Hướng dẫn mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn

Học tiếng anh đang là nhu cầu thiết yếu trong xã hội. Đăng ký học tiếng anh ở các trung tâm ngoại ngữ đang không chỉ phục vụ học sinh, sinh viên mà còn phục vụ cả đổi tượng đi làm. Bên cạnh các khu vực thành thị, mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn trong thời gian vừa qua cũng phát triển rất mạnh và thu hút đông đảo người học. Do lĩnh vực giáo dục là hoạt động có điều kiện nên đòi hỏi cơ sở giảng dạy phải đáp ứng các tiêu chuẩn riêng. Bạn có thể tham khảo điều kiện, trình tự, thủ tục mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn trong bài viết sau.

I. Mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn cần giấy phép gì?

Đối với trung tâm tiếng anh do tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập (cơ sở dân lập) phải có giấy phép phù hợp theo quy định. Mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn cần các giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Giấy phép hoạt động giáo dục;

Nếu trung tâm có sử dụng giáo viên nước ngoài thì có giấy phép lao động theo quy định Luật lao động.

II. Điều kiện mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn là gì?

1. Điều kiện về cơ sở vật chất khi mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn.

Trung tâm tiếng anh ở nông thôn phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Cụ thể:

 • Trung tâm tiếng anh có trụ sở, địa điểm rõ ràng;
 • Địa điểm dạy học hợp pháp, được sử dụng lâu dài;
 • Có xác nhận cơ sở đảm bảo phòng cháy chữa cháy;
 • Có lớp học, phòng chờ giáo viên, khu thư viện,…;
 • Lớp học đảm bảo:
  • Đủ ánh sáng;
  • Đảm bảo tối thiểu 1.5m2/học viên;
  • Mỗi lớp không quá 25 học viên;
  • Có đủ giáo trình, giáo cụ giảng dạy;
  • Có công cụ hỗ trợ giảng dạy: Bảng, loa, máy chiếu,…

Trung tâm tiếng anh ở nông thôn có thể sử dụng chương trình giảng dạy đã được cấp phép hoặc tự soạn thảo chương trình giảng dạy và được Sở giáo dục và đào tạo phê duyệt.

2. Điều kiện giám đốc khi mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn.

Giám đốc trung tâm tiếng anh là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của trung tâm. Bao gồm từ việc tuyển sinh, giảng dạy đến báo cáo kết quả hoạt động định kỳ đến cơ quan có thẩm quyền.

Giám đốc trung tâm tiếng anh cần có tiêu chuẩn sau:

 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có đủ sức khỏe;
 • Có năng lực quản lý;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Luật không quy định cụ thể phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là bao lâu. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của chúng tôi thì thời gian xin xác nhận kinh nghiệm nên để từ 2-3 năm hoặc lâu hơn.
 • Có đủ bằng cấp theo quy định. Bằng cấp đáp ứng 1 trong 2 loại sau:
  • Có bằng đại học ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng anh);
  • Có bằng đại học chuyên ngành khác nhưng có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp tối thiểu bậc 3 theo khung phân loại năng lực ngoại ngữ của VN hoặc tương đương.
  • Nếu tham gia giảng dạy thì đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo viên giảng dạy.

3. Điều kiện giáo viên khi mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn.

Giáo viên ở trung tâm có thể là giáo viên người Việt Nam, người bản xứ hoặc người nước ngoài. Giáo viên có thể ký hợp đồng lao động chính thức hoặc làm cộng tác viên giảng dạy theo giờ giấc linh hoạt. Giáo viên trung tâm ngoài đảm bảo các quy định chung như có đủ sức khỏe, có nhân thân lý lịch rõ ràng, có tư cách đạo đức,… thì cần có bằng cấp phù hợp. Cụ thể:

Điều kiện giáo viên là người Việt Nam khi mở trung tâm tiếng anh  ở nông thôn có 1 trong các điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ chuyên ngành tiếng anh trở lên.
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ chuyên ngành tiếng anh trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

Điều kiện giáo viên là người bản xứ khi mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn có các điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng trở lên;
 • Có chứng chỉ đào tạo tiếng anh;
 • Có giấy phép lao động;

Điều kiện giáo viên là người nước ngoài khi mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn có 1 trong các điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm tiếng anh trở lên;
 • Có bằng cao đẳng tiếng anh trở lên; có chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ;
 • Có giấy phép lao động.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài.

III. Thủ tục mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn.

1. Xin giấy phép đăng ký kinh doanh khi mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn.

Đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề kinh doanh hoạt động giáo dục (trung tâm ngoại ngữ) theo quy định. Giấy phép đăng ký kinh doanh được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt địa điểm giảng dạy.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh của trung tâm tiếng anh:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công tyl;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người góp vốn vào công ty.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư.

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty – Tặng chữ ký số.

2. Xin giấy phép hoạt động giáo dục khi mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn.

Xin giấy phép hoạt động giáo dục của trung tâm tiếng anh phải qua 2 bước là xin cấp phép thành lập và xin cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục.

Hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm tiếng anh ở nông thôn:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tiếng anh;
 • Đề án thành lập;
 • Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động;
 • Các giấy tờ của giám đốc trung tâm. Bao gồm: Giấy tờ chứng thực cá nhân, bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm,…;

Hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục khi mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập đã được cấp;
 • Danh sách và hồ sơ giáo viên trung tâm. Bao gồm: giấy tờ chứng thực cá nhân, hợp đồng lao động, bằng cấp,…
 • Chương trình giảng dạy;
 • Bảng kê trang thiết bị của trung tâm;
 • Các giấy tờ pháp lý địa điểm đặt trung tâm tiếng anh. Gồm: Hợp đồng thuê, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Xác nhận cơ sở đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy,…;

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: UBND tỉnh hoặc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh (nếu được UBND ủy quyền).

Thời gian giản quyết: 25-30 ngày làm việc cho thủ tục xin cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục.

IV. Kinh nghiệm khi mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn.

1. Kinh nghiệm ở trung tâm tiếng anh ở nông thôn ở địa điểm khác với địa điểm của công ty?

Có thể mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn khác địa điểm trụ sở chính của công ty. Tuy nhiên, tại địa điểm mở trung tâm phải thành lập chi nhánh trực thuộc công ty.

Nếu đã có công ty sẵn thì chỉ cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp mà không cần phải xin giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

2. Kinh nghiệm mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay chưa có quy định về thu phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học. Tuy nhiên, khi xin giấy phép đăng ký kinh doanh thì sẽ mất phí công bố là 100.000 VNĐ.

Như vậy, mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn mất các chi phí đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất, phí công bố khi xin giấy phép đăng ký kinh doanh. Tùy thuộc vào quy mô của cơ sở mà chi phí đầu tư khác nhau. Ngoài ra, nếu sử dụng dịch vụ của các đơn vị tư vấn luật thì mất phí dịch vụ khác.

3. Mở trung tâm tiến ganh ở nông thôn có sử dụng người nước ngoài được không?

Trung tâm tiếng anh có thể sử dụng người nước ngoài. Tuy nhiên người nước ngoài trước khi làm việc tại trung tâm phải được cấp giấy phép lao động theo quy định. Nếu người nước ngoài tham gia giảng dạy thì phải có bằng cấp phù hợp theo quy định. Đối với các chức danh công việc khác nhau sẽ có yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm phù hợp.

Để được tư vấn cụ thể, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

V. Dịch vụ thành lập trung tâm tiếng anh ở nông thôn uy tín.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ với giá cả và chi phí hợp lý nhất. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngoài việc được tư vấn toàn bộ thủ tục mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn, khách hàng còn được tư vấn phương án xây dựng cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, xây dựng phương án kinh doanh, phân bổ nguồn thu – chi, thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định,…

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về quy định mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

One thought on “Hướng dẫn mở trung tâm tiếng anh ở nông thôn

 1. Pingback: Quy định thủ tục mở trung tâm gia sư tại nhà theo Luật giáo dục 2019

Comments are closed.