Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang

Hiện nay, có nhiều người dân ở Bắc Giang có nhu cầu được học về công nghệ thông tin. Các trung tâm công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Vì vậy, hiện có nhiều khách hàng liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang. Vậy thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang phải có những điều kiện gì? Trình tự, thủ tục thành lập và cấp phép hoạt động trung tâm tin học quy định thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

I. Điều kiện mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang

Trung tâm công nghệ thông tin ở Bắc Giang cần đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện giám đốc khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang

Giám đốc trung tâm đào tạo công nghệ thông tin là người quản lý, điều hành tổ chức hoạt động của trung tâm. Giám đốc trung tâm đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có nhân thân, lai lịch rõ ràng;
 • Có kỹ năng quản lý;
 • Có bằng đại học chuyên ngành tin học hoặc bằng đại học chuyên ngành khác và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực.

Lưu ý: Giám đốc trung tâm phải cung cấp xác nhận kinh nghiệm để chứng minh có kinh nghiệm làm việc. Luật không quy định thời gian tối thiểu là bao nhiêu năm nhưng cần có kinh nghiệm trong thời gian nhất định (không dưới 3 năm).

2. Điều kiện cơ sở vật chất khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang

Theo quy định của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định cơ sở vật chất trung tâm công nghệ thông tin ở Bắc Giang như sau:

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

Tuy nhiên, quy định trên đã bị bãi bỏ theo Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Theo đó, cơ sở vật chất trung tâm chỉ cần đáp ứng điều kiện dạy và học. Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin có thể tham khảo quy định trên để áp dụng trong trường hợp cần tham khảo về cơ sở vật chất.

Xem thêm: Giải thể công ty ở Bắc Giang

3. Điều kiện nhân sự khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang

Giáo viên dạy học ở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang có thể là giáo viên người Việt Nam hoặc giáo viên nước ngoài.

Giáo viên người Việt Nam dạy công nghệ thông tin cần đáp ứng 1 trong 2 điều kiện:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm công nghệ thông tin trở lên hoặc;
 • Có bằng cao đẳng công nghệ thông tin trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

Giáo viên người nước ngoài dạy công nghệ thông tin tại trung tâm đáp ứng 2 điều kiện:

 • Có bằng cao đẳng công nghệ thông tin trở lên;
 • Có chứng chỉ đào tạo dạy công nghệ thông tin;

Ngoài ra, giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy phải có giấy phép lao động do Sở Lao động cấp phép.

II. Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang gồm bước gì?

Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang gồm các bước sau:

 • Thành lập công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp;
 • Xin cấp phép thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin;
 • Xin cấp phép đủ điều kiện hoạt động đào tạo công nghệ thông tin;

III. Trình tự, thủ tục mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang

1. Xin giấy phép kinh doanh khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh của trung tâm đào tạo công nghệ thông tin gồm có:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty;
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông/thành viên/giám đốc

Trình tự, thủ tục xin giấy phép kinh doanh trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Giang;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

2. Xin cấp phép mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép cho phép thành lập Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin. Hồ sơ mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang gồm có:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm;
 • Đề án trung tâm đào tạo công nghệ công tin;
 • Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động trung tâm.

Lưu ý: Đề án trung tâm đào tạo công nghệ thông tin phải có đầy đủ các nội dung như tên, loại hình, địa điểm, sự cần thiết của trung tâm, cơ sở pháp lý mở trung tâm, mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng,…

Thủ tục xin cấp phép mở trugn tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang như sau:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Giang;
 • Trong 10 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có);
 • Trong 05 ngày làm việc tiếp theo, Sở ra quyết định cho phép thành lập trung tâm.

IV. Xin cấp phép hoạt động khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang

Mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang vẫn chưa được chính thức hoạt động nếu chưa được Sở Giáo dục cấp phép cho phép đủ điều kiện hoạt động giảng dạy.

Hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện giảng dạy khi mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động;
 • Quyết định thành lập trung tâm;
 • Nội quy hoạt động;
 • Báo cáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu;
 • Báo cáo đội ngũ quản lý, giáo viên;
 • Báo cáo về sử dụng địa điểm hợp pháp;
 • Báo cáo phương án tài chính đảm bảo hoạt động trung tâm.

Thủ tục xin cấp phép đủ điều kiện dạy học trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang;
 • Sau 05 ngày làm việc, Sở thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có);
 • Sau 10 ngày làm việc tiếp theo, Sở thẩm định thực tế cơ sở;
 • Sau 05 ngày làm việc tiếp theo, Sở ra văn bản trả lời về việc trung tâm đào tạo công nghệ thông tin đủ điều kiện hoạt động giáo dục.

V. Dịch vụ mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang

Với đội ngũ luật sư am hiểu quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi tự tin tư vấn và thay mặt khách hàng làm thủ tục cần thiết trong quá trình cung cấp dịch vụ mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang.

Dịch vụ mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang gồm có:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm công nghệ thông tin;
 • Tư vấn điều kiện giám đốc trung tâm; kiểm tra điều kiện giám đốc trung tâm;
 • Tư vấn về nhân sự, cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ và thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục;
 • Đón tiếp đoàn kiểm tra tới cơ sở;

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục mở trung tâm đào tạo công nghệ thông tin ở Bắc Giang. Nếu Quý khách hàng cần hỗ trợ, tư vấn cũng như tham khảo giá dịch vụ vui lòng liên hệ 0969324395.