Xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao đông Trung Quốc vào làm việc tại Việt Nam ngày càng đông. Việt Nam cho phép người sử dụng lao động tuyển dụng lao động Trung Quốc tại các vị trí người Việt Nam chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Khi đó, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc ở Việt Nam. Bạn có thể tham khảo các quy định và hướng dẫn xin cấp phép lao động trong bài viết sau:

I. Điều kiện xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Người Trung Quốc có thể lao động ở Việt Nam với nhiều chức danh như người quản lý, lao động kỹ thuật, giám đốc điều hành, chuyên gia. Xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp được chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Người Trung Quốc đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Người Trung Quốc có bằng cấp, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí làm việc
 • Có đủ sức khỏe theo quy định;
 • Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;
 • Tuân thủ các quy định của Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác.

II. Các hình thức xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Theo quy định hiện hành, xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc theo các hình thức:

 • Ký hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Nhà đầu tư góp vốn vào công ty Việt Nam, thành lập công ty Việt Nam nhưng góp vốn dưới 3 tỷ đồng Việt Nam;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tình nguyện viên;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

III. Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

1. Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Người Trung Quốc xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 12 tháng;
 • Giấy lý lịch tư pháp còn thời hạn 06 tháng;
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật phù hợp với vị trí làm việc
 • Ảnh 4×6 (Phông nền trắng, không đeo kính màu, đội mũ,..);
 • Giấy tờ cá nhân của người Trung Quốc;
 • Văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;

Lưu ý về hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc ở Việt Nam:

 • Toàn bộ các giấy tờ nêu trên của người nước ngoài được cấp tại nước ngoài đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Đồng thời phải được dịch sang thuật công chứng sang tiếng Việt.
 • Không cần hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng đối với các giấy tờ cá nhân, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

2. Lưu ý về lý lịch tư pháp khi xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Người Trung Quốc phải làm phiếu lý lịch tư pháp hoặc giấy tờ khác tương đương xác nhận không phải là người đang trong thời hạn chấp hành hình phạt hoặc chưa xóa án tích hoặc đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một số lưu ý khi làm lý lịch tư pháp cho người Trung Quốc để xin giấy phép lao động:

 • Giấy lý lịch tư pháp hoặc giấy tờ khác tương đương không quá 06 tháng;
 • Giấy lý lịch tư pháp hoặc giấy tờ tương đương có thể được cấp tại Việt Nam hoặc nước ngoài;
 • Trường hợp người Trung Quốc đang ở Việt Nam có thể xin lý lịch tư pháp tại Sở  tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
 • Lý lịch tư pháp hoặc giấy tờ tương đương bằng tiếng nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng theo quy định

3. Giấy tờ chứng minh là chuyên gia khi xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc là chuyên gia với một trong các điều kiện sau:

 • Người Trung Quốc có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc xin cấp phép lao động;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc xin cấp phép lao động;

4. Giấy tờ chứng minh là người quản lý khi xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Người Trung Quốc cung cấp giấy tờ chứng minh là người quản lý gồm :

 • Giấy phép kinh doanh có đứng tên;
 • Giấy tờ chứng minh là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan nhà nước (Quyết định bổ nhiệm,…)

5. Giấy tờ chứng minh là lao động kỹ thuật khi xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Lao động kỹ thuật là người Trung Quốc phải cung cấp các giấy tờ sau:

 • Giấy tờ chứng minh được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;
 • Xác nhận 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc xin giấy phép lao động

6. Giấy tờ chứng minh tại vị trí công việc khác.

Trong trường hợp người lao động là giáo viên, cầu thủ, phi công, bảo dưỡng tàu bay,…. cần cung cấp các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp theo quy định Việt Nam. Các giấy tờ này đều phải bằng tiếng Việt hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng.

IV. Trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động cho người Trung quốc

1. Xin chấp thuận sử dụng lao động cho người Trung Quốc.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin sử dụng lao động nước ngoài trước ít nhất 30 ngày tính từ ngày dự kiến người Trung Quốc làm việc. Hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài phải giải trình lý do nhu cầu sử dụng lao động.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, sở lao động thông báo về việc chấp thuận hoặc từ chối sử dụng lao động nước ngoài

2. Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Sau khi được chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, trước ít nhất 15 ngày từ ngày người Trung Quốc dự kiến làm việc, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động. Sau 05 ngày làm việc, Sở lao động cấp Giấy lao động cho người Trung Quốc. Trường hợp lao động theo hình thức hợp đồng lao động thì phải ký Hợp đồng lao động và gửi về cho Sở Lao động 01 bản.

Người Trung Quốc sau khi được cấp giấy phép lao động được hưởng các quyền lợi như đối với lao động Việt Nam như đóng bảo hiểm ý tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định.

3. Làm thẻ tạm trú sau khi xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Giấy phép lao động có thời hạn 02 năm nên Giấy tạm trú cho người Trung Quốc là 02 năm theo giấy phép lao động. Trường hợp người lao động quốc tịch Trung Quốc chấm dứt hợp đồng lao động thì cần thực hiện thu hồi lại giấy phép lao động và thẻ tạm trú đã cấp với tư cách là người lao động để tránh các trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức xảy ra (nếu có).

Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho giáo viên là người nước ngoài.

V. Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc và các quốc tịch khác với chi phí hợp lý. Luật sư tại Hà Nội sẽ tư vấn và thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn quy định về điều kiện người lao động tại từng vị trí công việc;
 • Tư vấn các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 • Soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài. Trong đó bao gồm cả việc giải trình với cơ quan nhà nước tại các vị trí công việc xin cấp phép lao động;
 • Soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng xin giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 • Hướng dẫn khách hàng một số quy định liên quan như:
  • Xin thẻ tạm trú;
  • Báo cáo định kỳ sử dụng lao động theo quy định.
  • Các vấn đề liên quan khác.

Thời gian thực hiện thủ tục: 20 ngày làm việc.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc. Tại mỗi vị trí công việc sẽ yêu cầu về các bằng cấp, chứng chỉ, xác nhận kinh nghiệm làm việc khác nhau. Nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ, tư vấn có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0969324395.