Xin giấy phép đầu tư cần nắm được quy định gì?

Hiện nay, Việt Nam xây dựng nhiều chính sách mới nhằm thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện pháp luật có yêu cầu đối với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, phải thực hiện thủ tục xin giấp phép đầu tư (với nhà đầu tư nước ngoài) và thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư. Trong bài biết này, Intermex Law xin chia sẻ những kiến thức chung nhất mà các nhà đầu tư cần nắm được trước khi thực hiện dự án của mình

1. Xin giấy phép đầu tư theo các hình thức nào?

Theo quy định của Luật đầu tư, có các hình thức cấp giấy phép đầu tư nước ngoài gồm có:

a. Thành lập tổ chức kinh tế:

Nhà đầu tư trong nước thực hiện thành lập tổ chức kinh tế (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh,….) theo quy định luật doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tương ứng hoạt động.

Khác với nhà đầu tư trong nước, nếu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam phải đáp ứng được các điều kiện tiếp cận thị trường, thực hiện thủ tục xin cấp phép đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế theo quy định pháp luật.

b. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Trường hợp nhà đầu tư không thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện góp vốn, mụa cổ phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, phải đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường (theo quy định của điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, theo quy định luật đầu tư), tuân thủ các quy định quốc phòng, an ninh, pháp luật về điều kiện sử dụng đất theo quy định

c. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC là hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư. Hợp đồng hợp tác đầu tư tuân thủ theo quy định pháp luật dân sự, quy định về phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm,…

Sau khi ký kết hợp đồng BBC, các nhà đầu tư thống nhất thành lập doanh nghiệp để thực hiện sự án theo quy định pháp luật

d. Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Hợp đồng PPP được hiểu là hợp đồng hợp tác công tư, nghĩa là nhà nước ký hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư trong xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

Giấy phép đăng ký đầu tư

2. Những lưu ý khi xin giấy phép đầu tư nước ngoài

a. Về thời hạn thực hiện dự án đầu tư khi xin phép dự án đầu tư nước ngoài

Giấy phép đầu tư không phải là có thời hạn mãi. Luật đầu tư có quy định thời hạn hoạt động đầu tư như sau:

Trong khu kinh tế có thời hạn đầu tư không quá 70 năm.

Ngoài khu vực kinh tế có thời hạn đầu tư không quá 50 năm. Ở địa bàn có điều kiện khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn đầu tư không quá 70 năm

Dự án được giao đất, cho thuê đất mà nhà đầu tư chậm được bàn giao thì thời gian chậm bàn giao không tính vào thời hạn hoạt động đầu tư

b. Ưu đãi giành cho nhà đầu tư khi xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Trong một số ngành nghề, lĩnh vực, nhằm khuyến khích các hoạt động đầu tư, nhà nước có quy định các hình thức ưu đãi trong hoạt động đầu tư như: áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với một số hàng hóa nhất định; miễn, giảm tiền thuê đất, sử dụng đất, thuế đất.

Các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật:

  • Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư
  • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.
  • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.
  • Dự án đầu tư có ngành nghề hoặc có địa điểm được hưởng ưu đãi đầu tư (Ngành nghề, địa điểm được hưởng ưu đãi được quy định theo điều 16 Luật đầu tư).

3. Dịch vụ xin giấy phép đầu tư nước ngoài tại Intermex Law

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài, Intermex Law tự tin có thể đem lại giá trị cho khách hàng. Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện như sau:

  • Tư vấn, phân tích các quy định, chính sách ưu đãi đầu tư cho khách hàng
  • Tư vấn, đề xuất phương án đầu tư phù hợp nhất cho nhà đầu tư
  • Hỗ trợ đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên doanh,…. về đầu tư ở Việt Nam
  • Tư vấn, soạn thảo các giầy tờ, hồ sơ để hoàn thiện thủ tục pháp lý tại Việt Nam
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn các vấn đề về pháp lý liên quan đến kinh doanh, thương mại, thuế, tài chính, lao động, ngân hàng,…

Trên đây là tư vấn của Intermex Law cho các nhà  đầu tư khi xin giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Để được tư vấn rõ hơn và những ưu đãi cụ thể trong từng lĩnh vực kinh doanh, bạn lòng liên hệ 0969.324.395 để được hỗ trợ trực tiếp.