Tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên

Vốn điều lệ được hiểu là tài sản các cổ đông/thành viên trong công ty cam kết góp khi thành lập. Vốn điều lệ có thể được góp bằng tiền, tài sản, vật có giá trị khác,…. Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh, vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm để phù hợp với thực tế. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi tư vấn về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên và các hình thức tăng vốn điều lệ công ty hiện nay.

I. Hình thức tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên

1. Tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên với công ty TNHH

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên ở Thái Nguyên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp:

 • Các thành viên góp thêm vốn;
 • Thành viên mới góp thêm vốn điều lệ vào công ty;

Công ty TNHH 1 thành viên ở Thái Nguyên có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp:

 • Chủ sở hữu góp thêm vốn;
 • Tiếp nhận thêm thành viên khác góp thêm vốn;

Trong trường hợp công ty TNHH 1 thành viên tiếp nhận thêm vốn góp mới phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

2. Tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên đối với công ty cổ phần

Công ty cổ phần ở Thái Nguyên được tăng vốn điều lệ thông qua phát hành/chào bán thêm cổ phần trong công ty. Cụ thể:

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Chào bán cổ phần ra công chúng.

Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

II. Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên

1. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 TV ở Thái Nguyên do chủ sở hữu góp thêm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ công ty;
 • Giấy ủy quyền và CCCD người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 TV ở Thái Nguyên do tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty;
 • Giấy ủy quyền và CCCD người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 TV trở lên ở Thái Nguyên:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Nghị quyết tăng vốn của HĐTV;
 • Biên bản họp tăng vốn của HĐTV
 • Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới (nếu có);
 • Giấy ủy quyền và CCCD người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;

Hồ sơ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần ở Thái Nguyên:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Nghị quyết tăng vốn của ĐHĐCĐ;
 • Biên bản họp tăng vốn của ĐHĐCĐ
 • Giấy ủy quyền và CCCD người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;

Xem thêm: Xin giấy phép lao động tại Thái Nguyên

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên như sau:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đối với trường hợp công ty cổ phần tăng vốn điều lệ nhưng ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện tăng vốn sau mỗi đợt chào bán cổ phần phải có:

 • Nghị quyết, biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và giao HĐQT thực hiện thủ tục tăng vốn sau mỗi đợt chào bán;
 • Nghị quyết, biên bản họp của HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phần

III. Giải đáp thắc mắc khi tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên

1. Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên

Không giống như góp vốn khi thành lập doanh nghiệp, góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ công ty phải góp đủ ngay trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

2. Tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên có phải nộp thêm thuế không?

Tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên không phát sinh thêm thuế phải nộp. Tuy nhiên, trường hợp công ty có vốn điều lệ dưới hoặc bằng 10 tỷ nhưng tăng trên 10 tỷ thì phát sinh thêm lệ phí môn bài phải nộp hàng năm. Cụ thể, mức lệ phí môn bài trong trường hợp này tăng từ 2tr đến 3tr. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp lại tờ khai môn bài theo quy định.

Mức lệ phí môn bài được áp dụng như sau:

 • Với doanh nghiệp có mức vốn dưới 10 tỷ: 2.000.000 VNĐ/năm
 • Với doanh nghiệp có mức vốn từ 10 tỷ trở lên: 3.000.000 VNĐ/năm
 • Với đơn vị trực thuộc: 1.000.000VNĐ/năm.

Thời hạn khai lệ phí môn bài muộn nhất vào cuối tháng 1 năm sau.

3. Sau khi tăng vốn điều lệ có được chuyển nhượng vốn/cổ phần không?

Luật doanh nghiệp chỉ hạn chế việc chuyển nhượng đối với cổ đông/thành viên sáng lập trong công ty. Đối với trường hợp đã góp vốn để tăng vốn điều lệ, các cổ đông/thành viên công ty được tự do chuyển nhượng cho nhau và cho người ngoài.

4. Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên hết bao nhiêu tiền?

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thường giao động từ 2tr-5tr tùy trường hợp cụ thể.

Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên gồm có:

 • Tư vấn về hình thức, điều kiện tăng vốn điều lệ đối với mỗi loại hình doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Nhận ủy quyền doanh nghiệp thực hiện thủ tục tăng vốn;
 • Theo dõi, cập nhật quá trình thực hiện thủ tục;
 • Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh khác.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục tăng vốn điều lệ công ty ở Thái Nguyên. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những hình thức, điều kiện tăng vốn khác nhau. Để được tư vấn cụ thể về thể thức tiến hành cuộc họp tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan khác, vui lòng liên hệ 0969324395.