Hướng dẫn thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên

Thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên là nhu cầu không ít doanh nghiệp Thái Nguyên hiên nay. Vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều công ty có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở về địa điểm mới. Vậy doanh nghiệp cần biết những quy định thế nào về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty? Thay đổi địa chỉ công ty thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào để phù hợp với quy định pháp luật. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi hướng dẫn thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên theo quy định hiện hành. Đối với các doanh nghiệp ở địa phương khác, thủ tục cũng được thực hiện tương tự.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động ở Thái Nguyên

I. Điều kiện thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên

Doanh nghiệp ở Thái Nguyên phải đăng ký địa chỉ thay đổi trụ sở hợp pháp. Theo quy định, doanh nghiệp không được đặt trụ sở ở nhà chung cư để ở, đất liên quan đến quốc phòng, an ninh và một số trường hợp khác. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên, doanh nghiệp không cần cung cấp giấy tờ chứng minh trụ sở. Tuy nhiên, đối với trường hợp đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng hoặc tòa nhà vừa có chức năng để ở, vừa có chức năng thương mại thì cần cung cấp giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở được phép hoạt động thương mại.

Xem thêm

II. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên trong cùng huyện, thành phố thuộc tỉnh.

1. Thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

Thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên trong trường hợp này không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý nếu:

 • Công ty thay đổi trụ sở trong cùng huyện;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác huyện nhưng do Cục thuế tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty ở Thái Nguyên cùng huyện, thành phố thuộc tỉnh, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục trên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý gồm có:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
 • Biên bản họp, Nghị quyết của công ty về việc thay đổi trụ sở;
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Căn cước công dân người thực hiện thủ tục.

Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp đổi cho doanh nghiệp;

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ

2. Thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên có thay đổi cơ quan thuế quản lý

Thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên có làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trong trường hợp công ty do chi cục thuế quản lý và thay đổi địa chỉ khác huyện.

Trước khi thực hiện thủ tục trên Sở Kế hoạch & Đầu tư, doanh nghiệp phải làm thủ tục chốt thuế để chuyển địa điểm đi.

Hồ sơ chốt thuế chuyển địa điểm khi thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên gồm:

 • Mẫu 08 MST;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy giới thiệu;

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Chi cục thuế nơi chuyển đi.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc.

Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu làm quyết toán thuế, giờ gian chốt thuế chuyển địa điểm có thể kéo dài hơn

Sau khi chốt thuế chuyển địa điểm, doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp, nghị quyết công ty về việc thay đổi trụ sở công ty;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục;
 • CCCD người được ủy quyền.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc.

III. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên sang tỉnh khác.

Trong trường hợp thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên sang tỉnh khác, doanh nghiệp cần chốt thuế chuyển địa điểm tại cơ quan thuế quản lý.

1. Thủ tục chốt thuế thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên sang tỉnh khác.

Hồ sơ chốt thuế để chuyển địa chỉ công ty sang địa bàn tỉnh khác gồm:

 • Mẫu 08 MST;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy giới thiệu cho người thực hiện thủ tục.

Sau thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan thuế ra mẫu số 09 MST về kết quả chốt thuế chuyển địa điểm đi.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

2. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên sang tỉnh khác tại Sở Kế hoạch

Sau khi hoàn thành thủ tục chốt thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ chuyển trụ sở công ty gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp, nghị quyết của công ty về việc thay đổi trụ sở;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiên thủ tục;
 • CCCD người được ủy quyền;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm chuyển đến có chức năng làm văn phòng công ty (Trong trường hợp chuyển đến tòa nhà thương mại).

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết: Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi doanh nghiệp chuyển đến.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

IV. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty TNHH

1. Thủ tục chốt thuế thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty TNHH

Chốt thuế thay đổi trụ sở công ty chỉ thực hiện trong trường hợp làm thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Hồ sơ chốt thuế thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty TNHH:

 • Mẫu số 08 cập nhật thông tin đăng ký thuế;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy giới thiệu;

Thủ tục thực hiện chốt thuế thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty TNHH:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thuế đang quản lý hiện tại;
 • Sau 10 ngày làm việc, cơ quan thuế trả Mẫu 09 về việc người nộp thuế chuyển địa điểm đi.

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp có doanh thu, bắt buộc làm quyết toán thuế trước khi chuyển đi. Thời gian quyết toán thuế có thể kéo dài dẫn tới trả kết quả chốt thuế chuyển địa điểm lâu hơn.

2. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty TNHH

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty TNHH tại Sở Kế hoạch:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên;
 • Nghị quyết/Quyết định của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty;
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thực hiện thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty TNHH:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi doanh nghiệp chuyển đến;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch & Đầu tư trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp đổi.

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ

V. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty cổ phần

1. Thủ tục chốt thuế thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty cổ phần

Hồ sơ chốt thuế thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty cổ phần:

 • Mẫu số 08 cập nhật thông tin đăng ký thuế;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy giới thiệu;

Thủ tục thực hiện chốt thuế thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty cổ phần:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thuế đang quản lý hiện tại;
 • Sau 10 ngày làm việc, cơ quan thuế trả Mẫu 09 về việc người nộp thuế chuyển địa điểm đi.

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp có doanh thu, bắt buộc làm quyết toán thuế trước khi chuyển đi. Thời gian quyết toán thuế có thể kéo dài dẫn tới trả kết quả chốt thuế chuyển địa điểm lâu hơn.

2. Thủ tục thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty cổ phần tại Sở Kế hoạch:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên;
 • Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở công ty;
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thực hiện thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên của Công ty cổ phần:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi doanh nghiệp chuyển đến;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch & Đầu tư trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp đổi.

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ

VI. Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên và các địa phương trên toàn quốc với chi phí hợp lý nhất. Với đội ngũ luật sư doanh nghiệp và chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, chúng tôi luôn cập nhật những quy định mới nhất, cung cấp dịch vụ nhanh chóng, chính xác, chất lượng.

Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên gồm có:

 • Tư vấn đầy đủ, chi tiết trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 •  Soạn thảo đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan khi thực hiện thủ tục;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục ở cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi, nhận kết quả, bàn giao kết quả đến tận tay khách hàng.

Ngoài cung cấp dịch vụ thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên, chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như: Thành lập doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; Tạm ngừng kinh doanh; Giải thể; Mua bán – sáp nhập – chia, tách doanh nghiệp,…

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về quy định, thủ tục để thay đổi trụ sở công ty ở Thái Nguyên. Nếu khách hàng cần tư vấn hoặc tham khảo dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ đến số điện thoại 0969324395 để được hỗ trợ.