Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ

Tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ là thủ tục cho doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Theo quy định, doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh không được ký hợp đồng, không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành các hợp đồng, các công việc đã ký kết, thực hiện trước khi tạm ngừng kinh doanh. Vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ được quy định theo trình tự, thủ tục thế nào? Bạn có thể tham khảo theo nội dung bài viết dưới đây.

I. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ gồm những bước gì?

Căn cứ pháp lý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ thực hiện theo trình tự sau:

 • Bước 1: Ra quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp để ra quyết định tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể:
  • Với Công ty TNHH 1 TV: Chủ sở hữu ra quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty;
  • Với Công ty TNHH 2 TV trở lên: Hội đồng thành viên họp và Chủ tịch HĐTV ký quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty;
  • Với Công ty cổ phần: Hội đồng quản trị họp và Chủ tịch HĐQT ký quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty.
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đăng ký tạm ngừng kinh doanh;
 • Bước 3: Nộp hồ sơ và lấy kết quả tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

II. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ

1. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ công ty TNHH

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ của Công ty TNHH gồm có:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu (với công ty TNHH 1 TV) hoặc của Hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 TV trở lên) về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 TV trở lên);
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh;
 • CCCD của người thực hiện thủ tục.

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch tỉnh Phú Thọ;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch trả thông báo về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Lệ phí nhà nước: Không

2. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ công ty cổ phần

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ của Công ty cổ phần gồm có:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh;
 • CCCD của người thực hiện thủ tục.

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần ở Phú Thọ:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Phú Thọ;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Phú Thọ trả kết quả về việc tạm ngừng kinh doanh công ty.

Lệ phí nhà nước: Không

III. Giải đáp một số thắc mắc thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ

1. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh công ty;
 • Quyết định của công ty về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Biên bản họp của công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty TNHH 2 TV và công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục;
 • CCCD công chứng của người được ủy quyền.

Ngoài các giấy tờ trên, doanh nghiệp không cần chuẩn bị thêm bất kỳ giấy tờ nào khác.

2. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ bao lâu?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty được tạm ngừng kinh doanh trong thời gian tối đa 01 năm. Trường hợp sắp hết hạn tạm ngừng kinh doanh, nếu vẫn có nhu cầu tạm ngừng thì doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ lên Sở Kế hoạch.

Doanh nghiệp được đăng ký tạm ngừng kinh doanh không giới hạn số lần liên tiếp.

3. Lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp ở Phú Thọ vẫn phải nộp đầy đủ số tiền thuế, thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các hợp đồng đã ký, trả lương cho người lao động (trừ khi có thỏa thuận khác). Tuy nhiên, doanh nghiệp không được ký kết các hợp đồng kinh tế mới, không được xuất hóa đơn mới.

Doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ thuế sẽ không cần nộp tờ khai thuế trong thời gian ngừng hoạt động. Tuy nhiên vẫn phải nộp đầy đủ các tờ khai thuế trước thời điểm tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trừ trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trọn năm tài chính, công ty vẫn phải nộp báo cáo tài chính đầy đủ cho cơ quan thuế.

Trong trường hợp muốn hoạt động trở lại sớm hơn thời gian đã đăng ký, công ty ở Phú Thọ phải nộp lại hồ sơ hoạt động kinh doanh trước hạn cho Sở Kế hoạch & Đầu tư.

4. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ với cơ quan thuế.

Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho cơ quan thuế về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động trở lại. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh thông tin nghĩa vụ  thuế còn nợ với ngân sách nhà nước. Do đó, khi làm thủ tục  tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ, doanh nghiệp không cần gửi hồ sơ cho cơ quan thuế. Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm thực hiện công việc trên.

5. Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ qua mạng

Hiện nay, nhiều thủ tục hành chính nhà nước có thể thực hiện qua cổng dịch vụ công quốc gia. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ qua mạng bằng cách:

 • B1: Đăng ký tài khoản dịch vụ công tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • B2: Xác minh thông tin tài khoản;
 • B3: Tạo hồ sơ dịch vụ công và nhập thông tin hồ sơ lên hệ thống;
 • B4: Scan hồ sơ và đăng tải hồ sơ lên hệ thống;
 • B5: Xác nhận và nộp hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ qua mạng được thực hiện trong 03 ngày làm việc. Doanh nghiệp sẽ được cập nhật thông tin xử lý hồ sơ qua Email.

6. Thời gian tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ bao lâu?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Phú Thọ trước ít nhất 03 ngày làm việc tính từ ngày tạm ngừng kinh doanh. Khi tạm ngừng kinh doanh công ty, các đơn vị trực thuộc như địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện cũng tạm ngừng hoạt động theo thời gian của công ty.

Xem thêm: Giải thể công ty ở Phú Thọ

7. Có phải nộp báo cáo thuế khi tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ không?

Trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh chẵn năm tài chính, công ty không phải nộp báo cáo thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Các trường hợp khác, doanh nghiệp vẫn phải làm thủ tục báo cáo thuế theo quy định. doanh nghiệp không cần nộp báo cáo thuế quý/tháng nếu tạm ngừng kinh doanh trọn quý/tháng

IV. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ.

Với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong tư vấn pháp lý doanh nghiệp, khách hàng được tư vấn toàn bộ các quy định liên quan trong quá trinh tạm ngừng kinh doanh. Khách hàng ngoài được tư vấn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư còn được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về thuế, kế toán, tài chính trong quá trình tạm ngừng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty ở Phú Thọ trọn gói, chi phí hợp lý, khách hàng không phát sinh phụ phí và không cần đi lại.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Phú Thọ. Mọi thắc mắc hoặc cần tham khảo thêm về dịch vụ của chúng tôi, khách hàng liên hệ 0969324395 để được hỗ trợ giải đáp.