Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân thay mặt doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong các hoạt động, các giao dịch. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng là người đại diện cho doanh nghiệp tham gia hoạt động tố tụng với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người tham gia trong hoạt động tại Trọng tài thương mại. Người đại diện theo pháp luật có vai trò quan trọng với doanh nghiệp. Vậy khi có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật thì cần làm gì? Mời bạn tham khảo bài viết thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên sau.

Căn cứ làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

I. Chức danh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên.

Công ty có thể lựa chọn các chức danh sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật:

 • Giám đốc/Tổng giám đốc;
 • Chủ tịch công ty/ Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Kế toán/ Kế toán trưởng;
 • Trưởng phòng kinh doanh/ Trưởng phòng nhân sự/….
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc/ Tổng giám đốc;
 • Các chức danh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Tiêu chuẩn để thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên?

Một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì người đại diện theo pháp luật phải đáp ứng những điều kiện riêng.

Người đại diện theo pháp luật mới cần đáp ứng tiêu chuẩn sau:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Không chịu trách nhiệm hình sự;
 • Có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế về tâm thần, nhận thức;
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm làm người quản lý, người đại diện theo pháp luât của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp đảm bảo ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật thường trú tại Việt Nam. Trường hợp phải ra nước ngoài thì người đại diện cuối cùng phải ủy quyền cho một hay nhiều cá nhân khác ở Việt Nam;
 • Với một số ngành nghề có điều kiện yêu cầu có bằng cấp phù hợp;
 • Có giấy phép lao động (với người nước ngoài).

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên?

III. Ai là người có quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc về quản trị nội bộ của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào điều lệ công ty sẽ quy định ai là người có thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thông thường người có thẩm quyền quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ở Thái Nguyên như sau:

 • Với công ty TNHH 1TV: Do chủ sở hữu công ty quyết định;
 • Với công ty TNHH 2 TV trở lên: Do Hội đồng thành viên công ty quyết định;
 • Với công ty cổ phần: Do Hội đồng quản trị quyết định. Một số trường hợp là do Đại hội đồng cổ đông quyết định (nếu diều lệ công ty quy định cụ thể).

IV. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên gồm gì?

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên sẽ khác nhau.

1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên của công ty TNHH

Hồ sơ thay đổi người đại diện của công ty TNHH gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện (với công ty TNHH 2 TV trở lên);
 • Quyết định của Chủ sở hữu (với công ty TNHH 1TV) hoặc Hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 TV trở lên);
 • Bản sao công chứng giấy tờ xác thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH.
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên của công ty cổ phần.

Công ty cổ phần chuẩn bị các hồ sơ sau để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện công ty ở Thái Nguyên:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị/ Đại Hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện của công ty
 • Quyết định của Hội đồng quản trị/ Đại Hội đồng cổ đông;
 • Bản sao công chứng giấy tờ xác thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH.
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

V. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên thông qua một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ:  Đường Nha Trang, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Nộp qua mạng: Có thể nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc bằng chữ ký số cá nhân trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại đây

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi Sở kế hoạch và đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên, doanh nghiệp thông báo đến ngân hàng nơi mở tài khoản doanh nghiệp; thông báo đến khách hàng, đối tác và cơ quan thuế quản lý (trường hợp doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn đặt in).

VI. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên giá rẻ, uy tín.

Tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp uy tín, chúng tôi cung cấp dịch vụ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như:

 • Thay đổi tên công ty; thay đổi vốn điều lệ; thay đổi người đại diện theo pháp luật; thay đổi tỷ lệ góp vốn; thay đổi trụ sở; thay đổi ngành nghề kinh doanh;…
 • Thành lập/ giải thể/ tạm ngừng chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện.
 • Giải thể, chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Cung cấp chữ ký số, hóa đơn điện tử cho khách hàng. Miễn phí hỗ trợ kỹ thuật trọn đời.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn hỗ trợ.

Xem thêm:

Thủ tục giảm vốn điều lệ

Thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Luật doanh nghiệp 2020.

One thought on “Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty ở Thái Nguyên

 1. Pingback: Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật - Chỉ 1 triệu trong 3 ngày

Comments are closed.