Mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC

Mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Theo quy định, hoạt động trên phải được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC. Vậy điều kiện, thủ tục để thành lập công ty tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát PCCC được quy định như thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC dưới đây:

I. Mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC cần giấy phép gì?

Theo quy định của Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì hoạt động tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Để được kinh doanh dịch vụ trên, doanh nghiệp cần có giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy phép thành lập;
 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

II. Điều kiện mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC.

Hoạt động tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, giám sát PCCC yêu cầu về nhân sự và cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện nhân sự khi mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm đinh, giám sát PCCC.

Do hoạt động PCCC là lĩnh vực đặc thù nên nhân sự phải đáp ứng các điều kiện cụ thể dưới đây.

Đối với người đứng đầu, đại diện theo pháp luật của công ty:

 • Có chứng chỉ hoặc văn bằng bồi dưỡng kiến thức PCCC.
 • Đứng tên trong giấy tờ pháp lý của công ty như đăng ký kinh doanh. giấy phép đầu tư,…
 • Trường hợp là người nước ngoài có bằng cấp/chứng chỉ về PCCC bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Đối với nhân sự khác phụ trách hoạt động tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát:

 • Công ty có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC phù hợp (Không tính người đứng đầu cơ sở kinh doanh);
 • Có ít nhất 01 người đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát.

Theo quy định, cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC đáp ứng điều kiện sau:

 • Có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC phù hợp với chức danh đảm nhiệm;
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm;
 • Đã tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC ít nhất 03 công trình đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC.

Xem thêm: Mở công ty cho người nước ngoài

2. Điều kiện cơ sở vật chất khi mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC.

Nghị định 136/2020/NĐ-CP không quy định cụ thể cơ sở vật chất của công ty cung cấp dịch vụ thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC. Tuy nhiên, căn cứ và các quy định có liên quan, công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Công ty có địa chỉ trụ sở hoạt động hợp pháp.
 • Có đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động.

Giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở hợp pháp: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hợp đồng thuê/mượn trụ sở,…

III. Trình tự, thủ tục mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC.

1. Trình tự, thủ tục xin giấy phép kinh doanh khi mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC.

Hồ sơ xin giấy phép đăng ký kinh doanh mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC gồm có:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên góp vốn/cổ đông công ty;
 • Bản sao công chứng CCCD thành viên góp vốn/cổ đông công ty;
 • Bản sao công chứng CCCD người đại diện theo pháp luật công ty;
 • Trường hợp công ty do tổ chức tham gia thành lập kèm thêm bản sao quyết định thành lập/đăng ký kinh doanh của tổ chức đó và CCCD người đại diện quản lý phần vốn góp/cổ phần của công ty.

Ngành nghề kinh doanh đăng ký hoạt động tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC:

 • 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
 • 8020: Dịch vụ hệ thống đảm bảo an toàn.

Trình tự, thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp PCCC.

2. Trình tự, thủ tục xin giấy đủ điều kiện mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC.

Hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện kinh doanh tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC người đứng đầu, đại diện pháp luật của cơ sở;
 • Danh sách cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC phù hợp lĩnh vực kinh doanh. (Gồm bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng lao động, giấy tờ chứng thực cá nhân);
 • Giấy tờ chứng minh điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phù hợp với hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định:
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu/Hợp đồng thuê địa điểm;
  • Bảng kê phương tiện, thiết bị phục vụ kinh doanh;

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền bằng hình thức:
  • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa;
  • Nộp qua công thông tin dịch vụ công;
  • Chuyển phát qua bưu điện.
 • Sau thời gian 07 ngày, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH công anh tỉnh. Đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoặc được thành lập theo quyết định của nhà nước thì thẩm quyền thuộc về Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

IV. Giải đáp thắc mắc khi mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC

1. Điều kiện cá nhân cấp chứng chỉ PCCC khi mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC là gì?

Mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát về PCCC đòi hỏi ít nhất 02 người có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo về PCCC. Điều kiện để cấp chứng chỉ về PCCC cụ thể như sau:

Với cá nhân được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC:

 • Phải được đào tạo kiến thức về PCCC do cơ sở giáo dục hợp pháp đào tạo;
 • Giá trị sử dụng chứng chỉ có phạm vi toàn quốc.

Đối với cá nhân cấp chứng chỉ tư vấn thiết kế, thẩm định về PCCC:

 • Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành PCCC hoặc bằng đại học trở lên ngành khác phù hợp lĩnh vực hoạt động;
 • Được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC;
 • Đã tham gia tư vấn thiết kế, thẩm định PCCC ít nhất 03 dự án/công trình được cơ quan cánh sát PCCC cấp chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC.

Đối với cá nhân cấp chứng chỉ tư vấn giám sát PCCC:

 • Trình độ trung cấp trở lên ngành PCCC hoặc ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động;
 • Được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC;
 • Đã tham gia ít nhất 03 công trình/dự án được Cảnh sát PCCC cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

2. Điều kiện để cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì khi mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC.

Mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát về PCCC phải có ít nhất 01 người đảm nhiệm chức danh chủ trì. Điều kiện để đảm nhiệm chức danh chủ trì cụ thể như sau:

 • Có chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC phù hợp chức danh đảm nhiệm;
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động;
 • Thực hiện tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC ít nhất 03 công trình được Cảnh sát PCCC cấp Giấy chứng nhận

3. Các chuyên ngành khác ngoài chuyên ngành PCCC được cấp chứng chỉ hành nghề PCCC gồm gì? 

Để cấp chứng chỉ hành nghề PCCC, cá nhân nếu không có bằng cấp chuyên ngành về PCCC có thể được cấp chứng chỉ hành nghề với các ngành sau:

 • Kiến trúc và quy hoạch;
 • Xây dựng;
 • Quản lý xây dựng (Trừ kinh tế xây dựng);
 • Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công nghệ xây dựng;
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí;
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông;
 • Công nghệ dầu khí và khai thác;
 • Kỹ thuật cơ khí, cơ khí kỹ thuật (Trừ kỹ thuật in);
 • Kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông (Trừ kỹ thuật y sinh).

V. Dịch vụ mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC trọn gói.

Là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ thành lập công ty và giấy phép con cho hơn 200 khách hàng trên toàn quốc. Dịch vụ tư vấn mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC trọn gói, chi phí hợp lý sẽ làm hài lòng quý khách hàng.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói gồm có:

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC;
 • Kiểm tra hồ sơ, bằng cấp, điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự phù hợp với lĩnh vực kinh doanh;
 • Thay mặt khách hàng làm hồ sơ, nộp hồ sơ, giải trình với cơ quan nhà nước để cấp giấy phép phù hợp;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về quy định mở công ty tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395 để được hỗ trợ giải đáp.