Tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương

Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương. Trong một số trường hợp, tạm ngừng kinh doanh công ty sẽ không phát sinh thủ tục thuế liên quan. Ngoài ra, trong thời gian này, doanh nghiệp không được phép ký hợp đồng kinh tế và không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Vậy việc tạm ngừng kinh doanh công ty được quy định như thế nào? Bạn có thể tham khảo điều kiện, trình tự thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương trong bài viết dưới đây.

I. Các bước tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương

Tương tự như thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở các địa phương khác, thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương gồm các bước:

 • B1: Công ty ra quyết định tạm ngừng kinh doanh theo trình tự Luật Doanh nghiệp quy định. Cụ thể:
  • Công ty TNHH 1TV: Chủ sở hữu ra quyết định tạm ngừng kinh doanh;
  • Công ty TNHH 2 TV trở lên: Hội đồng thành viên tổ chức họp và Chủ tịch HĐTV ra quyết định/nghị quyết tạm ngừng kinh doanh;
  • Công ty cổ phần: Hội đồng quản trị tổ chức họp và Chủ tịch HĐQT ra quyết định/nghị quyết tạm ngừng kinh doanh.
 • B2: Công ty soạn thảo các văn bản đăng ký tạm ngừng kinh doanh theo quy định;
 • B3: Nộp hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương;
 • B4: Nhận kết quả đăng ký tạm ngừng kinh doanh sau 03 ngày làm việc.

Khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan thuế.

II. Hướng dẫn trình tự thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương.

1. Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương của công ty TNHH 1 TV

Công ty TNHH 1 TV có chủ sở hữu là người tham gia góp vốn. Do đó, chủ sở hữu là người ra quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương của công ty TNHH 1 TV gồm có:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh công ty do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục;
 • CCCD của người được ủy quyền

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương của công ty TNHH 1 TV:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương;
 • Sau 03 ngày làm việc, Doanh nghiệp nhận được thông báo của Sở Kế hoạch về kết quả giải quyết hồ sơ.

Lệ phí nhà nước: Không

2. Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương của công ty TNHH 2 TV

Công ty TNHH 2 TV có từ 2 đến 50 thành viên là người góp vốn trong công ty. Do đó, hội đồng thành viên tổ chức họp để quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương của công ty TNHH 2 TV trở lên gồm có:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh công ty do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh công ty;
 • Quyết định/nghị quyết của hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh do chủ tịch HĐTV ký;
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục đăng ký kinh doanh;
 • CCCD của người được ủy quyền.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương của công ty TNHH 2 TV trở lên:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Lệ phí nhà nước: Không

3. Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương của công ty cổ phần

Công ty cổ phần có ít nhất 03 cổ đông tham gia góp vốn. Theo quy định, Hội đồng quản trị có thẩm quyền ra quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương của công ty cổ phần gồm có:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh công ty do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh công ty;
 • Quyết định/nghị quyết của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh;
 • CCCD của người được ủy quyền.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương của công ty cổ phần trở lên:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương qua cổng dịch vụ công quốc gia;
 • Sau 03 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận được kết quả giải quyết hồ sơ tạm ngừng kinh doanh.

Lệ phí nhà nước: Không

III. Giải đáp một số thắc mắc thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương

1. Tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương gồm hồ sơ gì?

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương gồm có các hồ sơ sau:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh;
 • Quyết định/nghị quyết về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty TNHH 2 TV và công ty cổ phần);
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh;
 • CCCD người được ủy quyền.

2. Thời hạn nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương

Theo quy định, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh trước ít nhất 03 ngày từ ngày bắt đầu tạm ngừng kinh doanh.

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ công ty ở Hải Dương

3. Xử phạt khi vi phạm quy định tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương

Theo quy định của Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp bị xử phạt đối với các hành vi sau đây:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
b) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều này

Như vậy, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

4. Thông báo tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương với cơ quan thuế.

Theo quy định, Sở Kế hoạch & Đầu tư khi nhận được hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính còn nợ (nếu có). Do đó, trong trường hợp hợp lệ, doanh nghiệp không cần gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương cho cơ quan thuế.

5. Hướng dẫn đăng ký tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương qua dịch vụ công

Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã triển khai thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng nhiều năm trước. Theo đó, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương qua mạng qua cổng dịch vụ công quốc gia theo trình tự sau:

 • B1: Truy cập, tạo tài khoản và minh thông tin tài khoản dịch vụ công;
 • B2: Tạo hồ sơ doanh nghiệp và đăng ký dịch vụ tạm ngừng kinh doanh;
 • B3: Nhập thông tin tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp lên hệ thống;
 • B4: Scan và  tải hồ sơ lên hệ thống;
 • B5: Xác nhận hồ sơ và lựa chọn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương.
 • B6: Kiểm tra email để nhận thông tin ngày trả kết quả thủ tục hành chính;
 • B7: Sau 03 ngày làm việc, kiểm tra trên tài khoản dịch vụ công hoặc qua email để nhận thông tin kết quả thủ tục tạm ngừng.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải nhập thông tin trên hệ thống trùng khớp với thông tin trên hồ sơ bản giấy đã Scan đã đăng tải.

6. Thời gian được tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, công ty được tạm ngừng kinh doanh trong thời gian tối đa là 1 năm. Sắp hết thời hạn trên, nếu doanh nghiệp vẫn muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh có thể tiếp tục nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh theo trình tự các bước ở trên.

7. Nộp báo cáo thuế khi tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương không?

Doanh nghiệp không phải nộp báo cáo thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên vẫn phải nộp báo cáo thuế đầy đủ cho thời gian trước khi đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Cụ thể, trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương chẵn năm tài chính thì doanh nghiệp không phát sinh nộp báo cáo thuế và nộp lệ phí môn bài của năm đó.

IV. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương giá rẻ

Với đội ngũ nhân sự am hiểu các quy định pháp luật doanh nghiệp và luật thuế – tài chính – kế toán, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương đầy đủ, chính xác nhất theo quy định pháp luật. Với phí dịch vụ làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương chỉ từ 1tr, khách hàng không phát sinh thêm chi phí và không phải đi lại. Ngoài ra, đối với những khách hàng cũ, phí dịch vụ của chúng tôi có thể giảm thêm 10-30% tùy từng dịch vụ.

Trên đây là nội dung tư vấn về các quy định khi tạm ngừng kinh doanh ở Hải Dương. Khách hàng có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ để giải đáp các thắc mắc qua số điện thoại 0969324395.