Dịch vụ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài là thủ tục để cấp phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hiện nay, người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam dưới các hình thức như hợp đồng lao động, di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng,….Người nước ngoài được cấp giấy phép lao động theo các vị trí như nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật. Vậy điều kiện để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài với từng vị trí công việc là gì? Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài quy định thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây:

I. Điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài được phép lao động ở Việt Nam khi đáp ứng điều kiện:

 • Doanh nghiệp sử dụng lao động có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Người nước ngoài được cấp giấy phép lao động.

Đối với mỗi vị trí công việc khác nhau sẽ yêu cầu trình độ, kinh nghiệm khác nhau của người nước ngoài. Cụ thể như sau:

Vị trí nhà quản lý khi xin giấy phép lao động cung cấp một trong các giấy tờ chứng minh:

 • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp;
 • Là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

Vị trí giám đốc điều hành cung cấp giấy tờ chứng minh là người đứng đầu quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (Trưởng phòng, Phó trưởng phòng,…).

Điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vị trí chuyên gia cần cung cấp một trong các giấy tờ:

 • Bằng đại học trở lên hoặc tương đương và kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong ngành được đào tạo phù hợp với chức danh công việc;
 • Có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm tối thiểu 05 năm phù hợp với chức danh công việc;

Điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vị trí lao động kỹ thuật cung cấp một trong các giấy tờ:

 • Giấy tờ chứng minh được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc ngành khác ít nhất 01 năm và có kinh nghiệm 03 năm làm việc chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công việc;
 • Kinh nghiệm làm việc ít nhất 05 năm phù hợp với chức danh công việc.

II. Trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài phải qua 02 bước sau:

 • Xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài cho doanh nghiệp;
 • Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cho vị trí công việc được cấp thuận.

1. Xin chấp thuận sử dụng lao động trước khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trước ít nhất 30 ngày từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài phải xin chấp thuận sử dụng lao động.

Hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài gồm:

 • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập;
 • Giấy giới thiệu cho người làm thủ tục;

Trình tự, thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động trước khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến một trong các cơ quan sau:
  • Trường hợp làm việc trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ban Quản lý các khu công nghiệp;
  • Trường hợp khác: Sở Lao động – Thương binh & Xã hội nơi người nước ngoài làm việc;
 • Sau thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối sử dụng lao động nước ngoài.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp;
  • Nộp qua mạng;
  • Nộp qua chuyển phát bưu chính công;

2. Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài sau khi có chấp thuận.

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm có:

 • Giấy đề nghị xin cấp giấy phép lao động;
 • Bản sao công chứng chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Bản sao công chứng hộ chiếu người nước ngoài;
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh vị trí công việc xin giấy phép;
 • 02 ảnh 4x6cm;
 • Lý lịch tư pháp còn hạn 06 tháng;
 • Giấy khám sức khỏe còn hạn 12 tháng;
 • Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập;
 • Giấy giới thiệu cho người làm thủ tục;

Lưu ý: Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng tiếng Việt theo quy định

Trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 • Nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:
  • Nộp trực tiếp qua bộ phận một cửa;
  • Nộp qua mạng;
  • Nộp qua bưu chính công ích;
 • Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc;
 • Cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài:
  • Trường hợp làm việc trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ban Quản lý các khu công nghiệp;
  • Trường hợp khác: Sở Lao động – Thương binh & Xã hội nơi người nước ngoài làm việc;

III. Giải đáp thắc mắc khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

1. Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn bao lâu?

Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa 02 năm và không lâu hơn thời gian trong chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài. Khi sắp hết hạn thời gian trên giấy phép lao động, doanh nghiệp có thể xin cấp mới giấy phép lao động hoặc gia hạn giấy phép lao động cũ.

Xem thêm: Xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

2. Trường hợp nào được miễn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài?

Theo quy định người nước ngoài được miễn xin giấy phép lao động trong trường hợp sau:

 • Là trưởng văn phòng đại diện, dự án, chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 • Vào Việt Nam dưới 03 tháng để:
  • Chào bán dịch vụ;
  • Xử lý sự cố, tình huống phức tạp mà chuyên gia ở Việt Nam không xử lý được;
  • Làm việc vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật:
 • Là luật sư nước ngoài đã được cấp phép ở Việt Nam;
 • Thuộc trường hợp miễn theo điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên;
 • Kết hôn với người Việt Nam;
 • Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn, chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT vó giá trị góp vốn từ 3 tỷ trở lên;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ: Kinh doanh, môi trường, xây dựng, phân phối, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, văn hóa, giải trí, vận tải, thông tin.
 • Cung cấp dịch vụ hoặc phục vụ nghiên cứu, thẩm định, xây dựng, đánh giá,… thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA;

Ngoài ra, còn một số trường hợp khác được miễn giấy phép lao động như sau:

 • Được miễn trừ theo gấy phép của Bộ ngoại giao;
 • Được cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc rế thuộc quản lý của đại diện ngoại giao, Liên hợp quốc hoặc cơ sở khác được thành lập theo hiệp định quốc tế có Việt Nam là thành viên;
 • Làm tình nguyện viên;
 • Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế;
 • Học sinh, sinh viên nước ngoài học tập, thực tập tại Việt Nam;
 • Nhân thân đại diện nước ngoài ở Việt Nam;
 • Có hộ chiếu công vụ vào Việt Nam;
 • Người vào Việt Nam thành lập hiện diện thương mại;
 • Được xác nhận vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu;

3. Thời gian nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Theo quy định thời gian nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

 • Xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài: Trước ít nhất 30 ngày từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc;
 • Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài: Trước ít nhất 15 ngày từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc;

4. Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài hết bao nhiêu tiền?

Theo quy định, thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài không mất phí nhà nước. Đối với thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài thì phí nhà nước do UBND tỉnh ở mỗi địa phương quy định.

5. Sau khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cần làm gì?

Sau khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cần thực hiện một số công việc sau:

 • Ký hợp đồng lao động cho người nước ngoài và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội 01 bản;
 • Chuyển đổi visa sang visa lao động, làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

IV. Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Hiện nay, chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài trọn gói ở các địa phương trên cả nước. Chúng tôi có luật sư, đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, am hiểu quy định pháp luật Việt Nam, tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng.

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cung cấp gồm có:

 • Tư vấn quy định Việt Nam khi sử dụng lao động nước ngoài;
 • Thẩm định giấy tờ người nước ngoài để tư vấn vị trí công việc phù hợp;
 • Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ xin chấp thuận sử dụng lao động và xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và giải trình với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục;
 • Tư vấn các vấn để khác liên quan xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về quy định xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Để được giải đáp các thắc mắc cũng như tư vấn lựa chọn vị trí công việc phù hợp, chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết khi xin giấy phép lao động, vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn.