Thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng theo Luật doanh nghiệp

giải thể công ty

Hải Phòng là một trong bốn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương của cả nước. Số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Hải Phòng là rất lớn. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch bệnh, không ít công ty rơi vào tình trạng khó khăn buộc phải giải thể doanh nghiệp. Hiểu được khó khăn của doanh nghiệp khi giải thể, chúng tôi đã xây dựng quy trình để thực hiện thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng chỉ với 3 bước. Hi vọng với hướng dẫn tại nội dung bài viết này, chủ doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh chóng.

I. Căn cứ pháp lý khi làm thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng.

Nội dung bài viết được chúng tôi tham khảo tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC;
 • Một số văn bản pháp luật có liên quan khác.

II. Thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng gồm những bước nào?

Nội dung bài viết hướng dẫn thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng gồm 3 bước sau:

Bước 1: Công bố giải thể.

Theo quy định, việc công bố giải thể công ty ở Hải Phòng thực hiện trong 7 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể. Công bố giải thể được gửi đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau và niêm yết tại công ty.

Bước 2: Thanh toán nghĩa vụ tài chính và đóng mã số thuế.

Trừ trường hợp giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu doanh nghiệp tự nguyện giải thể thì phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế công ty.

Việc thanh toán nghĩa vụ tài chính của công ty khi giải thể theo thứ tự:

 • Thanh toán tiền lương, tiền bảo hiểm, trợ cấp,… cho người lao động;
 • Thanh toán nghĩa vụ thuế với nhà nước (gồm cả thuế xuất nhập khẩu);
 • Thanh toán các khoản nợ khác.

Việc đóng mã số thuế công ty chỉ thực hiện sau khi công ty đã thực hiện xong các nghĩa vu tài chính.

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể công ty ở Hải Phòng.

Sau khi đã đóng mã số thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng. Trong trường hợp không nộp hồ sơ giải thể, doanh nghiệp sẽ được tự động đưa về trạng thái giải thể sau thời gian 180 ngày từ ngày đóng mã số thuế. Nếu nộp hồ sơ giải thể, doanh nghiệp được tự động đưa về trạng thái giải thể sau 05 ngày làm việc. Trạng thái doanh nghiệp giải thể được cập nhật trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

III. Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng.

1. Hướng dẫn công bố giải thể khi làm thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng.

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ công bố giải thể gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể;
 • Quyết định của công ty về việc giải thể. Gồm một trong các văn bản sau:
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty;
  • Quyết định của Hội đồng thành viên công ty;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty;
  • Quyết định chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Biên bản họp của công ty về việc giải thể. Biên bản họp là một trong các văn bản:
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên;
  • Biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông;

Thông báo về việc giải thể được gửi cho các cá nhân, tổ chức, liên quan sau:

 • Người lao động;
 • Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng;
 • Cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
 • Chủ nợ;
 • Niêm yết tại trụ sở công ty.

2. Đóng mã số thuế khi làm thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng.

Trước khi đóng mã số thuế, doanh nghiệp phải thanh toán các nghĩa vụ tài chính cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì cần xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại Hải quan. Doanh nghiệp có thể gửi công văn yêu cầu Tổng cục Hải quan xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp có mở tài khoản ngân hàng thì phải đóng tài khoản ngân hàng;

Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan công an cấp dấu thì phải trả mẫu dấu cho cơ quan công an. (Thường với doanh nghiệp thành lập trước năm 2015).

Doanh nghiệp nộp đầy đủ các tờ khai thuế tính đến thời điểm ra quyết định giải thể gồm:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng;
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Bộ báo cáo tài chính;
 • Tờ khai quyết toán thuế;
 • Báo cáo kết quả hủy hóa đơn;
 • Các tờ khai khác (nếu có);

Xem thêm: Toàn bộ nghĩa vụ thuế, báo cáo thuế của doanh nghiệp.

Hồ sơ xin đóng mã số thuế khi giải thể công ty ở Hải Phòng gồm:

 • Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Thông báo về giải thể công ty;
 • Quyết định, Biên bản họp về việc giải thể công ty;
 • Công văn cam kết không nợ thuế;

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục thuế hoạch Chi cục thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Thời gian đóng mã số thuế: Thông thường từ 1 – 3 tuần. Nếu doanh nghiệp có nhiều hóa đơn, sổ sách, chứng từ hoặc nợ thuế, có vi phạm trong lĩnh vực thuế thì thời gian có thể kéo dài.

3. Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng.

Sau khi đóng mã số thuế, doanh nghiệp có 2 hình thức để giải thể công ty:

 • Không nộp hồ sơ giải thể công ty ở Hải Phòng. Trong trường hợp này, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng sẽ đưa trạng thái doanh nghiệp đã giải thể sau 180 ngày từ ngày đóng mã số thuế.
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty ở Hải Phòng. Trường hợp này, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng sẽ đưa trạng thái doanh nghiệp đã giải thể sau 05 ngày từ ngày nộp hồ sơ giải thể.

Hồ sơ giải thể công ty ở Hải Phòng gồm:

 • Thông báo giải thể và đã hoàn thành các nghĩa vụ của doanh nghiệp;
 • Báo cáo về việc thanh lý tài sản công ty;
 • Báo cáo danh sách người lao động;
 • Báo cáo danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Phòng bằng cách:

 • Nộp trực tiếp: Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc qua chuyển phát nhanh;
 • Nộp qua mạng: Nộp qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc.

IV. Các thắc mắc khi thực thiện thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng.

1. Thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng mất bao lâu?

Thủ tục giải thể công ty thường phức tạp, rườm rà và kéo dài thời gian. Thông thường, thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng có thể kéo dài từ 1.5-3 tháng. Tuy nhiên, với quy trình các bước doanh nghiệp thực hiện như hướng dẫn ở trên, thời gian có thể chỉ tối đa 1 tháng. Nếu công ty ít hóa đơn, chứng từ thì thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng thường chỉ mất 3 tuần.

2. Thủ tục làm dịch vụ giải thể công ty ở Hải Phòng hết bao nhiêu tiền?

Thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng không mất phí nhà nước. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty ở Hải Phòng của các đơn vị tư vấn thì phí dịch vụ dao động từ 3tr-5tr.

3. Sau khi giải thể công ty ở Hải Phòng có mở công ty mới được không?

Chủ doanh nghiệp có thể mở công ty mới mà không bị hạn chế gì. Trừ trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cấm, hạn chế quản lý, thành lập doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp hoặc vi phạm quy định về luật công chức, viên chức,..

4. Chi nhánh công ty sau khi làm thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng sẽ thế nào?

Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp. Khi tiến hành thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng, các đơn vị trực thuộc này cũng đều chấm dứt hoạt động.

5. Sau khi công bố giải thể mà không muốn giải thể nữa có được không?

Sau khi công bố giải thể, doanh nghiệp có thể không giải thể nữa. Khi đó, chỉ cần gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về việc doanh nghiệp hoạt động trở lại. Nếu doanh nghiệp đã đóng mã số thuế có thể gửi hồ sơ yêu cầu khôi phục lại mã số thuế đến cơ quan thuế.

V. Dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng trọn gói, giá rẻ.

Chúng tôi là đơn vị tư vấn pháp lý uy tín có nhiều năm kinh nghiệm. Dịch vụ giải thể công ty được các luật sư, chuyên viên tư vấn tận tình thực hiện. Với chi phí trọn gói giá rẻ chỉ tối đa 3.5tr, khách hàng có thể giải thể doanh nghiệp của mình.

Dịch vụ giải thể công ty ở Hải Phòng giá rẻ gồm các công việc sau:

 • Tư vấn quy định, quy trình thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng;
 • Tư vấn trình tự triệu tập cuộc họp thành viên, đại hội đồng cổ đông;
 • Tư vấn thành lập hội đồng thanh lý tài sản và quy trình thanh lý tài sản;
 • Hỗ trợ kế toán nộp các báo cáo thuế;
 • Hỗ trợ trả dấu công an, đóng tài khoản ngân hàng;
 • Thực hiện xin xác nhận không nợ thuế Hải quan;
 • Thực hiện thủ tục công bố giải thể;
 • Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế;
 • Thực hiện thủ tục giải thể;
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về quy định thực hiện thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.