Gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc là thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài có trụ sở trong khu công nghiệp thì Ban Quản lý các khu công nghiệp chịu trách nhiệm gia hạn giấy phép lao động. Vậy điều kiện, thủ tục để gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc gồm những gì? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi

I. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Để gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Công ty được chấp thuận sử dụng lao động nước với với vị trí công việc cần gia hạn;
 • Giấy phép người lao động nước ngoài còn hạn ít nhất 5-45 ngày;
 • Giấy phép lao động cũ chưa được gia hạn lần nào.

Gia hạn giấy phép lao động đối với chức danh, vị trí công việc, địa điểm làm việc như giấy phép lao động đã được cấp. Trường hợp thay đổi một trong các nội dung trên thì doanh nghiệp làm cấp phép lao động mới.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

II. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc gồm có 02 bước sau:

1. Xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài đối với vị trí xin gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc.

Doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài tại vị trí công việc đã được cấp phép thực hiện giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ giải trình xin gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc gồm có:

 • Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng nước ngoài.
 • Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh công ty.
 • Giấy giới thiệu của người nộp hồ sơ.

Sau thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản về việc đồng ý cho doanh nghiệp gia hạn sử dụng lao động nước ngoài hay không.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giải trình xin gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc:

 • Doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Doanh nghiệp khác: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

2. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Sau khi có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc. Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Giấy phép lao động cũ còn thời hạn
 • Hộ chiếu;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Văn bản chứng minh tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài;
 • 02 ảnh 4×6;

Trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động được gia hạn cho doanh nghiệp.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc:

 • Doanh nghiệp trong khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc;
 • Doanh nghiệp khác: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

III. Một số lưu ý khi gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

1. Thời hạn nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc phải được nộp trong thời gian giấy phép lao động cũ còn hạn.

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì thời gian nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động như sau:

 • Giải trình nhu cầu gia hạn giấy phép lao động nước ngoài: Trước ít nhất 30 ngày từ ngày người lao động tiếp tục làm việc;
 • Xin gia hạn giấy phép lao động: Trước ít nhất 5-45 ngày từ ngày giấy phép lao động cũ hết hạn.

2. Thời gian gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Giấy phép lao động có thời hạn tối đa 02 năm. Vì vậy, gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc được tối đa 02 năm. Giấy phép lao động cho người nước ngoài chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất. Trường hợp doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài sau khi đã hết thời gian gia hạn thì phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động mới.

Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc gồm có:

 • Đề nghị cấp giấy phép lao động;
 • Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Hộ chiếu còn hạn;
 • 2 ảnh 4x6cm

3. Quốc tịch người lao động khi xin gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc

Hiện nay, Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định hạn chế người lao động của quốc gia nào không được làm việc tại Việt Nam. Vì vậy, công dân mọi quốc gia nếu đáp ứng đủ các điều kiện của Việt Nam sẽ được làm việc hợp pháp và được cấp giấy phép lao động ở Việt Nam.

4. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc bao lâu?

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc theo quy định mất khoảng 03 tuần. Trong đó:

 • Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài: 02 tuần;
 • Xin gia hạn giấy phép lao động: 01 tuần.

Lưu ý: Thời gian trên là thời gian theo luật định. Trong trường hợp hồ sơ sai xót phải sửa đổi, bổ sung thì thời gian sẽ tính lại từ đầu. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp quá hạn nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc, doanh nghiệp nên nộp hồ sơ sớm ít nhất 30 ngày.

5. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc hết bao nhiêu tiền?

Phí, lệ phí thực hiện gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc do UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định. Hiện nay, gia hạn giấy phép lao động phải nộp lệ phí nhà nước là 450.000 VNĐ tại Vĩnh Phúc.

IV. Dịch vụ xin gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc.

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn am hiểu quy định sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc trọn gói với chi phí hợp lý.

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc chúng tôi cung cấp gồm:

 • Kiểm tra điều kiện cấp giấy phép lao động;
 • Tư vấn, lựa chọn phương án gia hạn giấy phép lao động hoặc cấp mới giấy phép lao động;
 • Thực hiện thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động;
 • Làm việc, giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các nội dung khác liên quan.

Các thông tin, giấy tờ khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi để làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc:

 • Thông tin số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp;
 • Thông tin lĩnh vực hoạt động của công ty;
 • Mô tả công việc của vị trí xin gia hạn giấy phép lao động;
 • Chuẩn bị: 02 ảnh 4×6, giấy khám sức khỏe, giấy phép lao động gốc, bản công chứng các giấy tờ: đăng ký kinh doanh, hộ chiếu nước ngoài còn hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động ở Vĩnh Phúc. Gia hạn giấy phép lao động bị hạn chế về thời gian nên doanh nghiệp cần lưu ý, chủ động thực hiện sớm để kịp thời hạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 0969324395.