Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định

Theo quy định mới, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh khi hoạt động. Khi có sự thay đổi ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp phải thông báo lên sở kế hoạch và đầu tư. Thông qua nội dung bài viết này, chúng tôi hướng dẫn các bạn tra cứu và thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định.

I. Các tra cứu ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định. 

Hiện nay, thông tin doanh nghiệp được công khai trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Vì vậy, để kiểm tra ngành nghề kinh bạn truy cập vào địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Sau đó nhập thông tin tên công ty hoặc mã số thuế công ty cần tra cứu.

Hệ thống hiện kết quả tìm kiếm thông tin đăng ký kinh doanh công ty ở Nam Định gồm:

 • Tên công ty;
 • Mã số thuế;
 • Địa chỉ trụ sở chính;
 • Người đại diện theo pháp luật;
 • Ngày bắt đầu hoạt động;
 • Tình trạng pháp lý doanh nghiệp;
 • Ngành nghề kinh doanh công ty.

II. Hướng dẫn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định.

1. Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp ở Nam Định gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp, quyết định của công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư (nếu có);
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;
 • Bản sao CCCD của người được ủy quyền.

2. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định

B1: Tư vấn, soạn thảo giấy tờ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định.

Chúng tôi tư vấn điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay có nhiều ngành nghề kinh doanh yêu cầu về các điều kiện khác như về vốn pháp định, bằng cấp, chứng chỉ của người quản lý,…. Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện (nếu có) trước khi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Sau khi tư vấn, chúng tôi soạn thảo hồ sơ để gửi khách hàng ký.

B2: Nộp hò sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định

Chúng tôi thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nộp lệ phí công bố khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty. Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ là Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Lệ phí công bố thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty là 100.000 VNĐ.

B3: Nhận kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định.

Sau thời gian 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định trả kết quả giải quyết hồ sơ. Chúng tôi thay mặt khách hàng nhận Giấy xác nhận thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty và chuyển về địa chỉ khách hàng yêu cầu.

III. Một số nội dung cần lưu ý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định.

1. Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định.

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định cần lưu ý:

 • Cần nắm được ngành nghề kinh doanh cần bổ sung có phải ngành nghề có điều kiện không? Điều kiện kinh doanh của các ngành nghề kinh doanh công ty là gì?
 • Ngành nghề kinh doanh phải được mã hóa theo mã cấp 4 theo quy định hệ thống ngành nghề kinh doanh Việt Nam.
 • Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì cần thay đổi cả vốn pháp định khi đăng ký.
 • Ngành nghề kinh doanh có chứng chỉ hành nghề thì doanh nghiệp phải bổ sung chứng chỉ hành nghề của người phụ trách lĩnh vực hoạt động.

Nếu doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề kinh doanh trước ngày Quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thì khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định cần đồng thời cập nhật ngành nghề kinh doanh mới. Ngành nghề kinh doanh mới tuân thủ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

2. Có bắt buộc thay đổi ngành nghề khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định không?

Doanh nghiệp có quyền kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm. Theo quy định Luật doanh nghiệp, thì khi có sự thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở. Doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Nếu chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

3. Thay đổi ngành nghề khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định áp dụng văn bản nào?

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh công ty thực hiện theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành.

4. Thay đổi ngành nghề khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định có phải công bố thông tin quốc gia không?

Hiện nay, doanh nghiệp bắt buộc phải công bố thông tin trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia. Thủ tục công bố được thực hiện đồng thời với thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định thể hiện ở đâu?

Từ thời điểm Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp tra cứu ngành nghề kinh doanh trên hệ thống đăng ký quốc gia về doanh nghiệp.

6. Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định nhưng không có mã ngành cấp 4.

Trong trườn hợp này, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh cụ thể thì lựa chọn một ngành nghề cấp 4 và bổ sung thêm chi tiết ngành nghề kinh doanh đó. Tuy nhiên, bổ sung ngành nghề chi tiết phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh cấp 4 đã chọn.

7. Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định nhưng không có trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg?

Các ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng có văn bản pháp luật quy định thì ngành nghề ghi theo quy định của văn bản pháp luật.

Các ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và các văn bản pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh nghi nhận ngành nghề mới và báo cho Bộ kế hoạch và Đầu tư để bổ sung ngành nghề mới.

IV. Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định với chi phí hợp lý và thời gian nhanh nhất. Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp, luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về điều kiện kinh doanh các ngành nghề và thủ tục thực hiện. Sau thời gian 03 ngày làm việc, khách hàng sẽ nhận được kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty của chúng tôi gửi về.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty ở Nam Định. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn.