Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh

Hiện nay, có nhiều khách hàng liên hệ đến chúng tôi nhờ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh. Theo quy định, trung tâm ngoại ngữ chỉ được hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ được quy định trong Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Nghị định 125/2018/NĐ-CP, Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT. Bạn có thể tham khảo quy định về thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh trong bài viết dưới đây.

I. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh gồm những gì?

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Thành lập công ty có đăng ký ngành nghề hoạt động trung tâm ngoại ngữ;
 • Xin cấp phép cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh;
 • Xin cấp phép đủ điều kiện dạy học cho trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh

II. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh

Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cần đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất theo quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện giám đốc trung tâm ngoại ngữ khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh là cá nhân quản lý, tổ chức điều hành hoạt động của trung tâm. Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Điều kiện để làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh:

 • Có nhân thân, lý lịch rõ ràng;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên hoặc tốt nghiệp đại học khác và cóc chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3.
 • Có kinh nghiêm công tác trong hoạt động giáo dục.

Thông thường, giám đốc trung tâm phải xin xác nhận kinh nghiệm đã làm trong cơ sở giáo dục đào tạo tối thiểu 02 năm. Trường hợp giám đốc trung tâm tham gia giảng dạy thì phải đáp ứng các điều kiện về của giáo viên như nội dung trình bày bên dưới.

2. Điều kiện giáo viên khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh.

Giáo viên trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh là người trực tiếp tham gia việc giảng dạy. Giáo viên có thể là người Việt Nam, người nước ngoài hoặc người bản xứ.

Giáo viên người Việt Nam giảng dạy khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh có điều kiện sau:

 • Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên hoặc
 • Tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ đào tạo sư phạm;

Giáo viên là người nước ngoài giảng dạy khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh:

 • Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ  trở lên;
 • Tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ đào tạo sư phạm;
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 5 trở lên và có chứng chỉ đào tạo sư phạm ngoại ngữ;

Giáo viên là người bản ngữ: Có bằng cao đẳng trở lên và có chứng chỉ sư phạm ngoại ngữ phù hợp.

Ngoài ra, giáo viên không có quốc tịch VN khi làm việc ở VN phải được cấp giấy phép lao động phù hợp với vị trí công việc.

3. Điều kiện cơ sở vật chất khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh

Trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất phù hợp với đào tạo. Hiện nay đã bỏ quy định cứng về điều kiện, tiêu chuẩn của phòng học ngoại ngữ. Vì vậy, thông thường các trung tâm ngoại ngữ chỉ cần đảm bảo có đủ ánh sáng, bàn ghế, các trang thiết bị học tập phù hợp đáp ứng việc dạy học.

Ngoài ra, trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cần đáp ứng điều kiện an toàn về Phòng cháy chữa cháy theo quy định Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Địa chỉ đặt trung tâm ngoại ngữ đảm bảo được hoạt động lâu dài (Thời gian thuê ít nhất 2 năm trở lên).

4. Các điều kiện khác khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh.

Ngoài các điều kiện về giám đốc trung tâm, giáo viên giảng dạy, cơ sở vật chất, thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cần đáp ứng một số điều kiện khác sau:

 • Có nhân sự phụ trách kế toán (Có bằng cấp kế toán);
 • Có chương trình giảng dạy phù hợp với lứa tuối học;
 • Có phương án tài chính, kinh doanh hoạt động phù hợp;
 • Có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT.

III. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh

1. Trình tự xin cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh

Hồ sơ xin cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh gồm có:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động trung tâm;
 • Thông tin người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm thành lập trung tâm và giấy tờ phòng cháy chữa cháy đi kèm;
 • Đăng ký kinh doanh công ty.

Trình tự, thủ tục xin cấp phép đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở giáo dục & đào tạo tỉnh Bắc Ninh;
 • Sau 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xem xét và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có);
 • Sau 05 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan nhà nước cớ thẩm quyền ra quyết định đồng ý cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh.

2. Trình tự xin thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh được phép giảng dạy

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ được cấp phép giảng dayj:

 • Có đội ngũ nhân sự đáp ứng điều kiện;
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình dạy học, phương án tài chính phù hợp.

Hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh được phép giảng dạy:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh đã thực hiện ở bước trên;
 • Nội quy hoạt động;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, nhân sự, chương trình dạy, nguồn tài chính, quyền sử dụng đất,… của trung tâm.

Trình tự thực hiện xin cấp phép dạy học khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Ninh;
 • Sau 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xem xét và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có);
 • Sau 10 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan nhà nước tổ chức thẩm định thực tế trung tâm;
 • Sau 05 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan nhà nước ra quyết định/văn bản trả lời trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh có đủ điều kiện để dạy học chưa.

IV. Giải đáp các thắc mắc khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh

1. Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cần giấy tờ gì?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cần các giấy tờ sau:

 • Đăng ký kinh doanh công ty
 • Tờ trình đề nghị thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Đề án tổ chức, thành lập trung tâm;
 • Nội dung chương trình giảng dạy trung tâm;
 • Danh sách và hồ sơ giám đốc trung tâm, giáo viên và nhân sự khác;
 • Danh sách trang thiết bị cơ sở vật chất trung tâm;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm mở trung tâm: Hợp đồng thuê, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ về phòng cháy chữa cháy,…
 • Nội quy, Quy chế tổ chức hoạt động trung tâm.

Ngoài ra, thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cần cung cấp các phương án tài chính, kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật.

2. Thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh mất bao nhiêu tiền?

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh không mất lệ phí nhà nước. Trong trường hợp doanh nghiệp thuê dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh thì phí dịch vụ có thể từ 35-45tr tùy địa điểm.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

3. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh được xây dựng và nộp kèm hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Nội dung của đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh cần có các nội dung sau:

 • Thông tin chung trung tâm: Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ trung tâm;
 • Cơ sở pháp lý, sự cần thiết thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm ngoại ngữ;
 • Thông tin đào tạo: Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Thông tin cơ sở vật chất trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức trung tâm;
 • Thông tin người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

4. Thời hạn giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh.

Hiện nay, giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh không có thời hạn. Tuy nhiên, giấy xác nhận trung tâm đủ điều kiện hoạt động giáo dục có thời gian từ 1-5 năm tùy địa phương.

Khi sắp hết thời hạn, doanh nghiệp thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh. Trong quá trình gia hạn, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Ninh sẽ đi kiểm tra thực tế và ra văn bản chấp thuận hoặc đề nghị hoàn thiện cơ sở vật chất để tiếp tục dạy học.

5. Gia hạn giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh.

Gia hạn giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ trình đề nghị cấp gia hạn giấy phép trung tâm ngoại ngữ;
 • Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh đã thực hiện ở bước trên;
 • Nội quy hoạt động;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, nhân sự, chương trình dạy, nguồn tài chính, quyền sử dụng đất,… của trung tâm.

Trình tự thực hiện xin gia hạn giấy cấp phép dạy học khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Ninh;
 • Sau 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xem xét và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có);
 • Sau 10 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan nhà nước tổ chức thẩm định thực tế trung tâm;
 • Sau 05 ngày làm việc tiếp theo, cơ quan nhà nước ra quyết định/văn bản trả lời trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh có đủ điều kiện để dạy học chưa.

V. Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh

Hiện nay, có nhiều đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh. Chúng tôi hiện có nhiều năm kinh nghiệm thành lập các trung tâm giáo dục ở các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên,…. Bên cạnh có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, chúng tôi còn có đội ngũ chuyên viên, luật sư tư vấn am hiểu và luôn cập nhật những quy định mới đối với trung tâm ngoại ngữ. Qua đó giúp khách hàng thực hiện các chế độ báo cáo, hoạt động phù hợp.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh gồm có:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh;
 • Thẩm định hồ sơ giám đốc trung tâm, giáo viên trung tâm;
 • Thẩm định và tư vấn hoàn thiện cơ sở vật chất trung tâm ngoại ngữ;
 • Xây dựng toàn bộ các hồ sơ liên quan đến thủ tục thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, giải trình, nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Hướng dẫn chế độ báo cáo, chế độ tài chính – kế toán,…. cho trung tâm trong thời gian hoạt động.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về các điều kiện, quy định, hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh. Thời gian thực hiện thủ tục mất 1.5-2 tháng từ khi nộp hồ sơ đến khi có giấy phép được giảng dạy. Nếu khách hàng có thắc mắc hoặc tham khảo thêm về dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Bắc Ninh, vui lòng liên hệ 0969324395 để được hỗ trợ.