Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình

Mỗi doanh nghiệp có thể có một hay nhiều người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là cá nhân, đủ 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật (Ví dụ như là công chức, viên chức, có bản án của Tòa án cấm đảm nhiệm, quản lý doanh nghiệp,…).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều chức danh khác nhau như Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,… Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật cần thực hiện thủ tục thông báo lên Sở kế hoạch và đầu tư nơi có trụ sở. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp chế doanh nghiệp, chúng tôi tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình qua bài viết sau:

1. Căn cứ thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình.

Các văn bản pháp luật điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ở Thái Bình gồm có:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT.

Lưu ý: Do Luật doanh nghiệp 2020 mới có hiệu lực thi hành nên chưa có các văn bản hướng dẫn. Các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vẫn thực hiện theo quy định cũ.

2. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình.

Khi làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình (địa chỉ tại:số 233, đường Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình).
 • Sau 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  có thông tin người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp tại Thái Bình.
 • Doanh nghiệp thông báo việc thay đổi người đại diện cho ngân hàng (nơi doanh nghiệp mở tài khoản), cơ quan thuế quản lý, các đối tác, bạn hàng của doanh nghiệp.

 Hồ sơ thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện của doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty
 • Một trong các loại giấy tờ sau:
  • Công ty TNHH một thành viên: Quyết định chủ sở hữu về thay đổi/bổ sung người đại diện của doanh nghiệp.
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Công ty cổ phần: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; Hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định.
 • Giấy ủy quyền và bản sao chứng thực cá nhân thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có)

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình có các nội dung sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, số Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo pháp luật
 • Chức danh người đại diện theo pháp luật mới;
 • Thông tin địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:
  • Công ty TNHH 1 thành viên: Chủ sở hữu công ty nếu có chủ sở hữu là cá nhân. Hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty đối với công ty có chủ sở hữu là tổ chức.
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.
  • Công ty cổ phần: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.
  • Trường hợp các cá nhân trên bị tạm giam, không ở nơi cư trú, bị tâm thần hoặc các bệnh khác không thể nhận thức, không làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo thì phải có chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình.

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình với chi phí rẻ nhất, trả kết quả sớm nhất, tư vấn pháp luật miễn phí trọn đời và tặng kèm dấu chức danh mới cho doanh nghiệp.

Hy vọng bài viết sẽ giải đáp được thắc mắc của quý khách hàng khi thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật ở Thái Bình. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395.