Xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Hiện nay có nhiều ngành nghề kinh doanh yêu cầu trình độ cao mà người VN không đáp ứng được. Vì vậy, các doanh nghiệp có xu hướng tuyển dụng lao động nước ngoài về làm việc. VN hiện đang là quốc gia thu hút nhiều nguồn lao động nước ngoài, đặc biệt là người quốc tịch Hàn Quốc. Khi làm việc tại VN, người Hán Quốc phải đáp ứng các điều kiện và có giấy phép lao động hợp pháp. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc trong bài viết sau

I. Điều kiện để xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc.

Theo quy định của Bộ luật lao động, người Hàn Quốc lao động tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Từ đủ 18 tuổi  trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ chuyên môn, tay nghề, bằng cấp, kinh nghiệm phù hợp với vị trí lao động;
 • Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Không trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có giấy phép lao động được cấp theo quy định;
Đối với mỗi vị trí công việc như quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật,… sẽ có những yêu cầu khác nhau về bằng cấp, kinh nghiệm làm việc. Vì vậy, để xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc, doanh nghiệp cần xác định vị trí sử dụng lao động là gì để chuẩn bị giấy tờ phù hợp.

II. Thủ tục xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc gồm 02 bước sau:

1. Xin chấp thuận sử dụng lao động khi xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc.

 Theo quy định, doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng lao động người Hàn Quốc phải xin chấp thuận sử dụng lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội nơi người lao động làm việc. Thời gian xin chấp thuận sử dụng lao động Hàn Quốc là trước ít nhất 30 ngày từ ngày dự kiến sử dụng lao động.
Doanh nghiệp có thể xin chấp thuận sử dụng lao động người Hàn Quốc thông qua cổng thông tin điện tử như sau:
 • Doanh nghiệp đăng ký mở tài khoản tại cổng thông tin quốc gia về lao động và nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập.
 • Trong thời hạn 12 ngày từ ngày nhận được hồ sơ nộp qua mạng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi kết quả về địa chỉ email đã đăng ký của doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp sửa hồ sơ theo hướng dẫn và nộp lại qua mạng. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy cho Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội để lấy bản cứng chấp thuận sử dụng lao động Hàn Quốc.

Hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động Hàn Quốc là Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu đi kèm Nghị định 152/2020/NĐ-CP

2. Xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc sau khi có chấp thuận sử dụng lao động.

Sau khi có chấp thuận sử dụng lao động, Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc theo trình tự sau:

 • Nộp hồ sơ người lao động Hàn Quốc và bản sao Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài cho Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội;
 • Sau thời hạn 07 ngày, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội trả Giấy phép lao động cho người Hàn Quốc;
 • Doanh nghiệp đi làm thẻ tạm trú theo giấy phép lao động cho người Hàn Quốc đã được cấp.

III. Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Tùy thuộc vào vị trí xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc mà hồ sơ xin cấp phép khác nhau. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi hướng dẫn hồ sơ xin cấp phép lao động ở một số vị trí phổ biến hiện nay:

1. Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc vị trí lao động kỹ thuật.

Hồ sơ xin giấy phép lao động vị trí lao động kỹ thuật cho người Hàn Quốc gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 12 tháng;
 • Lý lịch tư pháp của người Hàn Quốc trong thời hạn 06 tháng;
 • Bản sao chấp thuận sử dụng lao động Hàn Quốc đã được cấp;
 • 02 ảnh 4×6 (phông trắng, nhìn thẳng, không đeo kính màu, đội mũ);
 • Bản sao hộ chiếu và các trang visa;
 • Một trong các giấy tờ sau chứng minh là lao động kỹ thuật:
  • Bằng cấp chuyên ngành về kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và xác nhận kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong lĩnh vực đào tạo;
  • Xác nhận kinh nghiệm 05 năm làm việc tại vị trí công việc dự kiến xin giấy phép lao động;Một trong các giấy tờ chứng minh là lao động kỹ thuật:

Lưu ý: Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng.

Xem thêm: Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Hải Dương.

2. Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc vị trí chuyên gia.

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại vị trí chuyên gia gồm có:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 12 tháng;
 • Lý lịch tư pháp của người Hàn Quốc trong thời hạn 06 tháng;
 • Bản sao chấp thuận sử dụng lao động Hàn Quốc đã được cấp;
 • 02 ảnh 4×6 (phông trắng, nhìn thẳng, không đeo kính màu, đội mũ);
 • Bản sao hộ chiếu và các trang visa;
 • Một trong các giấy tờ chứng minh là chuyên gia Hàn Quốc:
  • Bằng đại học trở lên hoặc tương đương và xác nhận kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo. Bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm phải cùng lĩnh vực với vị trí dự kiến xin cấp phép lao động.
  • Có chứng chỉ hành nghề và xác nhận kinh nghiệm tối thiểu 05 năm tại ví trí công việc được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ và xác nhận kinh nghiệm phải cùng lĩnh vực với vị trí dự kiến xin cấp phép lao động;

Lưu ý: Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng.

3. Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc vị trí Giám đốc điều hành, Nhà quản lý

Theo quy định hiện hành, Giám đốc điều hành là người đứng đầu, trực tiếp điều hành doanh nghiệp. Nhà quản lý là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu doanh nghiệp, các phòng ban của doanh nghiệp.

Xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại vị trí Giám đốc điều hành, Nhà quản lý cần chuẩn bị hồ sơ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 12 tháng;
 • Lý lịch tư pháp của người Hàn Quốc trong thời hạn 06 tháng;
 • Bản sao chấp thuận sử dụng lao động Hàn Quốc đã được cấp;
 • 02 ảnh 4×6 (phông trắng, nhìn thẳng, không đeo kính màu, đội mũ);
 • Bản sao hộ chiếu và các trang visa;
 • Các giấy tờ chứng minh là Giám đốc điều hành, Nhà Quản lý như sau:
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh, Quyết định bổ nhiệm đứng tên người Hàn Quốc;
  • Bằng cấp chuyên môn về quản lý;
  • Xác nhận kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm vị trí Giám đốc điều hành, Nhà quản lý hoặc tương đương;

Lưu ý: Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng.

4. Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Người Hàn Quốc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là di chuyển vị trí làm việc tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp nước ngoài sang hiện hiện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam. Vị trí người Hàn Quốc làm việc có thể là Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, người Hàn Quốc không phải xin giấy phép lao động trong trường hợp di chuyển nội bộ doanh nghiệp nếu trong các ngành dịch vụ kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí, vận tải. Các trường hợp doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực trên thì phải xin giấy phép lao động.

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không được miễn giấy phép lao động gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 12 tháng;
 • Lý lịch tư pháp của người Hàn Quốc trong thời hạn 06 tháng;
 • Bản sao chấp thuận sử dụng lao động Hàn Quốc đã được cấp;
 • 02 ảnh 4×6 (phông trắng, nhìn thẳng, không đeo kính màu, đội mũ);
 • Bản sao hộ chiếu và các trang visa;
 • Các giấy tờ chứng minh là người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp:
  • Quyết định cử người Hàn Quốc sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ VN;
  • Văn bản chứng minh người Hàn Quốc đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 1 năm liên tục;

IV. Giải đáp thắc mắc khi xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc.

1. Làm lý lịch tư pháp khi xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc.

Giấy lý lịch tư pháp hoặc tương đương cấp cho người Hàn Quốc có thể xin tại:

 • Cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài. Trường hợp này lý lịch tư pháp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo quy định.
 • Sở tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp của Việt Nam. Trường hợp này chỉ áp dụng khi người Hàn Quốc đã ở Việt Nam.

Giấy lý lịch tư pháp chỉ được công nhận trong thời hạn 06 tháng. Để được cấp giấy phép lao động, người Hàn Quốc phải có lý lịch tư pháp hoặc giấy tờ tương đương xác nhận không trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Trường hợp được miễn xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Người Hàn Quốc được miễn giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam trong một số trường hợp sau:

 • Người Hàn Quốc là trưởng văn phòng đại diện, dự án, chịu trách nhiệm về hoạt động tổ chức kinh tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở VN;
 • Người Hàn Quốc vào VN để chào bán dịch vụ,xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được trong thời hạn dưới 03 tháng;
 • Người Hàn Quốc là luật sư đã được cấp giấy phép hành nghề ở VN;
 • Người Hàn Quốc đã kết hôn với người VN;
 • Người Hàn Quốc là chủ sở hữu, thành viên góp vốn, chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT có giá trị góp vốn tối thiểu 3 tỷ VNĐ;
 • Người Hàn Quốc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành dịch vụ: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.
 • Người Hàn Quốc được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam;
 • Người Hàn Quốc là tình nguyện viên;
 • Người Hàn Quốc vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.
 • Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên;

Bạn có thể tham khảo thêm các trường hợp khác được miễn giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 152/2020/ND-CP.

3. Thời hạn của giấy phép lao động cho người Hàn Quốc bao lâu?

Theo quy định hiện hành, Giấy phép lao động cấp cho người Hàn Quốc có thời hạn 02 năm. Thời gian được tính từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tại ví trí người Hàn Quốc dự kiến làm việc.

4. Xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc ở Hà Nội

Xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc ở Hà Nội tại một trong các cơ quan sau:

 • Cục việc làm – Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội: Đối với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội,… Địa chỉ Cục việc làm tại Tầng 6-7, Lô D25, ngõ 8B phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất ở Hà Nội: Đối với các doanh nghiệp xin giấy phép lao động nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất;
 • Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội: Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động Hàn Quốc làm việc ở Hà Nội không thuộc các trường hợp trên. Địa chỉ Sở lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội tại số 75, Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng, thời hạn trả kết quả là 05 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép lao động cho người Hàn Quốc ở Hà Nội nếu hồ sơ hợp lệ hoặc ra thông báo chỉnh sửa hồ sơ nếu có sai sót. Sau khi nhận được Giấy phép lao động qua thư điện tử, người sử dụng lao động sẽ nộp bản gốc hồ sơ cho cơ quan trên và nhận Giấy phép lao động làm việc tại Hà Nội.

5. Xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc ở Hải Dương.

Người Hàn Quốc lao động ở Hải Dương xin giấy phép lao động tại một trong các đơn vị sau:

 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất ở Hải Dương: Đối với các doanh nghiệp xin giấy phép lao động nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất;
 • Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương: Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động Hàn Quốc làm việc ở Hà Nội không thuộc các trường hợp trên; Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương tại Số 8 Đường Phạm Sư Mạnh, Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương.

Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng, thời hạn trả kết quả là 05 ngày làm việc. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép lao động cho người Hàn Quốc ở Hải Dương nếu hồ sơ hợp lệ hoặc ra thông báo chỉnh sửa hồ sơ nếu có sai sót. Sau khi nhận được Giấy phép lao động qua thư điện tử, người sử dụng lao động sẽ nộp bản gốc hồ sơ cho cơ quan trên và nhận Giấy phép lao động làm việc tại Hải Dương.

6. Xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc ở Bắc Ninh.

Người Hàn Quốc lao động ở Bắc Ninh xin giấy phép lao động tại một trong các đơn vị sau:

 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất ở Bắc Ninh: Đối với các doanh nghiệp xin giấy phép lao động nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất;
 • Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh: Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động Hàn Quốc làm việc ở Hà Nội không thuộc các trường hợp trên; Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tại số 1, Lý Thái Tổ, Đại Phúc, Bắc Ninh

Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc ở Việt Nam. Tùy thuộc vào từng vị trí công việc mà hồ sơ xin giấy phép lao động khác nhau. Nếu bạn cần giải đáp các thắc mắc khi xin giấy phép lao động cho người Hàn Quốc và các quốc tịch khác có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0969324395. Luật sư có kinh nghiệm sẽ tư vấn các điều kiện xin cấp phép lao động cho từng công việc cụ thể.