Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên

Ngoại ngữ được coi là chìa quá quan trọng trong hội nhập quốc tế. Học ngoại ngữ đang trở thành nhu cầu thiết yếu của xã hội. Vậy điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì? Tiêu chuẩn của giáo viên giảng dạy trong các trung tâm ngoại ngữ là gì? Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định mới nhất thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết hướng dẫn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên sau:

Nội dung bài viết thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hưng Yên căn cứ theo:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 •  Luật giáo dục 2019;
 • Nghị định số 69/2017/NĐ-CP;
 • Nghị định 74/2013/NĐ-CP;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;
 • Nghị định 86/2015/NĐ-CP
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT.
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

I. Quy định điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên

1. Cơ sở vật chất khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên

Theo Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, trung tâm ngoại ngữ phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Dẫn chiếu sang Nghị định 46/2017/NĐ-CP, cơ sở vật chất thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên gồm:

 • Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp;
 • Có phòng làm việc bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức phục vụ quản lý, đào tạo.
 • Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo. Trung tâm có thể sử dụng giáo trình, chương trình:
  • Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
  • Tự biên soạn;
  • Lựa chọn các chương trình, tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng;
  • Lựa chọn các chương trình, tài liệu của các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp.
 • Có thư viện và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu đào tạo.
 • Có Giấy phép cơ sở đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy

2. Điều kiện giám đốc khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên

Người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ ở Hưng Yên cần có tiêu chuẩn sau:

 • Có nhân thân tốt (làm lý lịch tư pháp);
 • Có năng lực quản lý;
 • Bằng cấp:
  • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ;
  • Hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
 • Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm;

Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài).

Trường hợp Trung tâm ngoại ngữ có phó giám đốc trung tâm thì người được bổ nhiệm phải đáp ứng điều kiện sau: có nhân thân tốt; có năng lực quản lý; tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ.

3. Điều kiện giáo viên khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữở Hưng Yên gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

 • Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 • Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) phải đáp ứng 2 điều kiện:
  • Có bằng cao đẳng trở lên
  • Có chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 • Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

4. Tổ chức bộ máy hành chính khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên.

Tổ chức bộ máy trung tâm ngoại ngữ gồm có:

 • Giám đốc
 • Phó giám đốc (nếu có).
 • Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ (kế toán, lễ tân, hành chính,…)
 • Các hội đồng tư vấn (nếu có).
 • Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

Kế toán: Người phụ trách kế toán phải có bằng cấp về kế toán, có lý lịch rõ ràng

Hành chính, nhân sự, các bộ phận khác phải có lý lịch rõ ràng

II. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên.

1. Thủ tục xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên.

Điều kiện thực hiện thủ tục cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên:

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm

Thẩm quyền giải quyết thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên:

 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập

Hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên gồm:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên:

 • Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

3. Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên.

Sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên, để được phép giảng dạy cần thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động cho trung tâm.

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ được hoạt động giáo dục tại Hưng Yên:

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học;
 • Nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm

Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hưng Yên:

 • Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của trường
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ khác

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Trình tự, thủ tục xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên:

 • Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền  phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

III. Các câu hỏi thường gặp khi thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên

Cá nhân không ở Hưng Yên thành lập trung tâm ngoại ngữ được không?

Cá nhân có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ. Khi cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ phải có giấy phép đăng ký kinh doanh và trung tâm đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Pháp luật không quy định cá nhân bắt buộc phải là người địa phương khi thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên trực thuộc công ty tại tỉnh khác được không?

Pháp luật có quy định các tổ chức kinh tế được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Do đó, có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hưng trực thuộc công ty ở tỉnh khác. Trong trường hợp này có thể mở trung tâm ngoại ngữ là chi nhánh trực thuộc.

Sau khi trung tâm ngoại ngữ muốn dạy thêm ngôn ngữ khác được không?

Theo quy định của pháp luật, khi thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, bộ máy hành chính – nhân sự. Trường hợp trung tâm đã được cấp phép, khi muốn dạy sang ngoại ngữ khác phải đáp ứng các điều kiện để giảng dạy ngôn ngữ đó. Đồng thời phải làm thủ tục xin cấp phép với sở giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên có bắt buộc phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy không?

Theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thì các trung tâm giáo dục thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Do đó trung tâm ngoại ngữ phải có giấy phép phòng cháy chữa cháy trước khi xin cấp phép thành lập

Trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên muốn thuê người nước ngoài dạy học có được không?

Trung tâm ngoại ngữ được phép thuê người nước ngoài là người bản địa về dạy. Tuy nhiên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) phải đáp ứng 2 điều kiện:
  • Có bằng cao đẳng trở lên
  • Có chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 • Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên cần tối thiểu bao nhiêu giáo viên không?

Luật không quy định số lượng giáo viên tối thiểu của trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên trung tâm phải có số lượng giáo viên phù hợp với quy mô số phòng học, số ca học 1 ngày, phù hợp với quy định pháp luật về lao động.

Muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên cần những gì?

Muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện

 • Về cơ sở vật chất;
 • Điều kiện người đứng đầu trung tâm;
 • Điều kiện giáo viên giảng dạy;
 • Có chương trình phù hợp;

IV. Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên.

Với đội ngũ luật sư tư vấn, thực hiện dịch vụ thành lập, gia hạn giấy phép, thay đổi giấy phép trung tâm ngoại ngữ trọn gói giá rẻ. Các công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam
 • Tư vấn các trang thiết bị vật chất, các bằng cấp, giấy tờ cần chuẩn bị trước khi thành lập trung tâm
 • Khảo sát và góp ý với khách hàng bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất trước khi đoàn thanh tra xuống cơ sở
 • Soạn thảo các giấy tờ xin cấp phép thành lập, hoạt động trung tâm ngoại ngữ. (Tờ trình, đề án, phương án giảng dạy, quy chế giảng dạy,….)
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước. (nộp hồ sơ, sửa đổi hồ sơ, tiếp đoàn thanh tra, nhận kết quả,…)
 • Tư vấn các quy định về thuế, kế toán,….trong quá trình hoạt động trung tâm
 • Hỗ trợ khách hàng về nhân sự (khi có yêu cầu)
 • Hỗ trợ khách hàng các giấy tờ (nếu thiếu)
 • Tư vấn, giải đáp các thắc mắc khác của khách hàng

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên. Mọi thắc mắc khách hàng vui lòng liên hệ 0969324395 để được hỗ trợ