Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương là thủ tục để cho người nước ngoài tiếp tục làm việc theo giấy phép lao động đã được cấp. Người nước ngoài có thể gia hạn giấy phép lao động tại các vị trí công việc là nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật. Theo quy định, việc gia hạn giấy phép lao động phải trước ít nhất 05 ngày từ ngày giấy phép lao động cũ hết hạn. Vậy điều kiện, trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương được quy định thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung trong bài viết sau đây.

I. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

Theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì người nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động khi có điều kiện sau:

 • Giấy phép lao động cũ còn hạn từ 5-45 ngày;
 • Công ty còn văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài còn thời hạn;
 • Có giấy tờ chứng minh người nước ngoài tiếp tục làm việc.

Ngoài ra, giấy phép lao động chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất nên người nước ngoài trong trường hợp này phải chưa thực hiện gia hạn giấy phép lao động.

Từ ngày 01/01/2024,  trước khi nộp hồ sơ giải trình xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng tin tuyển dụng lao động Việt Nam ít nhất 15 ngày lên:

 • Web của Cục Việc làm; hoặc:
 • Trung tâm giới thiệu việc làm của UBND tỉnh Hải Dương;

Như vậy, để gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương cần thực hiện theo ba bước sau:

 • Đăng tin tuyển dụng lao động VN tại vị trí công việc
 • Xin chấp thuận gia hạn sử dụng lao động nước ngoài (gia hạn vị trí đã được cấp phép);
 • Xin cấp gia hạn giấy phép lao động;

II. Xin chấp thuận gia hạn sử dụng lao động nước ngoài khi gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương.

1. Hồ sơ xin chấp thuận gia hạn sử dụng lao động nước ngoài khi gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

Hồ sơ xin chấp thuận gia hạn sử dụng lao động nước ngoài gồm có:

 • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (gia hạn vị trí đã được cấp phép);
 • Đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu cho người làm thủ tục;
 • Giấy tờ khác liên quan đến vị trí công việc được gia hạn.

Lưu ý: Việc gia hạn giấy phép lao động phải nộp trước ít nhất 15 ngày từ ngày giấy phép lao động cũ hết hạn và thời gian làm việc nối tiếp thời gian của giấy phép lao động cũ. Từ ngày 01/01/2024, trước khi gửi hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng tuyển dụng lao động Việt Nam lên Web của Cục việc làm hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hải Dương.

2. Trình tự, thủ tục xin chấp thuận gia hạn sử dụng lao động nước ngoài khi gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương. Sau thời gian 10 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương ra văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận công việc sử dụng lao động nước ngoài.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được phép gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương nếu không tìm được người lao động Việt Nam đáp ứng được yêu cầu công việc.

III. Xin gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

1. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương gồm có:

 • Giấy đề nghị gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương;
 • Chấp thuận gia hạn sử dụng lao động nước ngoài;
 • 02 ảnh 4x6cm;
 • Hộ chiếu người nước ngoài;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Giấy tờ chứng minh người lao động tiếp tục làm việc;
 • Giấy phép lao động cũ còn hạn đã được cấp

2. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương. Sau thời gian 05 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương trả Giấy phép lao động được gia hạn cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương trước ít nhất 05 ngày kể từ ngày giấy phép hết hạn.

IV. Giải đáp thắc mắc khi  gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

1. Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương cần giấy tờ gì?

Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương cần các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị gia hạn giấy phép lao động;
 • Hộ chiếu;
 • Chấp thuận gia hạn vị trí sử dụng lao động nước ngoài;
 • 2 ảnh 4x6cm;
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc;
 • Giấy khám sức khỏe;

Từ ngày 01/01/2024, trước khi nộp hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng tin tuyển dụng lao động Việt Nam ít nhất 15 ngày lên Web của Cục việc làm hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hải Dương.

2. Các bước gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương thực hiện theo trình tự sau:

 • Bước 1: Đăng tuyển lao động VN tại vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin chấp thuận tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài tại vị trí công việc gia hạn;
 • Bước 3: Nộp hồ sơ gia hạn Giấy phép lao động tại Sở Lao động tỉnh Hải Dương;

3. Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương cho chuyên gia;

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương cho chuyên gia gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị gia hạn Giấy phép lao động cho chuyên gia;
 • Chấp thuận gia hạn vị trí công việc sử dụng chuyên gia nước ngoài;
 • Hộ chiếu, giấy khám sức khỏe, ảnh 3x4cm của chuyên gia nước ngoài;
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp tiếp tục sử dụng lao động là chuyên gia nước ngoài;
 • Giấy phép lao động cũ còn thời hạn đã được cấp;

Lưu ý: Nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương cho chuyên gia nước ngoài trước ít nhất 05 ngày từ ngày giấy phép lao động hết hạn;

4. Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương cho lao động kỹ thuật

Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương cho lao động kỹ thuật gồm có các bước:

 • Bước 1: Đăng tin tuyển dụng lao động VN thay thế vị trí lao động kỹ thuật nước ngoài;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin gia hạn vị trí công việc sử dụng lao động kỹ thuật là người nước ngoài:
  • Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
  • Đăng ký kinh doanh công ty;
  • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp không tuyển được lao động VN phù hợp với vị trí công việc;
 • Bước 3: Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài:
  • Đề nghị gia hạn giấy phép lao động;
  • Chấp thuận tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí lao động kỹ thuật;
  • Giấy khám sức khỏe, hộ chiếu, ảnh 4×6 của lao động kỹ thuật nước ngoài;
  • Giấy phép lao động cũ còn hạn đã được cấp.

5. Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương hết bao nhiêu tiền?

Gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương hết lệ phí nhà nước là 600.000 VNĐ. Ngoài ra, doanh nghiệp không bị phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

Xem thêm: Dịch vụ mở trung tâm kỹ năng sống ở Hải Dương

V. Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương cho các vị trí công việc chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu quy định pháp luật về lao động nước ngoài, quý khách hàng sẽ được tư vấn, hướng dẫn tận tình các hồ sơ, điều kiện cần thiết để gia hạn giấy phép lao động.

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương trọn gói gồm có:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động;
 • Kiểm tra giấy phép lao động có đủ điều kiện để gia hạn không;
 • Đăng tin tuyển dụng lao động VN theo quy định;
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương;

Các thông tin, giấy tờ khách hàng cần cung cấp khi thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động:

 • Đăng ký kinh doanh;
 • Lĩnh vực hoạt động của công ty;
 • Tình hình sử dụng lao động tại công ty;
 • Giấy phép lao động có nhu cầu được gia hạn;
 • Mô tả công việc tại vị trí gia hạn giấy phép lao động (nếu có);

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về quy định, trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hải Dương. Do phải đăng tin tuyển dụng lao động VN trước ít nhất 15 ngày nên doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn giấy phép lao động nên đăng tuyển trước để tránh bị quá hạn thời gian xin gia hạn giấy phép lao động. Mọi thắc mắc về thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài, vui lòng liên hệ 0969324395.