Tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương

Vốn điều lệ của doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản các thành viên/cổ đông công ty đã góp hoặc cam kết góp hoặc là số cổ phần đã mua hoặc cam kết mua khi thành lập. Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn điều lệ để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải thông báo đến Sở kế hoạch và đầu tư. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương. Một số vấn đề cần lưu ý khi tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương.

I. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương.

1. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên ở Hải Dương.

Công ty TNHH 1 thành viên có quyền tăng vốn điều lệ trong trường hợp:

 • Chủ sở hữu góp thêm vốn vào công ty;
 • Công ty huy động thêm vốn góp của người khác.

Trong trường hợp công ty TNHH 1 thành viên huy động thêm vốn từ người khác thì công ty phải chuyển sang loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

2. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên ở Hải Dương.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Các thành viên hiện hữu trong công ty góp thêm vốn;
 • Huy động thêm vốn góp của thành viên mới;

Công ty TNHH 2 thành viên có từ 2 đến 50 thành viên. Vì vậy, trường hợp tiếp nhận thêm thành viên mới dẫn đến công ty thay đổi số thành viên trên 50 người thì công ty phải thay đổi sang loại hình công ty cổ phần.

3. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần ở Hải Dương.

Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phần. Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện bằng các hình thức:

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Chào bán cổ phần ra công chúng.

Việc chào bán cổ phần ra công chúng áp dụng theo quy định của Luật chứng khoán với các công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

II. Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương.

1. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên ở Hải Dương.

Công ty TNHH 1 thành viên nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ do góp thêm vốn gồm:

 • Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định chủ sở hữu công ty;
 • Giấy ủy quyền và chứng minh thư người được ủy quyền;

Trường hợp phải chuyển đổi loại hình công ty khi tăng vốn do tiếp nhận thành viên mới:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty;
 • Giấy ủy quyền và chứng minh thư người được ủy quyền;

2. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên ở Hải Dương.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên không thay đổi loại hình công ty gồm:

 • Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên;
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên;
 • Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới;
 • Giấy ủy quyền và chứng minh thư người được ủy quyền;

Trường hợp công ty muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần khi tăng vốn thì hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty cổ phần;
 • Bản sao biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên công ty;
 • Danh sách cổ đông công ty;
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân các cổ đông;
 • Giấy ủy quyền và chứng minh thư người được ủy quyền;

Xem thêm: Đăng ký nhãn hiệu độc quyền ở Hải Dương

3. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần ở Hải Dương.

Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp, quyết định của đại hội đồng cổ đông;
 • Giấy ủy quyền và chứng minh thư người được ủy quyền;

4. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương.

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương thông qua hình thức:

 • Nộp hồ sơ qua mạng qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia;
 • Nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.

Sau 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho cho doanh nghiệp.

Phí nhà nước: 100.000 VNĐ.

III. Các thắc mắc khi tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương

1. Tăng vốn điều lệ có phải nộp lại tờ khai môn bài không?

Tờ khai môn bài được doanh nghiệp nộp 01 lần duy nhất khi mới thành lập. Hàng năm doanh nghiệp không phải nộp lại tờ khai môn bài, trừ trường hợp thay đổi thông tin dẫn đến thay đổi mức lệ phí môn bài.

Cụ thể, nếu doanh nghiệp ở Hải Dương tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ thì phải nộp lại tờ khai môn bài. Khi đó, mức lệ phí môn bài doanh nghiệp nộp hàng năm là 3.000.000 VNĐ.

2. Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ở Hải Dương, Thông thường, phí dịch vụ giao động từ 1.5tr-2.5tr tùy trường hợp. Đối với công ty cổ phần đã niêm yết thì phí dịch vụ sẽ cao hơn.

3. Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương.

Khác vơi việc góp vốn khi thành lập doanh nghiệp, việc thông báo tăng vốn chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành việc góp vốn. Như vậy, tổ chức, cá nhân góp vốn để tăng vốn điều lệ phải hoàn thành việc góp vốn trước khi doanh nghiệp làm thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về việc tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Dương. Nếu bạn cần sử dụng dịch vụ hãy liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn.