Giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với công ty mẹ. Tương tự như giải thể doanh nghiệp, khi giải thể chi nhánh cần thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế quản lý và sở kế hoạch đầu tư. Vậy khi giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng cần thực hiện những công việc gì? Bạn có thể tìm được câu trả lời trong nội dung bài viết hướng dẫn trình tự thủ tục giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng dưới đây.

I. Ba bước giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng

Giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng gồm các bước sau:

1. Bước 1: Thông qua quyết định giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng.

Trước khi giải thể chi nhánh, công ty mẹ phải thông qua quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh. Trong quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty ở Hải Phòng phải có các nội dung sau:

 • Tên chi nhánh;
 • Mã số chi nhánh;
 • Địa chỉ chi nhánh;
 • Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 • Phương án xử lý tài sản, chấm dứt hợp đồng lao động, giải quyết các khoản nợ,… của chi nhánh;

Quyết định về việc giải thể chi nhánh do những chủ thể sau quyết định:

 • Chủ sở hữu (với công ty TNHH 1 TV);
 • Hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 TV trở lên);
 • Hội đồng quản trị (với công ty cổ phần).

2. Bước 2: Chấm dứt hoạt động mã số thuế khi giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng.

Dianh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi cơ quan thuế quản lý. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng gồm:

 • Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do Giám đốc chi nhánh ký;
 • Quyết định của Công ty về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cục thuế thành phố Hải Phòng hoặc Chi cục thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở. (Tùy thuộc vào cơ quan quản lý của chi nhánh)

Sau khi kiểm tra tình trạng nợ thuế của chi nhánh, cơ quan thuế quản lý ra quyết định về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

3. Bước 3. Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng đến Sở kế hoạch đầu tư

Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chi nhánh phải nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng. Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty ở Hải Phòng;
 • Biên bản họp của công ty mẹ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 • Quyết định của công ty mẹ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty ởi Hải Phòng;

Ngoài ra, nếu chi nhánh sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì cần thực hiện trả dấu cho cơ quan công an trước khi nộp hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư.

Sau thời gian 05 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư trả kết quả về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty ở Hải Phòng.

II. Một số lưu ý khi giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng

1. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng hạch toán phụ thuộc?

Giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng hạch toán phụ thuộc hay độc lập đều thực hiện qua 03 bước:

 • Thông qua quyết định giải thể chi nhánh của công ty mẹ;
 • Gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty đến Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, khác với chi nhánh hạch toán độc lập, giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng hạch toán phụ thuộc do công ty mẹ thực hiện các thủ tục thuế liên quan. Công ty mẹ thực hiện báo cáo thuế và nộp các khoản ngân sách nhà nước cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

2. Giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng có con dấu do Công an cấp thế nào?

Một số chi nhánh công ty được thành lập trước năm 2014 có con dấu do cơ quan công an cấp. Khi giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng cần thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an. Từ năm 2014, các chi nhánh có thể sử dụng con dấu đặt mua từ bên ngoài hoặc không cần sử dụng con dấu.

3. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng hạch toán độc lập?

Giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng hạch toán độc lập tương tự như giải thể doanh nghiệp. Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán độc lập gồm các bước:

 • Thông qua quyết định giải thể chi nhánh;
 • Nộp đầy đủ báo cáo thuế và quyết toán thuế đến thời điểm hiện tại;
 • Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng đến Sở kế hoạch và đầu tư.

4. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng không phát sinh doanh thu?

Chi nhánh công ty không phát sinh doanh thu sẽ không phát sinh các nghĩa vụ thuế thu nhập phải nộp cho cơ quan nhà nước khi giải thể. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nếu chi nhánh vi phạm các quy định của nhà nước thì vẫn phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước khi giải thể. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty iwr Hải Phòng không phát sinh doanh thu gồm các bước như ở trên. Tuy nhiên, do không có doanh thu nên thời gian quyết toán thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế sẽ nhanh hơn thông thường.

5. Giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng khi có địa điểm kinh doanh trực thuộc?

Hiện nay, có trường hợp chi nhánh mở nhiều địa điểm kinh doanh trực thuộc khác nhau. Khi giải thể chi nhánh công ty này thì bắt buộc các địa điểm kinh doanh trực thuộc cũng phải chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật.

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty ở Hải Phòng

III. Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng trọn gói

1. Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng trọn gói hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay có nhiều đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ giải thể chi nhánh công ty với nhiều mức chi phí khác nhau. Chúng tôi thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng trọn gói với chi phí chỉ từ 4 triệu đồng. Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng trọn gói gồm có các công việc sau:

 • Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan khi giải thể chi nhánh công ty;
 • Phương án xử lý tài sản chi nhánh sau khi giải thể;
 • Thực hiện thủ tục thông báo giải thể chi nhánh cho các cơ quan có thẩm quyền;
 • Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế;
 • Thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng.

2. Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng mất bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh không có thời gian cố định. Thời gian giải thể phụ thuộc vào doanh thu, hóa đơn, chứng từ của chi nhánh, vi phạm hành chính của chi nhánh hoặc tình trạng nợ thuế của chi nhánh. Thông thường, khi chúng tôi thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh mất thời gian từ 1-2 tháng tùy trường hợp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục giải thể chi nhánh công ty ở Hải Phòng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0969324395 để được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan.