Thủ tục gia hạn Giấy phép lao động ở Hưng Yên

Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên là thủ tục để người nước ngoài tiếp tục được làm việc tại Việt Nam. Hiện nay, các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài đã ổn định về nhân sự, không muốn tốn nhiều thời gian tuyển dụng, đào tạo nhân sự nên thường gia hạn giấy phép với người lao động nước ngoài. Tuy nhiên, chính sách của nhà nước là chỉ sử dụng lao động nước ngoài nếu người Việt Nam không đáp ứng được công việc. Vậy điều kiện để gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên là gì? Trình tự, thủ tục, hồ sơ để gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên được quy định thế nào? Bạn có thể tham khảo trong nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi.

I. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Theo quy định của Nghị định 152/2016/NĐ-CP, điều kiện để gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên:

 • Giấy phép lao động cũ còn thời hạn tối thiểu 05 ngày;
 • Công ty được chấp thuận gia hạn vị trí sử dụng lao động nước ngoài đã cấp phép;
 • Có giấy tờ chứng minh người lao động tiếp tục được phép lao động.

Lưu ý: Gia hạn giấy phép lao động với chức danh công việc, vị trí công việc giống với giấy phép lao động cũ đã được cấp phép. Ngoài ra, gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên chỉ được thực hiện 01 lần duy nhất. Trường hợp đã gia hạn giấy phép thì phải làm thủ tục cấp mới giấy phép lao động.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép lao động ở Hưng Yên

II. Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên gồm những gì?

Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên gồm các bước sau:

 • Xin chấp thuận gia hạn vị trí sử dụng lao động nước ngoài;
 • Gia hạn giấy phép lao động.

Theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP, trước tối thiểu ít nhất 15 ngày từ ngày dự kiến tiếp tục gia hạn giấy phép lao động. doanh nghiệp phải gửi hồ sơ xin cấp phép gia hạn vị trí lao động sử dụng lao động nước ngoài. Ngoài ra, trường hợp giấy phép lao động đã được gia hạn 01 lần trước đó thì không thể tiếp tục gia hạn được nữa. Trường hợp này phải nộp hồ sơ xin cấp mới vị trí sử dụng lao động nước ngoài.

Ngoài ra, thời gian nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên là trước 05-45 ngày từ ngày giấy phép lao động cũ hết hạn.

III. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên

1. Xin chấp thuận gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên

Từ ngày 01/01/2024, trước khi gửi hồ sơ xin chấp thuận gia hạn vị trí sử dụng lao động, doanh nghiệp phải đăng tin tuyển dụng lao động Việt Nam trên Cổng thông của Cục việc làm hoặc của Trung tâm dịch vụ việc làm trong ít nhất 15 ngày. Trong trường hợp sau khi đăng tuyển chưa tìm được lao động VN phù hợp thì doanh nghiệp được phép nộp hồ sơ xin chấp thuận gia hạn giấy phép lao động cũ.

Hồ sơ xin chấp thuận gia hạn vị trí sử dụng người lao động nước ngoài khi gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên:

 • Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy tờ chứng minh đã đăng tuyển dụng người lao động VN.

Thủ tục xin chấp thuận gia hạn vị trí sử dụng người lao động nước ngoài khi gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Sau 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận hoặc từ chối gia hạn giấy phép lao động.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin chấp thuận gia hạn giấy phép lao động:

 • Công ty trong khu công nghiệp: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;
 • Công ty khác: Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Hưng Yên.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trước ít nhất 15 ngày từ ngày người lao động tiếp tục làm việc tại VN.

2. Xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Sau khi được chấp thuận gia hạn sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên gồm có:

 • Giấy đề nghị gia hạn giấy phép lao động;
 • Chấp thuận gia hạn giấy phép lao động;
 • 02 ảnh 4x6cm;
 • Hộ chiếu;
 • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày đã được cấp;
 • Giấy khám sức khỏe;

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Sau 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động đã gia hạn.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động:

 • Công ty trong khu công nghiệp: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;
 • Công ty khác: Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên phải nộp trước ít nhất 05 ngày làm việc trước khi giấy phép lao động cũ hết hạn.

IV. Giải đáp các thắc mắc khi gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên

1. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên gồm có:

 • Giấy đề nghị gia hạn giấy phép lao động;
 • Chấp thuận gia hạn giấy phép lao động;
 • 02 ảnh 4x6cm;
 • Hộ chiếu;
 • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày đã được cấp;
 • Giấy khám sức khỏe;

Lưu ý: Đối với các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự trước khi nộp.

2. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên bằng các phương án:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hành chính công tỉnh Hưng Yên;
 • Nộp qua cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Hưng Yên.

Sau 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp giấy phép lao động được gia hạn nếu hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên: 450.000 VNĐ

3. Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên khi hết hạn được không?

Theo quy định, nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên phải được nộp ít nhất 05-45 ngày trước khi giấy phép lao động cũ hết hạn. Trong trường hợp hết hạn giấy phép lao động sẽ không được gia hạn. Khi đó, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ xin chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài và cấp mới giấy phép lao động.

4. Gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên hết  bao nhiêu tiền?

Thủ tục xin chấp thuận gia hạn vị trí sử dụng lao động cho người nước ngoài không mất lệ phí nhà nước. Khi làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên, lệ phí gia hạn là 450.000 VNĐ/giấy phép.

5. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên gồm những gì?

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên gồm 02 bước:

 • Xin chấp thuận gia hạn giấy phép lao động;
 • Xin gia hạn giấy phép lao động.

V. Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên cập nhật những quy định mới của địa phương về chính sách sử dụng lao động nước ngoài. Đến với chúng tôi, quý khách hàng được tư vấn đầy đủ các quy định liên quan đề các thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài như cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên.

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên gồm có:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên;
 • Kiểm tra điều kiện gia hạn giấy phép lao động;
 • Tư vấn phương án gia hạn, cấp mới, gia hạn giấy phép lao động;
 • Soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ thủ tục xin chấp thuận và xin gia hạn giấy phép lao động;
 • Nhận kết quả và bàn giao giấy phép lao động được gia hạn cho khách hàng;

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về các quy định liên quan khi gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên. Hiện nay, chính sách nhà nước đang thắt chặt vấn để sử dụng lao động nước ngoài. Đặc biệt, từ ngày 01/01/2024, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài phải đăng thông tin tuyển dụng lên Cục việc làm hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh. Vì vậy, khách hàng cần thực hiện các thủ tục sớm trước khi giấy phép lao động cũ hết hạn ít nhất 30 ngày làm việc. Mọi thắc mắc về gia hạn giấy phép lao động ở Hưng Yên vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn giải đáp.