Tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn

Tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn là đưa doanh nghiệp ở ở Bắc Kạn về trạng thái tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều 206 Luật doanh nghiệp. Khi tạm ngừng kinh doanh, công ty không được phép xuất hóa đơn, không được phép ký các hợp đồng kinh tế mới. Hiện nay, khi công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp ở Bắc Kạn lựa chọn việc tạm ngừng kinh doanh để đợi ngày hoạt động trở lại. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn đơn giản, dễ tiến hành hơn so với thủ tục giải thể. Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn dưới đây.

I. Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn.

Hồ sơ gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn (mẫu tham khảo tại Phụ lục số II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định/Nghị quyết tạm ngừng kinh doanh;
 • Biên bản họp của công ty về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn.

II. Trình tự thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn.

Doanh nghiệp thực hiện tạm ngừng đăng ký kinh doanh theo trình tự sau:

 • Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh ở Bắc Kạn ký chậm nhất là 03 ngày trước khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo bao gồm:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ.
  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh: ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.
  • Lý do tạm ngừng.
 • Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Kạn sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả:
  • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
  • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Không thu lệ phí cho thủ tục này.

III. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn

Theo Luật doanh nghiệp 2020, thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn không quá một năm. Trước khi thời hạn tạm ngừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn tạm ngừng, số lần gia hạn không hạn chế. Đây là điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020.

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn hoạt động trở lại trước thời hạn chỉ cần thông báo cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn để chuyển trạng thái về doanh nghiệp đang hoạt động.

IV. Các lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn.

1. Tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn có chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

Khi tạm ngừng kinh doanh công ty có chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thì các đơn vị trực thuộc cũng phải tạm ngừng kinh doanh. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

2. Về nghĩa vụ thuế sau khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn.

 • Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch (từ 1/1 đến 31/12) không phải nộp thuế môn bài của năm đó. Trường hợp tạm ngừng không trọn năm dương lịch phải nộp thuế môn bài của cả năm vào trước ngày 31/01.
 • Doanh nghiệp ở Bắc Kạn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp công ty tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế của năm đó
 • Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, công ty ở Bắc Kạn phải nộp báo cáo thuế theo quy định

3. Hết thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn thì sẽ thế nào?

Công ty ở Bắc Kạn không hạn chế tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp. Do đó nếu chưa có nhu cầu hoạt động có thể tạm ngừng liên tục, nhưng sau trước khi hết hạn tạm ngừng công ty ở Bắc Kạn phải làm thông báo tạm ngừng kinh doanh cho năm tiếp theo. Trường hợp hết thời hạn tạm ngừng không gia hạn thì được coi công ty mặc nhiên hoạt động trở lại.

Xem thêm: Tư vấn mở công ty may mặc.

4. Thanh toán nợ khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp ở Bắc Kạn vẫn phải thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

V. Giải đáp thắc mắc khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn.

1. Thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp ở Bắc Kạn bao lâu?

Luật doanh nghiệp không hạn chế tổng số lần tạm ngừng liên tiếp cũng như tổng thời gian tạm ngừng của công ty. Do đó thời gian đăng ký tạm ngừng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu muốn tạm ngừng phải gửi thông báo tới Sở kế hoạch và Đầu tư ở Bắc Kạn, thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

2. Xuất hóa đơn khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn.

Trong thời gian công ty ở Bắc Kạn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phép bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.  Vì vậy, công ty không được xuất hóa đơn trong thời gian này.

3. Đóng bảo hiểm xã hội khi tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành các hợp đồng đã ký với người lao động trừ khi có thỏa thuận khác. Theo quy định của Luật bảo hiểm 2014, khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp chỉ được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.  Do đó, trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng mà không có thỏa thuận khác với người lao động, doanh nghiệp phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

4. Có được tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn khi đang nợ thuế?

Theo luật doanh nghiệp, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty phải nộp đủ số thuế còn nợ. Do đó, công ty khi đang nợ thuế vẫn được phép tạm ngừng kinh doanh mà không bị hạn chế nào?

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ở Bắc Kạn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ 0969.324.395.