• CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN DỊCH VỤ INTERMEX VIỆT NAM
  • Địa chỉ: Số 19, No 14, LK 14 Dọc Bún I, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Hotline: 0969.324.395 – 0986.852.759
  • Email:intermexlaw@gmail.com
  • Website: Intermexlaw.com
  • Https: www.facebook.com/IntemexLaw