Thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang

Giám đốc, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, công ty có thể tiến hành thủ tục thay đổi Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty để phù hợp với yêu cầu công việc. Công ty luật Intermex tư vấn quy định thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang trong bài viết sau:

I. Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang thế nào?

Thay đổi giám đốc công ty  ở Hà Nam là thủ tục thực hiện tại Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Nam khi có sự thay đổi giám đốc công ty từ người cũ sang người mới. Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật với các chức danh khác nhau.

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang gồm các bước sau:

1. Ra quyết định thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang

Quyết định thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang do những người sau đây quyết định:

 • Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 TV);
 • Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 TV trở lên);
 • Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

Giám đốc có thể là người lao động được doanh nghiệp thuê về làm quản lý. Do đó, doanh nghiệp cần có hợp đồng lao động với Giám Đốc để đảm bảo đúng quy định của pháp luật lao động. Ngoài ra, nếu giám đốc công ty ở Hà Giang là người nước ngoài thì phải có giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng quy định.

Xem thêm: Mở trung tâm gia sư tại nhà

2. Soạn thảo hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty;
 • Quyết định của công ty về việc thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang. Cụ thể là một trong các giấy tờ sau:
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty với công ty TNHH 1 TV;
  • Quyết định của hội đồng thành viên với công ty TNHH 2 TV trở lên;
  • Quyết định của hội đồng quản trị/đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần;
 • Biên bản họp của công ty về việc thay đổi giám đốc của công ty. Cụ thể là một trong các giấy tờ sau:
  • Biên bản họp của hội đồng thành viên với công ty TNHH 2 TV trở lên;
  • Biên bản họp của hội đồng quản trị/ đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần.
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc mới công ty;

Ngoài ra, hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang cần bổ sung thêm giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục tại Sở kế hoạch và đầu tư.

3. Nộp hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang tới Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang.

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang được nộp tới sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang để thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Nộp hồ sơ bằng một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở kế hoạch và đầu tư;
 • Nộp qua cổng thông tin dịch vụ công hành chính quốc gia

4. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Trong đó sẽ có thông tin người giám đốc mới của công ty.

5. Cập nhật thông tin khác khi thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang

Khi thay đổi giám đốc công ty sẽ cần điều chỉnh các thông tin liên quan đến giám đốc như tài khoản ngân hàng công ty, thông tin với cơ quan thuế…vv.

II. Sau khi thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang thì giám đốc được làm gì?

Theo quy định  Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về quyền và nghĩa vụ của giám đốc như sau:

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

III. Dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, đã và đang thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp cả nước, chúng tôi đủ bản lĩnh, tự tin để làm hài lòng mọi đối tượng khách hàng. Thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang được luật sư tại Hà Nội tư vấn trực tiếp và được hỗ trợ thực hiện thủ tục trọn gói. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn quy định về thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang;
 • Soạn hồ sơ thay đổi Giám đốc công ty;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ cho sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang
 • Thay mặt khách hàng liên hệ với sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang trong quá trình thẩm định hồ sơ;
 • Thông báo cho khách hàng quá trình thẩm định hồ sơ;
 • Thay mặt khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có);
 • Nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới và gửi cho khách hàng;

Phí dịch vụ thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang là bao nhiêu?

Bên cạnh chất lượng dịch vụ, mọi người cũng rất quan tâm đến chi phí. Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi Giám đốc, Tổng Giám đốc. Mỗi đơn vị cung cấp sẽ có những báo giá chi phí khác nhau. Chúng tôi đưa ra báo giá dịch vụ thay đổi Giám đốc công ty ở Hà Giang là 1.500.000 VNĐ. Chi phí trên đã bao gồm toàn bộ các phí hành chính phải nộp cho nhà nước và khách hàng không phát sinh thêm chi phí nào.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi giám đốc công ty ở Hà Giang. Nếu bạn cần sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ theo số điện thoại 0969324395 để được hỗ trợ