Hướng dẫn xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc là thủ tục để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Vĩnh Phúc. Hiện nay, doanh nghiệp được sử dụng người lao động nước ngoài vào các vị trí giám đốc điều hành, nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật. Với mỗi vị trí công việc sẽ yêu cầu khác nhau về bằng cấp, trình độ chuyên môn. Vĩnh Phúc là một trong những địa phương sử dụng người lao động nước ngoài lớn trên cả nước. Nghị định 70/2023/NĐ-CP về việc sử dụng lao động nước ngoài được ban hành có nhiều thay đổi so với quy định cũ. Vậy điều kiện để xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc là gì? Trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc được quy định thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây:

I. Điều kiện xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Theo quy định Bộ luật lao động, người nước ngoài khi xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Không trong thời gian chấp hành hình phạt, chưa xóa án tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có bằng cấp, kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc;
 • Có đủ sức khỏe;
 • Tuân thủ quy định pháp luật VN và điều ước quốc tế mà VN là thành viên.

Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài chỉ được sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí đã được chấp thuận.

II. Thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc gồm những gì?

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc gồm có:

 • Đăng thông báo tuyển dung lao động VN trên cổng thông tin Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm của Vĩnh Phúc;
 • Xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Xin cấp giấy phép lao động.

Lưu ý: Việc đăng thông báo tuyển dụng được áp dụng từ ngày 01/01/2024 theo quy định Nghị định 70/2023/NĐ-CP đã được ban hành. Đây là quy định mới được áp dụng cho mọi trường hợp xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc khi không tuyển được người lao động VN đáp ứng yêu cầu công việc.

Xem thêm: Gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

III. Trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi hướng dẫn thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài và xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc. Đối với nội dung đăng thông báo tuyển dụng lao động VN thì doanh nghiệp liên hệ với Cục việc làm hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc để đăng tải thông tin.

1. Xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài khi xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Theo quy định của Nghị định 70/2023/NĐ-CP, sau khi doanh nghiệp đăng tuyển thông tin tuyển dụng lao động VN nhưng chưa tuyển được người phù hợp thì có thể đăng ký xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài. Thời gian đăng tải thông tin tuyển dụng là tốt thiểu 15 ngày theo quy định.

Hồ sơ đăng ký xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài lần đầu gồm có:

 • Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;

Trường hợp doanh nghiệp đã từng sử dụng lao động nước ngoài, hồ sơ xin chấp thuận gồm có:

 • Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;

Sau thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lời bằng văn bản có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài để xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc hay không.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài ở Vĩnh Phúc:

 • Với doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Với doanh nghiệp khác: Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Lệ phí nhà nước: Không

2. Xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người nước ngoài

Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc khi đã được chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài. Xin giấy phép lao động có thể xin 4 vị trí làm giám đốc điều hành, nhà quản lý, lao động kỹ thuật, chuyên gia.

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Hộ chiếu người nước ngoài;
 • Ảnh 4×6;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật, chuyên gia.

Lưu ý: Đối với các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài và do nước ngoài cấp phải được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự.

Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành khi xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc:

 • Điều lệ/quy chế tổ chức hoạt động công ty;
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập;
 • Quyết định bổ nhiệm;

Ngoài ra, ở một số địa phương có thể yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm liên quan.

Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật khi xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc:

 • Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận được cấp phù hợp với vị trí công việc;
 • Xác nhận kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc.

Trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Sau thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 • Doanh nghiệp đóng lệ phí nhà nước: 600.000 VNĐ/giấy phép để nhận kết quả.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ là cơ quan đã cấp chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài đã thực hiện ở trên.

Sau khi được cấp giấy phép lao động, nếu thuộc trường hợp người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động thì doanh nghiệp phải gửi 01 bản hợp đồng lao động cho cơ quan cấp phép.

IV. Giải đáp thắc mắc khi xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

1. Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý, giám đốc điều hành;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Hộ chiếu nhà quản lý, giám đốc điều hành;
 • Ảnh 4x6cm;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành: Điều lệ, quyết định bổ nhiệm, đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho chuyên gia gồm:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép lao động cho chuyên gia;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Hộ chiếu nhà quản lý, giám đốc điều hành;
 • Ảnh 4x6cm;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh là chuyên gia gồm một trong các giấy tờ sau:
  • Bằng đại học hoặc tương đương và xác nhận tối thiểu 03 năm kinh nghiệm với vị trí công việc tương đương;
  • Chứng chỉ hành nghề và xác nhận kinh nghiệm tối thiểu 05 năm với vị trí công việc tương đương;

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho lao động kỹ thuật gồm:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Hộ chiếu nhà quản lý, giám đốc điều hành;
 • Ảnh 4x6cm;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh là chuyên gia gồm một trong các giấy tờ sau:
  • Bằng cấp,chứng chỉ đào tạo 01 năm và xác nhận kinh nghiệm tối thiểu 03 năm vị trí công việc tương đương;
  • Xác nhận kinh nghiệm tối thiểu 05 năm với vị trí công việc tương đương;

2. Thời gian xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Thời gian xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc được quy định như sau:

 • Thời gian xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài: 10 ngày làm việc;
 • Thời gian xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc: 05 ngày làm việc.

Thời hạn làm việc ghi trên giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc được cấp có thời hạn tối đa 02 năm.

3. Xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc hết bao nhiêu tiền?

Thủ tục hành chính xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc đã được rút gọn, đơn giản hóa. Về phí nhà nước thực hiện thủ tục như sau:

 • Lệ phí xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài: Không mất phí;
 • Lệ phí xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc: 600.000 VNĐ/giấy phép.

Hiện nay, có nhiều đơn vị tư vấn, công ty luật cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc. Phí dịch vụ tùy thuộc vào vị trí xin cấp phép sẽ khác nhau. Theo khảo sát của chúng tôi, các đơn vị dịch vụ thường thu mức phí từ 13tr-18tr tùy thời điểm.

4. Thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người Hàn Quốc

Hàng năm, vẫn có một số lượng lớn người Hàn Quốc sang Việt Nam đầu tư và làm việc. Trong trường hợp không được miễn giấy phép lao động, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc theo đúng quy định.

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người Hàn Quốc gồm có:

 • Đề nghị cấp giấy đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Hộ chiếu người Hàn Quốc;
 • Ảnh 4×6 người Hàn Quốc;
 • Giấy khám sức khỏe người Hàn Quốc;
 • Lý lịch tư pháp người Hàn Quốc;
 • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật, chuyên gia Hàn Quốc.

Các giấy tờ nếu bằng tiếng nước ngoài và do nước ngoài cấp phải được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự.

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người Hàn Quốc:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Sau thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc.

5. Thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người Nhật Bản

Người Nhật Bản sang VN làm việc chủ yếu với vai trò là nhà đầu tư hoặc chuyên gia công nghệ. Theo quy định, nếu nhà đầu tư đầu tư vào VN dưới 3 tỷ thì không được miễn giấy phép lao động.

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người Nhật Bản gồm có:

 • Đề nghị cấp giấy đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Hộ chiếu người Nhật Bản;
 • Ảnh 4×6 người Nhật Bản;
 • Giấy khám sức khỏe người Nhật Bản;
 • Lý lịch tư pháp người Nhật Bản;
 • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật, chuyên gia Nhật Bản.

Các giấy tờ nếu bằng tiếng nước ngoài và do nước ngoài cấp phải được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự.

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người Nhật Bản:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Sau thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản.

6. Thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người Trung Quốc

Hiện nay, một số địa phương đang gặp nhiều khó khăn khi cấp giấy phép lao động cho người Trung Quốc. Nguyên nhân là do hiện nay đa số các hộ chiếu Trung Quốc đều có đường chín đoạn (Trừ hộ chiếu Đài Loan, Hồng Kông). Yếu tố chính trị ảnh hưởng nhiều đến thủ tục xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc tại Việt Nam

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Trung Quốc cho người Nhật Bản gồm có:

 • Đề nghị cấp giấy đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Hộ chiếu người Trung Quốc ;
 • Ảnh 4×6 người Trung Quốc ;
 • Giấy khám sức khỏe người Nhật Bản;
 • Lý lịch tư pháp người Trung Quốc ;
 • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật, chuyên gia Trung Quốc

Các giấy tờ nếu bằng tiếng nước ngoài và do nước ngoài cấp phải được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự.

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người Trung Quốc;

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Sau thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người Trung Quốc

V. Dịch vụ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc uy tín

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến người nước ngoài như xin giấy phép nhập cảnh, xin giấy phép lao động, làm visa, thẻ tạm trú,… Bên cạnh đó, đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm luôn cập nhật những quy định liên quan đến người nước ngoài. Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc với chi phí hợp lý, thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng.

Dịch vụ xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc gồm có:

 • Tư vấn các quy định liên quan đến người nước ngoài khi xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc’
 • Thẩm định, kiểm tra hồ sơ, bằng cấp người nước ngoài để tư vấn vị trí công việc phù hợp;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ liên quan trong quá trình làm thủ tục;
 • Nộp hồ sơ, lấy kết quả, giải trình với cơ quan có thẩm quyền khi xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc;
 • Tư vấn các nội dung liên quan về cấp đổi visa, làm thẻ tạm trú, báo cáo sử dụng lao động,… sau khi được cấp giấy phép.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc. Đối với mỗi vị trí chuyên gia, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành, nhà quản lý sẽ yêu cầu khác nhau về bằng cấp, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công việc. Vì vậy, có nhiều công ty liên hệ đến chúng tôi để nhờ tư vấn xin chức danh công việc phù hợp cũng như kiểm tra điều kiện cấp giấy phép lao động. Nếu bạn cần tham khảo dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ 0969324395 để được hỗ trợ