Thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên

Hiện nay, công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng trong xã hội. Hiểu được điều này, nhiều khách hàng liên hệ đến chúng tôi nhờ tư vấn thủ tục thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên. Trung tâm tin học ở Thái Nguyên thực hiện chức năng đào tạo công nghệ thông tin và phải được Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cấp phép. Vậy điều kiện thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên là gì? Hồ sơ thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên gồm những gì? Bạn có thể tham khảo trong nội dung bài viết sau:

Căn cứ pháp lý quy định về thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên:

 • Căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Căn cứ Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP;
 • Căn cứ Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học.

I. Điều kiện thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên

Trung tâm tin học thực hiện đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ của người học. Vì vậy, trung tâm được tổ chức giảng dạy khi đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về điều kiện tổ chức dạy học tại trung tâm.

Theo quy định của pháp luật, thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trung tâm có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy;
 • Trung tâm có giám đốc trung tâm đáp ứng các yêu cầu pháp luật;
 • Trung tâm có nội dung chương trình giảng dạy phù hợp;
 • Trung tâm có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn tham gia giảng dạy.
 • Có nguồn kinh phí đáp ứng đủ điều kiện hoạt động giáo dục.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, chương trình giảng dạy cụ thể như sau:

1. Điều kiện về cơ sở vật chất khi thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên

Trung tâm tin học ở Thái Nguyên phải đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất sau:

 • Có Hợp đồng thuê trung tâm dài hạn;
 • Trung tâm đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy;
 • Trung tâm có đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy.

2. Điều kiện về nhân sự khi thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên

Thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên phải có nhân sự phụ trách vị trí như giám đốc trung tâm, giáo viên, kế toán,…

Giám đốc trung tâm tin học ở Thái Nguyên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có nhân thân, lai lịch tốt;
 • Có năng lực quản lý và kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục;
 • Có bằng đại học chuyên ngành tin học hoặc bằng đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Giáo viên giảng dạy của trung tâm tin học ở Thái Nguyên có thể là giáo viên cơ hữu, giáo viên, giáo viên hợp đồng người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

Giáo viên người VN giảng dạy tại trung tâm tin học ở Thái Nguyên đáp ứng một trong các điều kiện:

 • Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
 • Tốt nghiệp cao đẳng tin học trở lên và có chứng chỉ sư phạm;

Giáo viên người nước ngoài giảng dạy tại trung tâm tin học ở Thái Nguyên đáp ứng các điều kiện:

 • Có bằng cao đẳng tin học trở lên;
 • Có cứng chỉ đào tạo dạy tin học.

Ngoài ra, thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên cần có người đủ bằng cấp về kế toán để phụ trách hoạt động tài chính – kế toán.

3. Điều kiện chương trình giảng dạy khi thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên.

Trung tâm tin học ở Thái Nguyên có thể sử dụng các chương trình đào tạo đã được Bộ Giáo dục cấp phép hoặc tự biên soạn. Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng giáo trình, chương trình học tự biên soạn thì cần được thẩm định và cho phép sử dụng.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để rút ngắn thời gian xin giấy phép thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên, khách hàng nên sử dụng các chương trình đào tạo đã được cấp phép.

II. Thủ tục thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên

Thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên gồm 02 bước:

 • Xin cấp phép cho phép thành lập trung tâm tin học;
 • Xin cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục;

1. Thủ tục cho phép thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên

Hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên gồm có:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên;
 • Đề án thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên;
 • Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm tin học ở Thái Nguyên;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm làm trung tâm;
 • Giấy tờ giám đốc trung tâm tin học.

Trình tự, thủ tục xin cấp phép thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.
 • Sau thời gian 10 ngày làm việc, Sở thẩm định và thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có);
 • Sau thời gian 05 ngày làm việc tiếp theo, Sở ra văn bản chấp thuận cho phép thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên.

Lệ phí nhà nước: Không

2. Thủ tục cấp phép hoạt động khi thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên

Sau khi được cấp phép thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên, khách hàng tiếp tục thực hiện thủ tục cấp phép đủ điều kiện hoạt động giảng dạy cho Trung tâm.

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục khi thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục trung tâm tin học ở Thái Nguyên;
 • Quyết định thành lập/ Cho phép thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên đã xin ở trên;
 • Nội dung hoạt động của trung tâm tin học ở Thái Nguyên;
 • Báo cáo về trang thiết bị cơ sở vật chất, tài liệu, chương trình giảng dạy;
 • Báo cáo đội ngũ nhân sự, cán bộ quản lý;
 • Báo cáo về phương án tài chính, nguồn kinh phí hoạt động của trung tâm;
 • Giấy tờ về địa điểm hoạt động của trung tâm.

Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khi thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên;
 • Trong thời gian 05 ngày, Sở thẩm định hồ sơ và thông báo về việc sửa đổi, bổ sung (nếu có);
 • Trong thời gian 10 ngày tiếp theo, Sở tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở;
 • Trong thời gian 05 ngày tiếp theo, Sở ra văn bản cho phép hoạt động giáo dục hoặc từ chối và nêu rõ lý do.

Lệ phí nhà nước: Không

III. Giải đáp thắc mắc khi thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên.

1. Hồ sơ thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên gồm những gì?

Hồ sơ thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên gồm có:

 • Tờ trình đề nghị thành lập, đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 • Đề án thành lập;
 • Nội quy tổ chức, hoạt động trung tâm tin học ở Thái Nguyên;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm trụ sở trung tâm;
 • Giấy tờ của giám đốc trung tâm: Bằng cấp, Xác nhận kinh nghiệm, Sơ yếu lý lịch,…
 • Giấy tờ của giáo viên giảng dạy: Bằng cấp, Hợp đồng lao động, Căn cước công dân,…
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy, phương án tài chính,… trung tâm.

Ngoài ra, trong trường hợp trung tâm sử dụng giáo viên nước ngoài thì cần thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động trước khi cho phép người nước ngoài giảng dạy.

2. Đề án thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên thế nào?

Đề án thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên phải đầy đủ các nội dung sau:

 • Thông tin trung tâm tin học ở Thái Nguyên: Tên trung tâm, địa điểm trung tâm;
 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm;
 • Nội dung chương trình giảng dạy;
 • Thông tin quy mô giảng dạy;
 • Thông tin cơ sở vật chất trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức trung tâm;
 • Thông tin sơ yếu lý lịch của giám đốc trung tâm.

Đề án được xây dựng theo các nội dung được quy định tại Nghị định 21/2018/NĐ-CP và Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT.

3. Thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên hết bao nhiêu tiền?

Có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên với mức phí khác nhau. Thông thường, theo khảo sát của chúng tôi, phí dịch vụ thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên giao động từ 30tr-50tr tùy thuộc địa điểm mở trung tâm. Các đơn vị cung cấp dịch vụ có đội ngũ chuyên viên, luật sư am hiểu các quy định luật giáo dục. Do đó, khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ, chi tiết nhất, đồng thời tránh được các sai sót khi phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ khiến thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên kéo dài.

4. Thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên phải nộp thuế gì?

Trung tâm tin học ở Thái Nguyên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Theo quy định hiện hành, hoạt động giáo dục chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. Do đó, thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên phải nộp một số loại thuế sau:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Lệ phí môn bài.

5. Xin giấy phép lao động giáo viên nước ngoài khi thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên

Trong trường hợp trung tâm tin học ở Thái Nguyên sử dụng giáo viên nước ngoài sẽ phải xin cấp giấy phép lao động theo quy định. Hiện nay, chính sách nhà nước chỉ cho phép sử dụng lao động nước ngoài khi không tìm được lao động VN đáp ứng đủ điều kiện. Theo quy định của Nghị định 70/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2024, tất cả các đơn vị sử dụng lao động nước ngoài phải đăng ký thông tin tuyển dụng lên Cục bổ trợ việc làm hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm trước khi xin giấy phép lao động.

Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài khi thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên qua hai bước sau:

 • Xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Thái Nguyên.

Xem thêm: Hướng dẫn xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

IV. Dịch vụ thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên

Chúng tôi là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động giáo dục, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng với chất lượng tốt nhất. Hiên nay, chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học ở nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc,… và đa số đều nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.

Dịch vụ thành lập thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên chúng tôi cung cấp gồm có:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên;
 • Thẩm định hồ sơ giám đốc trung tâm;
 • Thẩm định, tư vấn hoàn  thiện cơ sở vật chất, hồ sơ, giấy tờ trung tâm;
 • Soạn thảo toàn bộ các hồ sơ liên quan thực hiện thủ tục;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục;
 • Thay mặt khách hàng giải trình, đón tiếp đoàn kiểm tra thực tế đến trung tâm;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan trong báo cáo hoạt động, sử dụng lao động nước ngoài, nghĩa vụ tài chính – kế toán,… trong quá trình hoạt động.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên. Thành lập trung tâm tin học ở Thái Nguyên thường kéo dài 45-60 ngày và cần có nhiều hồ sơ phải nộp khi thực hiện thủ tục tại Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Để được tư vấn hỗ trợ hoặc tham khảo thêm dịch vụ ở chúng tôi, khách hàng có thể liên hệ 0969324395.