Dịch vụ giải thể công ty ở Hải Phòng

Giải thể công ty ở Hải Phòng là thủ tục chấm dứt hoạt động của Doanh nghiệp. Khi giải thể, công ty phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chỉ được phép giải thể trong các trường hợp pháp luật có quy định. Vậy điều kiện, trình tự thủ tục giải thể công ty được quy định thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung trong bài viết giải thể công ty ở Hải Phòng trong bài viết sau:

I. Điều kiện và các bước giải thể công ty ở Hải Phòng.

Công ty ở Hải Phòng bị giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời gian hoạt động theo quy định tại Điều lệ (nếu có);
 • Theo Quyết định của Doanh nghiệp;
 • Công ty không đủ số lượng thành viên/cổ đông tối thiểu mà không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Điều kiện giải thể công ty ở Hải Phòng: Doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời không đang giải quyết tranh chấp tại Tòa, Trọng tài. Bên cạnh đó, người quản lý và thành viên/cổ đông liên đới chịu trách nhiệm về việc giải thể.

Theo quy định, giải thể công ty ở Hải Phòng phải thực hiện theo trình tự các bước sau:

 • Công bố giải thể doanh nghiệp: Công bố việc giải thể doanh nghiệp được gửi tới Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng, cơ quan thuế quản lý, người lao động, chủ nợ, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và niêm yết tại trụ sở công ty;
 • Đóng mã số thuế: Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp đầy đủ các báo cáo thuế và chấm dứt hoạt động mã số thuế;
 • Nộp hồ sơ giải thể: Sau khi đóng mã số thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng để xóa tên

II. Trình tự, thủ tục công bố giải thể khi giải thể công ty ở Hải Phòng

1. Hồ sơ công bố giải thể khi giải thể công ty ở Hải Phòng

Hồ sơ công bố giải thể của công ty ở Hải Phòng gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định/Nghị quyết của công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp của HĐTV, Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp.

Trong Quyết định/Nghị quyết về việc giải thể công ty ở Hải Phòng phải có các nội dung sau đây:

 • Thông tin công ty: Tên, địa chỉ trụ sở;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng, các khoản nợ;
 • Phương án xử lý nghĩa vụ hợp đồng lao động;
 • Chữ ký xác nhận của Chủ tịch công ty.

2. Thủ tục công bố giải thể khi giải thể công ty ở Hải Phòng

Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng;

Sau thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và đầu tư thông báo chấp nhận hồ sơ công bố  giải thể.

Doanh nghiệp thực hiện niêm yết Thông báo giải thể tại trụ sở Công ty, gửi cho người lao động và người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

III. Trình tự, thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể công ty ở Hải Phòng

1. Hồ sơ đóng mã số thuế khi giải thể công ty ở Hải Phòng.

Theo quy định, khi hoàn thành công bố giải thể, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng gửi thông tin sang cơ quan thuế. Tuy nhiên, một số cơ quan thuế vẫn yêu cầu doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ để đóng mã số thuế.

Hồ sơ đóng mã số thuế khi giải thể công ty ở Hải Phòng gồm:

 • Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Các hồ sơ gửi kèm: Đăng ký kinh doanh; Quyết định giải thể; Cam kết đã hoàn thành nghĩa vụ thuế;…..

2. Thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể công ty ở Hải Phòng.

Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ báo cáo thuế gồm có:

 • Báo cáo thuế hàng quý/hàng tháng: Tờ khai thuế GTGT; Tờ khai khấu trừ thuế TNCN;…
 • Bộ báo cáo tài chính;

Trong trường hợp doanh nghiệp có doanh thu, cơ quan thuế sẽ tiến hành thủ tục quyết toán thuế;

Sau khi hoàn thành quyết toán thuế và các nghĩa vụ tài chính liên quan, cơ quan thuế trả văn bản về việc đã hoàn thành đóng mã số thuế và đề nghị doanh nghiệp làm việc với Sở kế hoạch & đầu tư theo quy định.

IV. Trình tự, thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng (xóa tên doanh nghiệp)

Theo quy định, sau khi hoàn thành việc đóng mã số thuế, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng thực hiện xóa tên, chuyển trạng thái doanh nghiệp đã giải thể trong thời gian:

 • 180 ngày kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ thuế nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ giải thể;
 • 05 ngày làm việc nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể.

1. Hồ sơ giải thể công ty ở Hải Phòng

Hồ sơ giải thể công ty ở Hải Phòng (để xóa tên doanh nghiệp) gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản công ty;
 • Danh sách chủ nợ, số nợ đã thanh toán (Nếu có):
  • Nợ thuế;
  • Nợ đóng bảo hiểm xã hội;
  • Nợ đóng bảo hiểm y tế;
  • Nợ đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng

Sau khi nộp hồ sơ giải thể, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng trả văn bản xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải thể. Đồng thời, chuyển trạng thái của Doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp về trạng thái: Doanh nghiệp đã giải thể, phá sản.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép lao động ở Hải Phòng

V. Dịch vụ giải thể công ty ở Hải Phòng

1. Dịch vụ giải thể công ty ở Hải Phòng tại cơ quan thuế

Dịch vụ giải thể tại cơ quan thuế gồm có:

 • Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể;
 • Nộp hồ sơ đóng mã số thuế tại cơ quan thuế;
 • Làm việc và giải trình với cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế.
 • Nhận thông báo của cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế;
 • Tư vấn các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng;

Trong trường hợp doanh nghiệp phải quyết toán thuế, chúng tôi có thể cung cấp thêm dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp;

2. Dịch vụ giải thể công ty ở Hải Phòng tại sở Kế hoạch  và đầu tư

Dịch vụ giải thể công ty ở Hải Phòng tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng gồm có:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn phương án thanh lý tài sản và xử lý các nghĩa vụ phát sinh của doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ thực hiện công bố giải thể và giải thể;
 • Nhận kết quả thủ tục công bố giải thể, giải thể công ty ở Hải Phòng;
 • Tư vấn các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Hiện nay, công ty chúng tôi đã có đội ngũ luật sư, nhân sự am hiểu các quy định pháp luật về thuế, kế toán – tài chính, doanh nghiệp. Quý khách hàng ngoài việc được tư vấn các vấn đề liên quan đến giải thể công ty ở Hải Phòng còn được hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình giải thể như: Báo giảm lao động tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội thành phố Hải Phòng, tư vấn xử lý tài sản sau khi hoàn thành giải thể, kiểm tra hồ sơ, sổ sách và tư vấn rủi ro thuế của doanh nghiệp,…

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về hồ sơ, trình tự, thủ tục và dịch vụ giải thể công ty ở Hải Phòng. Hiện nay, thời gian giải thể công ty ở Hải Phòng thường kéo dài 1-2 tháng hoặc có thể lâu hơn nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc quá trình quyết toán kéo dài. Để được tư vấn, giải đáp rõ hơn các thắc mắc, vui lòng liên hệ 0969324395.