Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai

Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phép ký hợp đồng và xuất hóa đơn công ty. Khi doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng chưa muốn giải thể doanh nghiệp thì đăng ký dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty là một lựa chọn đáng cân nhắc. Trong bài viết này, chúng tôi tư vấn về quy định tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai. Nếu bạn cần tham khảo dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai thì có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

I. Quy định về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai.

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định hướng dẫn đi kèm, hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai gồm có:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh doanh;
 • Một trong các giấy tờ sau:
  • Quyết định của chủ sở hữu về tạm ngừng kinh doanh (với công ty TNHH 1 TV)
  • Biên bản họp, Quyết định của Hội đồng thành viên về tạm ngừng kinh doanh (với công ty TNHH 2TV trở lên)
  • Biên bản họp, Quyết định của Hội đồng quản trị về tạm ngừng kinh doanh (với công ty cổ phần)
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục.

2. Trình tự thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty theo trình tự sau:

 • Bước 1: Gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai chậm nhất là 03 ngày trước khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo bao gồm:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp.
  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh: ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.
  • Lý do tạm ngừng kinh doanh công ty.
 • Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả:
  • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
  • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai không thu lệ phí nhà nước.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty tối đa là 01 năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể gia hạn tạm ngừng kinh doanh nhiều lần. Đây là điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 so với quy định cũ.

4. Những lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp đồng thời gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh của các đơn vị trực thuộc trên.

Về nghĩa vụ thuế khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai:

 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai chẵn năm tài chính thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm đó. Các trường hợp khác đều phải nộp lệ phí môn bài theo đúng quy định pháp luật.
 • Công ty ở Lào Cai trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian đó. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm tài chính thì vẫn phải nộp báo cáo tài chính của năm đó.

Về thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai:

 • Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, Công ty ở Lào Cai kê khai thuế và nộp thuế theo quy định hiện hành.
 • Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, nếu doanh nghiệp ở Lào Cai không nộp hồ sơ gia hạn tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp mặc định hoạt động trở lại. Khi đó doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế từ thời điểm hết thời gian tạm ngừng kinh doanh.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp cùng chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
 • Nếu công ty ở Lào Cai có nhu cầu tiến hành kinh doanh lại trước khi hết thời hạn tạm ngừng trong thông báo tạm ngừng thì phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai ít nhất 03 ngày trước khi bắt đầu hoạt động trở lại.

II. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai.

1. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai theo trình tự nào?

Dịch vụ tạm ngừng công ty ở Lào Cai gồm các bước sau:

 • B1: Tư vấn cho khách hàng các quy định khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai;
 • B2: Nhận thông tin và soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai;
 • B3: Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • B4: Nhận xác nhận tạm ngừng kinh doanh công ty và gửi lại cho khách hàng.

2. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai mất bao lâu?

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai hết khoảng 04 ngày làm việc. Trong đó 01 ngày để tư vấn và soạn thảo hồ sơ cho khách hàng; 03 ngày để thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ giải thể công ty tại Yên Bái

3. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai hết bao nhiêu tiền?

Có nhiều đơn vị tư vấn cung câp dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai với mức giá khác nhau. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai với phí dịch vụ trọn gói 1.5tr và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. Khách hàng sẽ được Luật sư tại Hà Nội tư vấn các quy định pháp luật liên quan và trực tiếp thực hiện thủ tục.

III. Giải đáp câu hỏi khi làm dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai

1. Tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai được bao lâu?

Luật doanh nghiệp 2020 không hạn chế tổng số lần tạm ngừng liên tiếp cũng như tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh. Do đó thời gian công ty ở Lào Cai tạm ngừng kinh doanh theo nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi muốn tạm ngừng phải gửi thông báo tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lào Cai. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

2. Tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai có được xuất hóa đơn không?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty không được phép bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Do đó doanh nghiệp ở Lào Cai không được xuất hóa đơn khi đang tạm ngừng hoạt động.

3. Tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty vẫn phải hoàn thành các hợp đồng đã ký với người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Theo quy định của Luật bảo hiểm 2014, trường hợp tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai chỉ được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.  Do đó, khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai mà không có thỏa thuận khác thì doanh nghiệp phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu đóng bảo hiểm xã hội thì phải báo giảm lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Doanh nghiệp ở Lào Cai đang nợ thuế có được phép tạm ngừng hoạt động không?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Do đó, công ty ở Lào Cai đang nợ thuế vẫn được phép tạm ngừng kinh doanh và có nghĩa vụ thực hiện nộp đủ số thuế còn nợ cho cơ quan thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Lào Cai. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn miễn phí