Thủ tục giải thể công ty ở Thái Bình

giải thể công ty

Giải thể công ty là hình thức chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Khi giải thể công ty, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tại nhiều cơ quan như cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế, hải quan, sở kế hoạch đầu tư. Ở Thái Bình có số lượng doanh nghiệp rất lớn. Hiện nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều doanh nghiệp quyết định giải thể để chấm dứt hoạt động. Bạn có thể tham khảo trình tự, thủ tục giải thể công ty ở Thái Bình trong nội dung bài viết sau của chúng tôi.

I. Giải thể công ty ở Thái Bình gồm những công việc gì?

Để giải thể công ty ở Thái Bình, doanh nghiệp phải làm việc với nhiều cơ quan khác nhau. Cụ thể:

Tại cơ quan bảo hiểm xã hội khi giải thể công ty ở Thái Bình:

 • Thanh toán tiền bảo hiểm xã hội còn nợ (nếu có);
 • Báo giảm lao động;

Tại cơ quan hải quan khi giải thể công ty ở Thái Bình:

 • Thanh toán tiền thuế xuất – nhập khẩu (nếu còn nợ);

Tại cơ quan thuế khi giải thể công ty ở Thái Bình:

 • Nộp toàn bộ các báo cáo thuế (bao gồm cả báo cáo hủy hóa đơn);
 • Hoàn thành nghĩa vụ thuế (quyết toán thuế);
 • Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế.

Tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Nộp hồ sơ giải thể.

II. Thủ tục tại cơ quan bảo hiểm khi làm thủ tục giải thể công ty ở Thái Bình.

Doanh nghiệp xem thông tin mẫu C12 của cơ quan bảo hiểm để biết tình trạng nợ bảo hiểm xã hội. Mẫu C12 có thể kiểm tra bằng cách:

 • Xem trên trang dịch vụ công bảo hiểm xã hội (Với doanh nghiệp sử dụng bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan bảo hiểm)
 • Xem trên phần mềm bảo hiểm xã hội (Với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bảo hiểm xã hội của đơn vị cung cấp dịch vụ).

Trong trường hợp còn nợ tiền bảo hiểm, doanh nghiệp thanh toán hết số tiền nợ bảo hiểm xã hội. Sau đó, thông báo giảm lao động về 0 cho cơ quan bảo hiểm.

III. Thủ tục tại cơ quan hải quan khi khi làm thủ tục giải thể công ty ở Thái Bình.

Đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất – nhập khẩu cần hoàn thành nghĩa vụ thuế xuất – nhập khẩu nếu có. Theo quy định của luật cũ, doanh nghiệp phải xin xác nhận không nợ thuế xuất –nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan trước khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế. Tuy nhiên, hiện nay đã có liên thông giữa cơ quan thuế và hải quan. Do đó, doanh nghiệp không cần xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp ở Thái Bình không có hoạt động xuất – nhập khẩu thì không cần thực hiện thủ tục này.

IV. Thủ tục tại cơ quan thuế khi khi làm thủ tục giải thể công ty ở Thái Bình.

Sau khi đã thông báo giải thể với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình. Công ty ở Thái Bình thực hiện các công việc sau với cơ quan thuế:

1. Nộp báo cáo thuế khi giải thể công ty ở Thái Bình.

Doanh nghiệp ở Thái Bình phải nộp các loại báo cáo thuế sau:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng;
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo kết quả hủy hóa đơn;
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Báo cáo tài chính;

Đối với một số doanh nghiệp đặc thù có thể nộp thêm một số báo cáo thuế khác liên quan.

2. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi giải thể công ty ở Thái Bình.

Trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp phải nộp các loại thuế còn nợ với nhà nước. Các loại thuế phải nộp gồm:

 • Lệ phí môn bài;
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Các loại thuế khác (nếu có).

3. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi giải thể công ty ở Thái Bình.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp ở Thái Bình gồm:

 • Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh công ty;
 • Quyết định về việc giải thể công ty;
 • Công văn đề nghị không hoàn thuế (nếu doanh nghiệp không có nhu cầu nhận hoàn thuế).

Sau khi nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế tại Thái Bình thanh tra, kiểm tra hóa đơn, chứng từ, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không vi phạm, không nợ thuế thì sẽ đóng mã số thuế sau 3-5 tuần.

V. Thủ tục giải thể công ty ở Thái Bình với Sở kế hoạch và đầu tư.

1. Thủ tục công bố giải thể công ty ở Thái Bình.

Trước khi thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế, doanh nghiệp phải thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.

Hồ sơ thông báo giải thể công ty gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định của doanh nghiệp về việc giải thể;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể;

Trong quyết định về việc giải thể phải nêu rõ phương án xử lý các khoản nợ, giải quyết các vấn đề với người lao động, thanh lý tài sản công ty và các nội dung khác theo quy định. Ngoài ra, thông báo về việc giải thể cần được niêm yết tại trụ sở công ty, gửi cho người lao động và chủ nợ (nếu có).

Trình tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể công ty ở Thái Bình:

 • Thanh toán cho người lao động: Nợ lương, nợ bảo hiểm,…
 • Thanh toán nghĩa vụ tài chính với nhà nước: Nợ thuế, phạt vi phạm hành chính,..
 • Thanh toán nghĩa vụ đối với chủ nợ khác.

2. Nộp hồ sơ hoàn tất thủ tục giải thể công ty ở Thái Bình.

Sau khi đóng mã số thuế, doanh nghiệp Thái Bình sẽ bị xóa tên trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian này còn 5-7 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.

Xem thêm: Thay đổi Giám đốc công ty ở Thái Bình

Hồ sơ hoàn tất thủ tục giải thể công ty ở Thái Bình gồm:

 • Thông báo về việc giải thể công ty ở Thái Bình. Trong đó nêu rõ nội dung doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục, nghĩa vụ tài chính.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Báo cáo danh sách chủ nợ;
 • Báo cáo danh sách người lao động;

Sau thời gian 5-7 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình sẽ xóa tên doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

VI. Dịch vụ giải thể công ty ở Thái Bình giá rẻ.

Hiện nay, dịch vụ giải thể công ty có nhiều đơn vị tư vấn thực hiện với chi phí và thời gian thực hiện khác nhau. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giải thể công ty ở Thái Bình trọn gói, uy tín, do luật sư tại Hà Nội trực tiếp tư vấn và thực hiện thủ tục.

Dịch vụ giải thể công ty ở Thái Bình của chúng tôi gồm các công việc như:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải thể công ty;
 • Tư vấn phương án thanh lý tài sản doanh nghiệp, xử lý các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các tình huống, rủi ro khi giải thể doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp. Bao gồm cả nộp các loại báo cáo thuế, giải trình với cơ quan thuế khi thanh tra, kiểm tra.
 • Thực hiện thủ tục giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình.
 • Tư vấn các nội dung khác khi doanh nghiệp có nhu cầu.

Thời gian chúng tôi thực hiện toàn bộ thủ tục hết 3-5 tuần. Nếu doanh nghiệp không có doanh thu thì thời gian có thể rút ngắn hơn rất nhiều. Chi phí giải thể công ty ở Thái Bình trọn gói chỉ từ 3tr. Khách hàng không phải đi lại nhiều lần, hồ sơ sẽ được gửi đến tận nhà khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục giải thể công ty ở Thái Bình. Nếu bạn cần tham khảo về dịch vụ hoặc tư vấn thêm có thể liên hệ lại theo số 0969324395