Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin là thủ tục hành chính do Sở Giáo dục cấp giấy phép. Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin được thực hiện các công việc đào tạo tin học, công nghệ thông tin, cấp chứng chỉ cho người học,…. Theo quy định, trung tâm đào tạo công nghệ thông tin phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, chương trình, tài liệu giảng dạy. Bạn có thể tham khảo các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin trong bài viết sau:

I. Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin gồm những gì?

Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin gồm có các bước sau:

 • Xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho trung tâm đào tạo công nghệ thông tin;
 • Xin giấy phép cho phép thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin;
 • Xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục của trung tâm đào tạo công nghệ thông tin.

II. Điều kiện mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin.

Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện giám đốc khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

Giám đốc của trung tâm đào tạo công nghệ thông tin là người quản lý, điều hành trực tiếp trung tâm, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của trung tâm. Khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin thì giám đốc trung tâm đáp ứng các điều kiện:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Bằng cấp giám đốc trung tâm đào tạo công nghệ thông tin:
  • Có bằng đại học chuyên ngành về tin học hoặc
  • Có bằng đại học chuyên ngành khác và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Giám đốc trung tâm đào tạo công nghệ thông tin có nhiệm kỳ 05 năm và có thể tái bổ nhiệm không hạn chế.

2. Điều kiện giáo viên khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

Giáo viên là người trực tiếp tham gia hoạt động giảng dạy trong trung tâm. Giáo viên có thể là giáo viên người Việt Nam và người nước ngoài. Tiêu chuẩn của giáo viên trung tâm đào tạo công nghệ thông tin như sau:

Đối với giáo viên trung tâm đào tạo công nghệ thông tin là người Việt Nam có một trong các điều kiện:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
 • Có bằng cao đẳng tin học trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Đối với giáo viên trung tâm đào tạo công nghệ thông tin là người nước ngoài đáp ứng các điều kiện:

 • Có bằng cao đẳng tin học trở lên và có chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp;
 • Có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp phép.

Xem thêm: Làm giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

3. Điều kiện cơ sở vật chất khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

Cũng tương tự như các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực giáo dục khác, trung tâm đào tạo công nghệ thông tin phải có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ hoạt động giảng dạy.

Hiện nay, luật không quy định cụ thể cơ sở vật chất của trung tâm đào tạo công nghệ thông tin gồm những gì. Cơ sở vật chất đảm bảo như sau:

 • Địa điểm đặt trung tâm hợp pháp (Có hợp đồng thuê dài hạn);
 • Địa điểm đặt trung tâm đáp ứng điều kiện về PCCC;
 • Phòng học có đầy đủ trang thiết bị giảng dạy (máy tính, máy chiếu,…), đủ ánh sáng,,,. để đáp ứng việc học tập;
 • Có đầy đủ các phòng chức năng (Phòng học, Phòng giáo viên, Phòng giám đốc,….)
 • Có đầy đủ giáo trình, chương trình giảng dạy.

III. Trình tự thủ tục mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

1. Trình tự, thủ tục cho phép thành lập khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin chuẩn bị các hồ sơ sau để xin chấp phép thành lập:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm đào tạo tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động trung tâm;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm hoạt động trung tâm;
 • Giấy tờ người dự kiến làm giám đốc trung tâm;

Hồ sơ được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trung tâm theo hình thức:

 • Nộp trực tiếp;
 • Nộp qua mạng;
 • Nộp qua đường bưu điện.

Trong thời gian 15 ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cấp phép thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

2. Trình tự, thủ tục cho phép hoạt động giáo dục khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục của trung tâm đào tạo công nghệ thông tin gồm có:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm;
 • Nội quy tổ chức hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, chương trình, tài liệu giảng dạy, đội ngũ nhân sự, kế hoạch tài chính trung tâm;
 • Giấy tờ chứng minh sử dụng địa điểm hợp pháp

Hồ sơ sau khi được nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được thẩm định và tổ chức kiểm tra thực tế trong 15 ngày làm việc. Sau khi kiểm tra thực tế, nếu cơ sở đáp ứng đủ điều kiện, Sở cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục cho trung tâm đào tạo công nghệ thông tin.

IV. Kinh nghiệm mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

1. Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin cần giấy tờ gì?

Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh sử dụng địa điểm hợp pháp (Hợp đồng thuê, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…);
 • Giấy tờ chứng minh cơ sở đáp ứng đủ điều kiện PCCC;
 • Giấy tờ về hồ sơ nhân sự tại trung tâm (CCCD, bằng cấp, hợp đồng lao động….);

Ngoài ra, trung tâm cần chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến tài liệu, giáo án, chương trình giảng dạy, giấy tờ thuyết minh cơ sở vật chất và phương án tài chính trong quá trình hoạt động của trung tâm.

2. Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin mất bao lâu?

Theo quy định, thời gian mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin mất khoảng 1 tháng. Trong đó:

 • Thời gian xin giấy phép đăng ký kinh doanh: 03 ngày;
 • Thời gian xin cấp phép thành lập trung tâm: 15 ngày;
 • Thời gian xin cấp phép hoạt động giáo dục: 15 ngày;

Lưu ý: Thời gian trên là thời gian theo luật định và tính từ khi nộp hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, nếu hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thời gian có thể lâu hơn.

3. Thời hạn của giấy phép trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

Luật không có quy định cụ thể thời hạn của giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo công nghệ thông tin. Tuy nhiên, theo các giấy phép chúng tôi đã thực hiện thì thời hạn của giấy phép mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin như sau:

 • Giấy phép cho phép mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin: Không thời hạn;
 • Giấy phép cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm công nghệ thông tin: 02 năm

V. Dịch vụ mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

Hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin trên cả nước. Mỗi đơn vị tư vấn đều có cách thức tư vấn và phí dịch vụ khác nhau. Công ty của chúng tôi có đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn am hiểu các quy định của pháp luật và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn giấy phép doanh nghiệp. Dịch vụ mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin do chúng tôi cung cấp gồm có:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin;
 • Thẩm định trực tiếp và tư vấn điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Thẩm định hồ sơ người dự kiến làm giám đốc, hồ sơ giáo viên,…;
 • Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ liên quan để thực hiện thủ tục;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước trong việc nộp hồ sơ, giải trình, lấy kết quả theo quy định;
 • Đón tiếp đoàn thanh tra đến kiểm tra cơ sở trực tiếp;
 • Tư vấn các vấn đề khác phát trình trong quá trình hoạt động của trung tâm;

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin. Để được tư vấn và giải đáp miễn phí các vấn đề liên quan, bạn vui lòng liên hệ 0969324395 để được hỗ trợ.