Xin giấy phép lao động ở Hải Phòng chỉ 3 tuần

Xin giấy phép lao động ở Hải Phòng là thủ tục để cho người nước ngoài làm việc tại đây. Hiện nay, doanh nghiệp chỉ được sử dụng lao động nước ngoài nếu không tuyển được lao động Việt Nam. Người nước ngoài có thể làm việc ở nhiều vị trí như lao động kỹ thuật, chuyên gia, giám đốc điều hành, nhà quản lý. Mỗi vị trí đều yêu cầu khác nhau về trình độ, bằng cấp chuyên môn và kinh nghiệm làm việc. Vậy điều kiện xin giấy phép lao động ở Hải Phòng được quy định thế nào? Trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động ở Hải Phòng gồm những gì? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây:

I. Xin giấy phép lao động ở Hải Phòng gồm những gì?

Xin giấy phép lao động ở Hải Phòng gồm có:

 • Xin chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài;
 • Xin cấp giấy phép lao động tại vị trí được sử dụng lao động nước ngoài.

Ngoài ra, từ ngày 01/01/2024, trước khi xin chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng ký tuyển dụng lao động Việt Nam tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh ít nhất 15 ngày. Việc sử dụng lao động nước ngoài chỉ được chấp thuận nếu không tuyển dụng được lao động VN đáp ứng yêu cầu công việc.

Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Hải Phòng

II. Thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động trước khi xin giấy phép lao động ở Hải Phòng.

1. Hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động khi xin giấy phép lao động ở Hải Phòng

Hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài ở Hải Phòng gồm có:

 • Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy tờ khác liên quan chứng minh không tuyển dụng được lao động VN phù hợp;
 • Giấy giới thiệu/ủy quyền cho người làm thủ tục.

2. Thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động khi xin giấy phép lao động ở Hải Phòng

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Sau 10 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận hoặc từ chối vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài ở Hải Phòng:

 • Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ban quản lý các khu công nghiệp thành phố Hải Phòng;
 • Doanh nghiệp khác: Sở Lao động – Thương binh & Xã hội thành phố Hải Phòng.

III. Thủ tục xin giấy phép lao động ở Hải Phòng

1. Xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho Giám đốc điều hành

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho Giám đốc điều hành gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp phép lao động cho giám đốc điều hành;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh người nước ngoài là giám đốc điều hành:
  • Điều lệ công ty/Quy chế hoạt động;
  • Giấy phép thành lập;
  • Quyết định bổ nhiệm;
 • Bản sao hộ chiếu còn thời hạn;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • 02 ảnh 4×6 cm

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho Giám đốc điều hành:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Sau 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền trả giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là cơ quan cấp chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

2. Xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho Chuyên gia

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho chuyên gia gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp phép lao động cho chuyên gia;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh người nước ngoài là chuyên gia:
  • Bằng đại học và xác nhận kinh nghiệm 03 năm tại vị trí công việc;
  • Chứng chỉ hành nghề và xác nhận kinh nghiệm 05 năm tại vị trí công việc
 • Bản sao hộ chiếu còn thời hạn;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • 02 ảnh 4×6 cm

Lưu ý: Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho chuyên gia:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Sau 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền trả giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là cơ quan cấp chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

3. Xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho Nhà quản lý

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho nhà quản lý gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp phép lao động cho nhà quản lý;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh người nước ngoài là nhà quản lý:
  • Điều lệ công ty/Quy chế hoạt động;
  • Giấy phép thành lập;
  • Quyết định bổ nhiệm nhà quản lý;
 • Bản sao hộ chiếu còn thời hạn;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • 02 ảnh 4×6 cm

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho nhà quản lý:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Sau 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền trả giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là cơ quan cấp chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

4. Xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho Lao động kỹ thuật

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho lao động kỹ thuật gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp phép lao động cho lao động kỹ thuật;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh người nước ngoài là lao động kỹ thuật:
  • Bằng cấp đào tạo 1 năm và xác nhận kinh nghiệm 03 năm tại vị trí công việc;
  • Xác nhận kinh nghiệm 05 năm tại vị trí công việc nếu không có bằng cấp.
 • Bản sao hộ chiếu còn thời hạn;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • 02 ảnh 4×6 cm

Lưu ý: Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Thủ tục xin giấy phép lao động ở Hải Phòng cho lao động kỹ thuật:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Sau 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền trả giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là cơ quan cấp chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

V. Giải đáp thắc mắc khi xin giấy phép lao động ở Hải Phòng

1. Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng?

Hồ sơ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng gồm có các giấy tờ sau:

 • Đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Hộ chiếu;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Ảnh 4x6cm;
 • Giấy tờ chứng minh là giám đốc điều hành, nhà quản lý, lao động kỹ thuật, chuyên gia phù hợp với vị trí công việc.

Lưu ý: Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Trường hợp người nước ngoài làm việc theo Hợp đồng lao động, sau khi được cấp giấy phép, doanh nghiệp nộp 01 hợp đồng lao động đến cơ quan nhà nước để và quản lý hồ sơ.

2. Xin giấy phép lao động ở Hải Phòng hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay, thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài không mất lệ phí nhà nước. Thủ tục xin giấy phép lao động ở Hải Phòng mất lệ phí 600.000 VNĐ/giấy phép.

Ngoài ra, chi phí phát sinh thêm trong trường hợp làm lý lịch tư pháp, dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự các bằng cấp, giấy tờ tiếng nước ngoài trong quá trình làm thủ tục.

Trong trường hợp doanh nghiệp thuê dịch vụ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng, phí dịch vụ giao động từ 10tr-20tr tùy trường hợp.

3. Làm lý lịch tư pháp khi xin giấy phép lao động ở Hải Phòng

Khi nộp hồ sơ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng, người nước ngoài bắt buộc phải có lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp người nước ngoài chưa ở Việt Nam thì xin lý lịch tư pháp tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Trong trường hợp này, làm lý lịch tư pháp áp dụng theo quy định quốc gia nước ngoài và phải làm hợp pháp hóa lãnh sự lý lịch tư pháp khi chuyển về Việt Nam để làm thủ tục.

Trong trường hợp người nước ngoài đã ở Việt Nam thì có thể xin lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang tạm trú. Hồ sơ xin lý lịch tư pháp khi xin giấy phép lao động ở Hải Phòng gồm có:

 • Tờ khai lý lịch;
 • Xác nhận nơi cư trú của công an xã nơi người nước ngoài đang tạm trú;
 • Bản sao hộ chiếu còn hạn của người nước ngoài.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang tạm trú.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 5-10 ngày làm việc

VI. Dịch vụ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng giá rẻ

Tự hào là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nước ngoài. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên, luật sư am hiểu quy định pháp luật VN khi người nước ngoài làm việc và sinh sống tại VN. Dịch vụ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng giá rẻ gồm có:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục và quy định liên quan khi xin giấy phép lao động ở Hải Phòng;
 • Thẩm định hồ sơ người nước ngoài để tư vấn vị trí lao động phù hợp;
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ trong quá trình giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ xin giấy phép lao động cho các vị trí công việc;
 • Nộp hồ sơ, nhận kết quả, làm việc với cơ quan nhà nước trong quá trình làm thủ tục;
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về quy định liên quan về thủ tục xin giấy phép lao động ở Hải Phòng. Hiện nay, để tiết kiệm thời gian, chi phí trong trường hợp hồ sơ sai sót, sửa đổi nhiều lần, các doanh nghiệp thường lựa chọn các đơn vị dịch vụ để được tư vấn đầy đủ, chính xác nhất. Trong trường hợp doanh nghiệp cần tư vấn và tham khảo dịch vụ xin giấy phép lao động ở Hải Phòng tại công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ 0969324395 để được hỗ trợ.