Xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Xin giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc là thủ tục cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Vĩnh Phúc. Đối với mỗi vị trí công việc, người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy phép lao động. Hiện nay, Trong thời gian vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều tư vấn về thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc. Thông qua, bài viết này, chúng tôi gửi một số nội dung tư vấn liên quan đến điều kiện, trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc như sau.

I. Điều kiện xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc được quy định tại Bộ luật lao động năm 2019. Theo đó, người nước ngoài cần đáp ứng điều kiện sau khi làm việc tại Vĩnh Phúc:

 • Từ đủ 19 tuổi trở lên;
 • Không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đáp ứng điều kiện về bằng cấp, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn khi đảm nhiệm các vị trí chuyên gia, giám đốc điều hành, nhà quản lý, lao động kỹ thuật;
 • Không thuộc trường hợp đang chấp hành hình phạt tù hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người lao động nước ngoài chỉ được làm việc nếu doanh nghiệp không tuyển dụng được lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu công việc.

Xem thêm: Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

II. Trường hợp được miễn xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Nghị định 70/2023/NĐ-CP thì có một số trường hợp không cần xin cấp giấy phép lao động như sau:

 • Người nước ngoài người phụ trách, đứng đầu hoạt động của tổ chức phí chính phủ nước ngoài ở VN, thành lập hiện diện thương mại ở VN;
 • Vào VN dưới 90 ngày để chào dịch vụ, xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ,… mà người VN không xử lý được;
 • Luật sư nước ngoài đã được cấp phép tại VN;
 • Kết hôn với người VN và sống trên lãnh thổ VN;
 • Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn, Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT có giá trị phần vốn góp từ 3 tỷ VNĐ;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp trong các ngành nghề: kinh doanh, xây dựng, giáo dục, thông tin, môi trường, phân phối, tài chính, văn hóa giải trí, y tế, du lịch, vận tải;
 • Vào VN cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn, kỹ thuật, thực hiện các công việc phục vụ nghiên cứu, thẩm định, theo dõi, đánh giá,… chương trình, dự án ODA giữa VN và nước ngoài;
 • Được cấp phép hoạt động báo chí;
 • Được cử sang VN để giảng dạy, làm nhà quản lý, giám đốc điều hành cho cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên minh chính phủ thành lập ở VN;
 • Tình nguyện viên;
 • Vào VN làm việc dưới 30 ngày và ko quá 03 lần/năm;
 • Vào VN thực hiện thỏa thuận quốc tế mà VN ký kết tham gia;
 • Học sinh, sinh viên thực tập trong doanh nghiệp hoặc trên tàu biển VN;
 • Nhân thân của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài ở VN;
 • Có hộ chiếu công vụ;
 • Được Bộ giáo dục & Đào tạo xác nhận vào VN để giảng dạy, nghiên cứu, làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng do cơ quan ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ thành lập ở VN;
 • Theo các điều ước quốc tế khác mà VN là thành viên.

Ngoài các trường hợp trên, người nước ngoài bắt buộc phải xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc khi làm việc tại đây.

III. Các bước xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Để xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cần thực hiện các bước sau:

 • Xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài ở Vĩnh Phúc;
 • Xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận sử dụng lao động.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2024, trước khi xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải đăng tin tuyển dụng lên Web của Cục việc làm hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Vĩnh Phúc ít nhất 15 ngày. Theo đó, doanh nghiệp chỉ được phép xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho người nước ngoài khi không tuyển được lao động VN phù hợp.

IV. Thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài khi xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

1. Hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài khi xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài ở Vĩnh Phúc gồm có:

 • Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;
 • Giấy giới thiệu ngươi làm thủ tục.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể cần nộp thêm giấy tờ chứng minh đã tuyển dụng lao động VN nhưng không đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài khi xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh & xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau thời gian 10 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh & xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài.

Hình thức nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại Sở Lao động;
 • Nộp qua dịch vụ công quốc gia.

V. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Đối với mỗi vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật có yêu cầu khác nhau về hồ sơ xin cấp giấy phép lao động. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc vị trí nhà quản lý

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc tại vị trí nhà quản lý gồm có:

 • Đề nghị cấp phép lao động vị trí nhà quản lý;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài vị trí nhà quản lý;
 • Hộ chiếu người quản lý
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Ảnh 4x6cm;
 • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý như điều lệ, giấy phép thành lập, quyết định bổ nhiệm,….

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau thời gian 05 ngày làm việc, Sở trả giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc.

2. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc vị trí giám đốc điều hành

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc tại vị trí giám đốc điều hành gồm:

 • Đề nghị cấp giấy phép lao động cho giám đốc điều hành;
 • Chấp thuận sử dụng lao động tại vị trí giám đốc điều hành;
 • Giấy khám sức khỏe người nước ngoài;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Ảnh 4x6cm;
 • Hộ chiếu giám đốc điều hành
 • Giấy tờ chứng minh là giám đốc điều hành. Có thể thể hiện trong quy chế, điều lệ, quyết định bổ nhiệm của công ty.

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Sau 05 ngày làm việc, Sở Lao động trả giấy phép lao động theo quy định pháp luật.

3. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc vị trí chuyên gia

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc tại vị trí chuyên gia gồm:

 • Đề nghị cấp giấy phép lao động cho chuyên gia;
 • Chấp thuận sử dụng lao động tại vị trí chuyên gia;
 • Giấy khám sức khỏe người nước ngoài;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Hộ chiếu chuyên gia;
 • Ảnh 4x6cm;
 • Giấy tờ chứng minh là chuyên gia:
  • Bằng đại học và xác nhận 03 năm kinh nghiệm làm việc; hoặc:
  • Chứng chỉ hành nghề và xác nhận 05 năm kinh nghiệm làm việc.

Hồ sơ được nộp đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc.

4. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc vị trí lao động kỹ thuật

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc tại vị trí lao động kỹ thuật gồm:

 • Đề nghị cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật;
 • Chấp thuận sử dụng lao động tại vị trí lao động kỹ thuật;
 • Giấy khám sức khỏe người nước ngoài ở Vĩnh Phúc;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Ảnh 4x6cm;
 • Giấy tờ chứng minh là lao động kỹ thuật:
  • Chứng chỉ đào tạo nghề kỹ thuật và xác nhận 03 năm kinh nghiệm làm việc; hoặc:
  • Xác nhận 05 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Hộ chiếu lao động kỹ thuật,

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc

VI. Giải đáp thắc mắc khi xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

1. Thời hạn xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc là bao lâu?

Thời gian làm việc người lao động nước ngoài ghi trên giấy phép lao động tối đa là 02 năm. Hết thời gian trên, doanh nghiệp có thể xin gia hạn 01 lần giấy phép lao động hoặc xin cấp mới giấy phép lao động (nếu người nước ngoài vẫn làm việc).

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc gồm 02 bước:

 • Xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Xin cấp giấy phép lao động phù hợp với vị trí công việc.

2. Thủ tục gia hạn xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Hồ sơ xin gia hạn vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài ở Vĩnh Phúc gồm có:

 • Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ở Vĩnh Phúc;
 • Đăng ký kinh doanh công ty;

Hồ sơ gia hạn cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc:

 • Đề nghị gia hạn giấy phép lao động;
 • Chấp thuận gia hạn vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn;
 • Hộ chiếu người nước ngoài;
 • Giấy tờ chứng minh người nước ngoài tiếp tục làm việc.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian giải quyết hồ sơ:

 • Giải trình nhu cầu thay đổi sử dụng lao động nước ngoài: 10 ngày làm việc;
 • Gia hạn xin cấp giấy phép lao động nước ngoài: 05 ngày làm việc.

3. Xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc hết bao nhiêu tiền?

Thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài: Không mất phí nhà nước;

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc: 600.000 VNĐ/giấy phép.

VII. Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc.

Hiện nay chúng tôi cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cho các vị trí công việc và các chức danh công việc khác nhau. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, khách hàng được tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài phù hợp với bằng cấp chuyên môn hiện có. Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc, doanh nghiệp còn được tư vấn các thủ tục khác liên quan như làm thẻ tạm trú, làm visa lao động cho người nước ngoài

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục xin cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc. Do chính sách nhà nước ưu tiên sử dụng lao động Việt Nam nên doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng lao động nước ngoài nếu không tuyển dụng được lao động VN đáp ứng được yêu cầu công việc. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tham khảo dịch vụ xin cấp giấy phép lao động của chúng tôi, vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn.