Dịch vụ mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương

Bạn đang cần mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn cần tư vấn và hỗ trợ về điều kiện, trình tự, thủ tục xin giấy phép mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương. Bạn đăng lăn tăn về điều kiện bổ nhiệm giám đốc trung tâm đào tạo tin học và điều kiện để giáo viên được giảng dạy tại trung tâm? Mời các bạn tham khảo nội dung tư vấn về dịch vụ mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương của chúng tôi dưới đây:

I. Các bước mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Chúng tôi thực hiện dịch vụ mở trung tâm đào tin học ở Hải Dương qua các bước sau:

 • Thành lập doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp phép thành lập và công nhận giám đốc trung tâm tin học;
 • Thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương;

Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ cung cấp chữ ký số, hóa đơn điện tử giá rẻ để giúp doanh nghiệp tối ưu thời gian khi báo cáo thuế và xuất hóa đơn cho khách hàng.

II. Điều kiện mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

1. Điều kiện giám đốc khi thực hiện mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Theo quy định của Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT, giám đốc trung tâm đào tạo tin học là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Do đó, giám đốc trung tâm đào tạo tin học ở ở Hải Dương cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Có kinh nghiệm trong giáo dục, đào tạo;
 • Bằng cấp giám đốc trung tâm đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau:
  • Tốt nghiệp đại học tin học;
  • Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 • Trường hợp giám đốc trung tâm là người giảng dạy sẽ đáp ứng thêm các tiêu chuẩn của giáo viên.

2. Điều kiện giáo viên giảng dạy khi thực hiện mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Giáo viên của trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương là người thực hiện công việc giảng dạy, hướng dẫn học viên thực hành. Giáo viên có thể là giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

Điều kiện của giáo viên giảng dạy của trung tâm đào tạo tin học được quy định như sau:

Giáo viên là người Việt Nam được giảng dạy tại trung tâm đào tạo tin học khi đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
 • Có bằng cao đẳng tin học trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp;

Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học phải đáp ứng cả 2 điều kiện sau:

 • Có bằng dap đẳng tin học trở lên;
 • Có chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp;

Ngoài ra, trước khi giáo viên nước ngoài giảng dạy cần phải được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định. Tham khảo thủ tục cấp giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài tại đây.

3. Điều kiện cơ sở vật chất khi mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Cơ sở vật chất trung tâm tin học bao gồm có địa điểm giảng dạy, phòng học, bàn ghế và các thiết bị khác của trung tâm để phục vụ giảng dạy.

Cơ sở vật chất của trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Địa điểm giảng dạy ổn định, lâu dài;
 • Đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy;
 • Có nguồn kinh phí phù hợp, đảm bảo chất lượng và quy mô giảng dạy;
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng đáp ứng yêu cầu giảng dạy;
 • Có phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm;
 • Phòng học đủ ánh sáng, diện tích tối thiểu 1,5 m2/học viên/ca học;
 • Đủ tài liệu, giáo trình, thiết bị giảng dạy theo chương trình đào tạo;
 • Có thư viện, cơ sở thực tập, thực hành đáp ứng đào tạo;
 • Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy theo quy định.

4. Điều kiện giáo trình, chương trình giảng dạy khi mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Trung tâm đào tạo tin học có thể lựa chọn giáo trình, chương trình giảng dạy như sau:

 • Sử dụng chương trình, giáo trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Tự biên soạn hoặc lựa chọn chương trình, giáo trình của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, các tổ chức giáo dục trong nước, quốc thế phù hợp;

Việc tự biên soạn các chương trình, giáo trình đào tạo phải được sự thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Dịch vụ mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Là đơn vị tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, chúng tôi thực hiện thủ tục mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương theo trình tự sau:

1. Tư vấn về điều kiện, thủ tục mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Trước khi thực hiện thủ tục thành lập trung tâm tin học, chúng tôi tư vấn cho khách hàng các nội dung sau:

 • Tư vấn điều kiện mở trung tâm đào tạo tin học;
 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn các quy định về chế độ kế toán, nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều kiện bổ nhiệm giám đốc trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương;
 • Tư vấn tiêu chuẩn giáo viên, trang thiết bị cơ sở vật chất khi xin cấp phép;
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức của trung tâm phù hợp với quy mô giảng dạy;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục xin giấy phép thành lập và cấp phép hoạt động cho trung tâm.

2. Xin giấy phép kinh doanh khi mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện khi xin giấy phép đăng ký kinh doanh gồm:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp;
 • Tư vấn quy mô, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Thực hiện thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh.

Sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh của trung tâm đào tạo tin học, khách hàng nhận được:

 • 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • 01 Dấu pháp nhân công ty;
 • 01 Dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật;
 • 01 Bản điều lệ doanh nghiệp;
 • 01 Thông báo sử dụng mẫu dấu doanh nghiệp;
 • 01 Chữ ký số và 300 số hóa đơn điện tử (nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng);

Thời gian thực hiện thủ tục 7-10 ngày làm việc;

3. Xin giấy phép thành lập khi mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Ở giai đoạn này, chúng tôi tiến hành soạn thảo, chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ để xin cấp phép thành lập và xin công nhận giám đốc trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Các công việc chúng tôi thực hiện để xin giấy phép thành lập gồm:

 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép thành lập như tờ trình, đề án, quy chế tổ chức hoạt động,…
 • Nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập tại Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương;
 • Tiếp đón đoàn thanh tra thẩm định thực tế cơ sở;
 • Nhận giấy phép thành lập và quyết định công nhận giám đốc trung tâm;

Thời gian thưc hiện thủ tục giao động từ 15 – 20 ngày làm việc;

4. Xin cấp phép hoạt động giáo dục khi mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Sau khi được cấp phép hoạt động, trung tâm cần làm hồ sơ báo cáo giải trình chứng minh có đủ điều kiện hoạt động giáo dục trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các công việc chúng tôi thực hiện khi xin cấp phép hoạt động trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương gồm:

 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép thành lập như giấy đề nghị, báo cáo trang thiết bị cơ sở vật chất, báo cáo đội ngũ nhân sự, giáo viên,….
 • Nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục tại Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương;
 • Tiếp đón đoàn thanh tra thẩm định thực tế cơ sở;
 • Nhận kết quả cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm tin học.

Thời gian thưc hiện thủ tục giao động từ 15 – 20 ngày làm việc;

IV. Thời gian và chi phí làm dịch vụ mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương.

Thời gian làm thủ tục mở trung tâm đào tại tin học ở Hải Dương là bao lâu?

Theo quy định, thời gian thực hiện các thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh, xin giấy phép thành lập và giấy phép hoạt động của trung tâm đào tạo tin học mất từ 2 – 3 tháng tùy thuộc vào việc hồ sơ có sai sót hoặc có bị yêu cầu sửa đổi hay không. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện thủ tục có thể rút ngắn thời gian tối đa theo quy định của pháp luật.

Chi phí làm thủ tục mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương bao tiền?

Là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương với chi phí hợp lý nhất. Chi phí chúng tôi thực hiện đã bao gồm các chi phí đi lại, soạn thảo hồ sơ, giấy tờ, chi phí thẩm định hồ sơ, thẩm định cơ sở vật chất của trung tâm mà không yêu cầu khách hàng phải đi lại nhiều lần. Chi phí cụ thể phụ thuộc vào chi phí đi lại của luật sư. Do đó, quý khách hàng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác nhất.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về dịch vụ mở trung tâm đào tạo tin học ở Hải Dương. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395 để được giải đáp