Hướng dẫn mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Hiện nay, có nhiều khách hàng liên hệ đến chúng tôi nhờ tư vấn mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam. Theo quy định, trung tâm ngoại ngữ chỉ được phép giảng dạy khi đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, nội dung/chương trình giảng dạy. Vậy điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam là gì? Hồ sơ mở trung tâm ngoại ngữ được quy định thế nào? Trình tự, thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam gồm những gì? Bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn của chúng tôi dưới đây.

I. Căn cứ pháp lý quy định về mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Nội dung bài viết tư vấn về quy định mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam căn cứ vào các văn bản sau:

 • Luật giáo dục 2019;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP;
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT;

Xem thêm: Mở trung tâm tư vấn du học ở Bắc Ninh

II. Điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

1. Điều kiện giám đốc khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam là người quản lý và điều hành tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Do đó, giám đốc trung tâm phải là người có đủ năng lực, trình độ và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của trung tâm.

Theo quy định pháp luật, khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam thì giám đốc cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Có nhân thân, lý lịch tốt;
 • Có năng lực trong quản lý;
 • Bằng cấp đảm bảo một trong các điều kiện:
  • Có bằng đại học ngoại ngữ;
  • Có bằng đại học và chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hoặc tương đương);
 • Có kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục. Thông thường, giám đốc trung tâm có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong các cơ sở giáo dục;

Ngoài ra, trong trường hợp giám đốc trung tâm ngoại ngữ tham gia giảng dạy cần có thêm bằng cấp về sư phạm phù hợp.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có nhiệm kỳ 05 năm và có thể bổ nhiệm lại nhiều lần liên tiếp.

2. Điều kiện giáo viên khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Giáo viên giảng dạy là nhân sự không thể thiếu của trung tâm ngoại ngữ. Giáo viên tham gia giảng dạy có thể là giáo viên cơ hữu, hợp đồng quốc tịch Việt Nam hoặc/và nước ngoài. Luật không quy định mỗi trung tâm có tối thiểu bao nhiêu giáo viên. Tuy nhiên, các giáo viên cần đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn như sau:

Điều kiện giáo viên Việt Nam giảng dạy khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Điều kiện giáo viên nước ngoài giảng dạy khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam:

 • Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc
 • Tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ; hoặc
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 5 trở lên hoặc tương đương, có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ.

Điều kiện giáo viên là người bản ngữ giảng dạy khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam:

 • Có bằng cao đẳng trở lên; và
 • Có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ phù hợp.

Lưu ý: Trong trường hợp sử dụng người nước ngoài để giảng dạy, trung tâm cần xin cấp giấy phép lao động cho giáo viên trước khi được phép tham gia giảng dạy.

3. Điều kiện cơ sở vật chất khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Nghị định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi và không còn quy định cứng điều kiện bắt buộc phải có của trung tâm ngoại ngữ. Theo đó, trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam chỉ cần có đủ điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng việc giảng dạy.

Bạn có thể tham khảo quy định điều kiện cơ sở vật chất trung tâm ngoại ngữ (đã hết hiệu lực) như sau:

 • Trung tâm ngoại ngữ có đủ phòng học, phòng chức năng đáp ứng việc giảng dạy;
 • Phòng hoc đủ ánh sáng;
 • Diện tích đảm bảo 1,5 m2/học viên/ca học.

4. Điều kiện khác khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Ngoài các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất trên, mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam cần đáp ứng một số điều kiện khác như sau:

 • Về an toàn phòng cháy chữa cháy: Theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì trung tâm ngoại ngữ thuộc diện về quản lý phòng cháy chữa cháy. Do đó, cơ sở phải đáp ứng điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ.
 • Địa điểm mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam cố định, lâu dài: Nên thuê tối thiểu 03 năm trở lên.
 • Chương trình giảng dạy: Trung tâm chỉ sử dụng chương trình giảng dạy đã được cấp phép hoặc đã được thẩm định và cho phép giảng dạy (với trường hợp tự soạn chương trình dạy).

Ngoài ra, trung tâm ngoại ngữ nếu sử dụng lao động nước ngoài cần xin giấy phép lao động cho người nước ngoài phù hợp với chức danh, vị trí công việc

III. Trình tự, thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Để trung tâm ngoại ngữ được phép tham gia hoạt động giảng dạy cần làm 02 bước sau:

 • Xin cấp phép mở trung tâm ngoại ngữ;
 • Xin cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục sau khi có giấy phép mở trung tâm.

1. Xin cấp phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Hồ sơ xin mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam gồm có:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Dự thảo quy chế hoạt động trung tâm;
 • Một số giấy tờ liên quan khác:
  • Giấy tờ chứng minh địa điểm hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;
  • Giấy tờ người dự kiến làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam.

Trình tự, thủ tục xin mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam;
 • Trong 10 ngày làm việc, Sở kiểm tra, thẩm định hồ sơ;
 • Trong 05 ngày làm việc tiếp theo, Sở ra quyết định cho phép thành lập hoặc từ chối thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Lệ phí nhà nước: Không.

2. Xin cấp phép đủ điều kiện hoạt động sau khi có giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Hồ sơ xin cấp phép giảng dạy sau khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;
 • Bản sao quyết định cho phép thành lập trung tâm đã thực hiện ở trên;
 • Nội quy hoạt động trung tâm;
 • Báo cáo trung tâm về các nội dung sau:
  • Cơ sở vật chát;
  • Trang thiết bị, nội dung, chương trình, tài liệu học;
  • Danh sách giáo viên, nhân sự và bằng cấp liên quan;
  • Giấy tờ chứng minh địa điểm mở trung tâm hợp pháp;
  • Giải trình nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động trung tâm.

Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục sau khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam;
 • Trong 05 ngày làm việc, Sở kiểm tra, thẩm định và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần);
 • Trong 10 ngày làm việc tiếp theo, Sở thành lập đoàn kiểm tra thực  tế tại trung tâm;
 • Trong 05 ngày làm việc tiếp theo sau khi kiểm tra thực tế, Sở ra văn bản cho phép hoặc từ chối cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục.

Lệ phí nhà nước: Không

IV. Giải đáp một số thắc mắc khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

1. Hồ sơ mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam gồm những gì?

Hồ sơ xin cấp phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam gồm có:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm;
 • Đề án thành lập trung tâm;
 • Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động trung tâm;

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục trung tâm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định cho phép thành lập trung tâm;
 • Nội quy hoạt động trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam;
 • Báo cáo trung tâm về cơ sở vật chất, nội dung, chương trình, tài liệu dạy học; danh sách nhân sự; giấy tờ chứng minh địa điểm và nguồn kinh phí của trung tâm.

2. Mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam phải nộp thuế gì?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, lĩnh vực giáo dục thì thuế giá trị gia tăng là 0%. Do đó, mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam nộp thuế sau:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Lệ phí môn bài hàng năm.

Trong trường hợp trung tâm ngoại ngữ sử dụng đất của nhà nước có thể nộp tiền thuế đất hàng năm theo quy định về đất đai.

3. Mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam được dạy nhiều ngoại ngữ một lúc không?

Luật không có quy định trung tâm ngoại ngữ chỉ được phép dạy một ngoại ngữ. Trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam dạy nhiều ngoại ngữ chỉ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định và được Sở Giáo dục & đào tạo cho phép giảng dạy. Theo đó, trung tâm ngoại ngữ phải có giáo viên, nội dung chương trình giảng dạy, trang thiết bị học tập phù hợp với ngôn ngữ dự kiến giảng dạy.

4. Nộp báo cáo định kỳ khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Theo quy định của Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT thì sau khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam phải làm báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm gửi về Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam. Cụ thể như sau:

Điều 30: Trách nhiệm của trung tâm ngoại ngữ, tin học

….

4. Định kỳ sáu tháng, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp kết quả hoạt động của trung tâm./.

5. Đề án mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Hiện nay, các văn bản pháp luật không có biểu mẫu chung khi thành lập trung tâm ngoại ngữ. Tại một số địa phương, biểu mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ do địa phương xây dựng. Theo quy định, đề án khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam phải gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm;
 • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm ngoại ngữ;
 • Nội dung chương trình dự kiến giảng dạy tại trung tâm;
 • Quy mô đào tạo của trung tâm;
 • Thông tin cơ sở vật chất tại trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức trung tâm ngoại ngữ;
 • Thông tin người dự kiến làm giám đốc trung tâm: Sơ yếu lý lịch, Bằng cấp, Kinh nghiệm công tác liên quan,…

V. Dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam với chi phí hợp lý, thời gian tư vấn và thực hiện thủ tục nhanh chóng. Khách hàng được luật sư và chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và cấp các loại giấy phép doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ tận tình.

Dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam trọn gói gồm có:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định mới nhất;
 • Thẩm định hồ sơ, bằng cấp, cơ sở vật chất của trung tâm để tư vấn cho khách hàng hoàn thiện;
 • Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục xin giấy phép kinh doanh trung tâm ngoại ngữ;
 • Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục xin hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ;
 • Giải trình, tiếp đón đoàn kiểm tra đến trung tâm ngoại ngữ thẩm định thực tế;
 • Hỗ trợ, tư vấn thực hiện các công việc khác liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về quy định mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam. Thông thường, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mất 45-60 ngày làm việc. Giấy phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ có thời hạn chỉ từ 1-3 năm. Hết thời hạn trên, trung tâm ngoại ngữ phải nộp hồ sơ để gia hạn giấy phép. Mọi thắc mắc về thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nam vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn