Điều kiện, thủ tục mở công ty PCCC

Mở công ty PCCC yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất theo quy định. Để được kinh doanh trong hoạt động PCCC, doanh nghiệp phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi tư vấn điều kiện, thủ tục để mở công ty PCCC theo quy định hiện hành.

Căn cứ pháp lý mở công ty PCCC:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Phòng cháy và Chữa cháy 2001 (sửa đổi, bổ sung);
 • Nghị định 136/2020NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 149/TT-BCA;

I. Mở công ty PCCC được phép kinh doanh gì?

Công ty kinh doanh dịch vụ PCCC được cung cấp các hoạt động sau:

 • Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát PCCC;
 • Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật PCCC;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC, huấn luyện & hướng dẫn nghiệp vụ PCCC;
 • Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC;
 • Sản xuất, lắp ráp phương thiệu, thiết bị PCCC

II. Điều kiện mở công ty PCCC.

1. Điều kiện về nhân sự khi mở công ty PCCC

Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của công ty PCCC phải có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC theo quy định. Đối với trường hợp đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng PCCC do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Văn bằng nhân sự để mở công ty PCCC gồm một trong các giấy tờ sau:

 • Bằng tiến sĩ ngành PCCC;
 • Bằng thạc sĩ và văn bằng trình độ tương đương ngành PCCC;
 • Bằng cử nhân và văn bằng trình độ tương đương ngành PCCC;
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành PCCC;
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành PCCC.

Chứng chỉ PCCC của nhân sự công ty PCCC gồm một trong các chứng chỉ sau:

 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC;
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC:
  • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về PCCC;
  • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về PCCC;
  • Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về PCCC;
  • Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC;
  • Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về PCCC.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất khi mở công ty PCCC

Tùy thuộc vào dịch vụ PCCC cung cấp mà công ty phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về cơ sở vật chất. Cụ thể:

Mở công ty kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC:

 • Có địa điểm hoạt động hợp pháp;
 • Có phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC

Mở công ty kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC:

 • Có phòng thí nghiệm được công nhận chất lượng;
 • Có thiết bị kiểm định được công nhận chất lượng;

Mở công ty kinh doanh về tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC:

 • Có phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Có phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC;

Mở công ty kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC: 

Có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống PCCC;

Mở công ty kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC:

 • Có địa điểm hoạt động hợp pháp;
 • Có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, thiết bị PCCC.

III. Trình tự, thủ tục mở công ty PCCC

1. Xin giấy phép kinh doanh khi mở công ty PCCC.

Theo quy định, cơ sở được phép kinh doanh, cung cấp dịch vụ PCCC gồm có doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các đơn vị trực thuộc; đơn vị sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi hướng dẫn thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ PCCC. Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết sau:

2. Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC khi mở công ty PCCC

Hồ sơ xin cấp phép xác nhận đủ điều kiện cung cấp, kinh doanh dịch vụ PCCC gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC người đứng đầu, người đại diện của công ty;
 • Danh sách nhân sự có Chứng chỉ hành nghề PCCC phù hợp;
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC, quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động của nhân sự;
 • Giấy tờ chứng minh cơ sở vật chất có đủ điều kiện theo quy định:
  • Giấy tờ chứng minh địa điểm công ty hợp pháp;
  • Bảng kê khai phương tiện, thiết bị phục vụ kinh doanh PCCC;
  • Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm, đánh giá hiệu chuẩn hợp pháp (Với cơ sở tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật PCCC).

Thủ tục xin cấp phép xác nhận đủ điều kiện cung cấp, kinh doanh dịch vụ PCCC khi mở công ty PCCC gồm có:

 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Sau 07 ngày làm việc, cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC cho công ty kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn quản lý, trừ các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ. (Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cấp giấy phép cho cơ sở kinh doanh được thành lập theo quyết định của cấp bộ và cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về điều kiện, thủ tục mở công ty PCCC. Cung cấp dịch vụ PCCC phải xin cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được luật sư tư vấn miễn phí