Điều kiện, thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Ở các thành phố lớn, các khu đô thị mới, nhu cầu mua, bán, thuê, cho thuê,… các bất động sản là rất lớn. Do đó, các sàn giao dịch bất động sản hiện đang là nơi được nhiều người tin tưởng để thực hiện nhu cầu của mình. Vậy thành lập sàn giao dịch bất động sản thế nào? Điều kiện, thủ tục thành lập gồm những gì? Mời bạn tham thảo kinh nghiệm thành lập sàn kinh doanh bất động sản dưới đây:

I. Căn cứ pháp lý thành lập sàn giao dịch bất động sản

 • Luật kinh doanh bất động sản 2014
 • Nghị định 76/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD
 • Thông tư 28/2016/TT-BXD

II. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì?

Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản quy định:

Điều 69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động

Tại Thông tư 11/2015/TT-BXD thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ điều kiện

 • Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Tại Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BXD lại quy định:

“Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13”.

Như vậy, pháp luật không còn quy định cứng điều kiện mở sàn giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, các quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BXD vẫn là cơ sở để doanh nghiệp tham khảo trước khi mở sàn giao dịch bất động sản.

III. Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản.

1. Thành lập doanh nghiệp trước khi thành lập sàn giao dịch bất động sản.

Ngành nghề kinh doanh để thành lập sàn giao dịch bất động sản:

 • 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục thành lập công ty, bạn có thể tham khảo tại đây

Về các thủ tục khác sau khi thành lập công ty như khai báo thuế môn bài, đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế qua mạng,… bạn có thể tham khảo tại đây

Xem thêm: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

2. Hướng dẫn thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản:

 • Đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);
 • Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 • Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản;
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản;
 • Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản. Bao gồm:
  • Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản;
  • Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.
 • Thông tin của sàn giao dịch bất động sản (theo phụ lục 12-Thông tư 11/2015/TT-BXD) gồm:
  • Tên sàn giao dịch bất động sản;
  • Tên doanh nghiệp thành lập sàn;
  • Họ tên của người quản lý điều hành sàn; địa chỉ và số điện thoại liên hệ của sàn giao dịch bất động sản
  • Giấy ủy quyền, chứng minh thư cho người nộp hồ sơ

Trình tự, thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ và các các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
 • Sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa thông tin của sàn lên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ hợp lệ theo quy định pháp luật

3. Nghĩa vụ sau khi thành lập sàn giao dịch bất động sản:

Sau thành thành lập sàn giao dịch bất động sản thì doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau

 • Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện được giao dịch;
 • Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;
 • Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài,…);
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
 • Thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền;
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

IV. Các câu hỏi thường gặp khi thành lập sàn giao dịch bất động sản

Thành lập sàn giao dịch bất động sản trực thuộc công ty được không?

Sàn giao dịch bất động sản có thể trực thuộc doanh nghiệp.

Khi đó, doanh nghiệp thực hiện thành lập các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh) tại nơi có trụ sở của sàn giao dịch bất động sản.

Thành lập sàn giao dịch bất động sản có cần vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ không?

Theo quy định, doanh nghiệp mở sàn giao dịch bất động sản không yêu cầu phải có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về nhân sự, tổ chức, cơ sở vật chất theo quy định pháp luật.

Thay đổi trụ sở sau khi thành lập sàn giao dịch bất động sản thế nào?

Khi sàn giao dịch bất động sản thay đổi trụ sở, doanh nghiệp cần thực hiện 2 thủ tục:

 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi có trụ sở mới
 • Thông báo lên Sở xây dựng về việc thay đổi trụ sở mới.

Thành lập sàn giao dịch bất động để mua bán nhà đất được không?

Chức năng của sàn giao dịch bất động sản được gồm có:

 • Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;
 • Giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch;
 • Kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch;
 • Làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán;
 • Ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Như vậy, thành lập sàn giao dịch bất động sản để mua bán nhà đất là hợp pháp.

V. Dịch vụ thành lập sàn giao dịch bất động sản uy tín tại Công ty luật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập sàn giao dịch bất động sản uy tín, giá rẻ. Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp trước khi mở sàn giao dịch bất động sản;
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức nhân sự khi thành lập sàn giao dịch bất động sản;
 • Soạn thảo giấy tờ, hồ sơ thành lập công ty, thành lập sàn giao dịch bất động sản;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả, làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn các thủ tục thuế, nghĩa vụ báo cáo hoạt động của sàn với cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác khi khách hàng có nhu cầu;

Trên đây là tư vấn của chúng tôi khi thành lập sàn giao dịch bất động sản. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395 để được giải đáp