Thủ tục mở Trung tâm tiếng anh ở Hà Nam

Mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam là thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giáo dục tỉnh Hà Nam. Theo quy định, trung tâm tiếng anh phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, tài chính,… để được cấp phép thành lập và đi vào hoạt động. Bạn có thể tham khảo quy định về điều kiện và thủ tục mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam trong nội dung bài viết sau:

I. Căn cứ pháp lý mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam

Nội dung bài viết này được căn cứ theo các quy định sau đây:

 • Luật Doanh nghiệp 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
 • Luật Giáo dục 2019;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 135/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDDDT về quy chế, tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học

Ngoài ra, trường hợp trung tâm tiếng anh sử dụng giáo viên là người nước ngoài thì cần đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP về sử dụng lao động nước ngoài ở Việt Nam.

II. Điều kiện mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam.

1. Điều kiện giám đốc khi mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam

Giám đốc trung tâm tiếng anh ở Hà Nam là người đứng đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của trung tâm. Theo quy định, giám đốc trung tâm tiếng anh phải có điều kiện sau:

 • Nhân thân tốt;
 • Có kỹ năng quản lý;
 • Bằng cấp: Có bằng đại học ngoại ngữ trở lên hoặc bằng đại học chuyên ngành khác và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 hoặc tương đương;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

2. Điều kiện về nhân sự khi mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam

Giáo viên được phép giảng dạy tại trung tâm tiếng anh có thể là giáo viên người Việt Nam hoặc giáo viên bản ngữ, người nước ngoài. Điều kiện của giáo viên khi mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam như sau:

Mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam sử dụng giáo viên Việt Nam có một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng sử phạm ngoại ngữ tiếng anh trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ tiếng anh trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

Mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam sử dụng giáo viên bản ngữ có các điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng trở lên;
 • Có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ phù hợp;

Mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam sử dụng giáo viên nước ngoài có một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ tiếng anh trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ tiếng anh trở lên và chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ phù hợp;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng anh từ bậc 5 trở lên hoặc tương đương, có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ phù hợp.

Ngoài ra, theo quy định của Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giáo viên phải được cấp Giấy phép lao động theo quy định và có đủ kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc.

Xem thêm: Thủ tục Xin giấy phép lao động ở Hà Nam

Ngoài ra, trung tâm có kế toán thì nhân sự phụ trách có bằng cấp về kế toán. Các vị trí công việc của nhân sự khác như hành chính, lễ tân, bảo vệ,… có thể có bằng cấp hoặc không.

3. Điều kiện cơ sở vật chất khi mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam

Hiện nay, luật không có quy định trung tâm tiếng anh phải có bao nhiêu phòng học, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn gì từng phòng học. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm xin giấy phép các trung tâm ngoại ngữ thì chúng tôi tư vấn cho bạn về một số điều kiện để tham khảo như sau:

 • Đảm bảo tỷ lệ không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học;
 • Phòng đủ ánh sáng, diện tích đảm bảo tối thiểu 1,5m2/học viên/ca học;
 • Có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng;
 • Có đầy đủ giáo trình, tài liệu, trang thiết bị phục vụ giảng dạy;
 • Cơ sở giảng dạy đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài (thuê tối thiểu 3-5 năm)
 • Trung tâm đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy;

III. Thủ tục mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam

Thủ tục mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam gồm có 2 bước:

 • Xin cấp phép đủ điều kiện thành lập (Xin cấp phép thành lập);
 • Xin cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục (Xin cấp phép giảng dạy)

1. Xin cấp phép thành lập khi mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam

Hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm tiếng anh ở Hà Nam gồm có:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép thành lập trung tâm;
 • Đề án thành lập trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức, hoạt động trung tâm;
 • Đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm mở trung tâm hợp pháp;
 • Giấy tờ người dự kiến làm giám đốc trung tâm;

Thủ tục xin cấp phép thành lập trung tâm tiếng anh ở Hà Nam:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam;
 • Sau 10 ngày làm việc, Sở cấp Giấy cho phép thành lập trung tâm tiếng anh;

2. Xin cấp phép giảng dạy khi mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam.

Sau khi được Sở Giáo dục & Đào tạo cho phép thành lập, trung tâm nộp hồ sơ xin cấp phép giảng dạy của trung tâm tiếng anh gồm có:

 • Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm tiếng anh;
 • Nội dung hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo cơ sở vật chất trung tâm;
 • Báo cáo chương trình, tài liệu dạy học;
 • Báo cáo danh sách nhân sự;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm hoạt động trung tâm;
 • Báo cáo kế hoạch nguồn tài chính đảm bảo hoạt động của trung tâm.

Thủ tục xin cấp phép giảng dạy trung tâm tiếng anh ở Hà Nam:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam;
 • Sau 10 ngày làm việc, Sở thanh tra, kiểm tra cơ sở thực tế và cấp phép hoạt động giáo dục.

IV. Giải đáp thắc mắc kinh nghiệm mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam

1. Kinh nghiệm mở trung tâm tiếng anh cần giấy tờ gì?

Mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ sau:

 • Đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh sử dụng địa điểm hợp pháp;
 • Giấy tờ về nhân sự (Giám đốc trung tâm, giáo viên,…);
 • Giấy tờ cơ sở đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

Ngoài ra, trung tâm cần chuẩn bị các hồ sơ khác liên quan như tờ trình, đề án, báo cáo cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy,… để gửi Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam.

2. Mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam sử dụng chương trình nước ngoài được không?

Theo quy định, trung tâm ngoại ngữ có thể sử dụng một số giáo trình như:

 • Giáo trình do Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp phép;
 • Giáo trình do trung tâm tự biên soạn và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cho phép sử dụng.

Đối với trường hợp trung tâm tiếng anh ở Hà Nam sử dụng chương trình nước ngoài đã được cấp phép thì có thể sử dụng. Trong trường hợp chương trình chưa được cấp phép thì phải gửi Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam để thẩm định và cho phép sử dụng để giảng dạy.

3. Mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam nhưng dạy thêm ngôn ngữ khác được không?

Trung tâm tiếng anh ở Hà Nam được phép giảng dạy thêm ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, trung tâm phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên, chương trình giảng dạy phù hợp và được Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam cấp phép. Trường hợp này, trung tâm phải làm tiếp thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục của ngôn ngữ thứ 2.

V. Dịch vụ mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam

Là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam, chúng tôi có đầy đủ chuyên môn, kinh nghiệm để tư vấn và thực hiện thủ tục cho khách hàng. Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ do chúng tôi cung cấp gồm đầy đủ các quy trình như:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện công việc;
 • Thẩm định hồ sơ giám đốc trung tâm, nhân sự trung tâm để tư vấn;
 • Thẩm định điều kiện cơ sở vật chất trung tâm;
 • Soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ làm việc tại Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Nam;
 • Tư vấn các vấn đề về thuế, kế toán, báo cáo hoạt động,… trong quá trình hoạt động;
 • Giải đáp các thắc mắc khác cho khách hàng.

Hiện nay, nhiều khách hàng liên hệ đến chúng tôi để nhờ tư vấn mở trung tâm ngoại ngữ ở các địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc,…..Các trung tâm thường dạy các ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn,… cho cả lứa tuổi mầm non, học sinh, sinh viên, người đi làm. Đối với mỗi trung tâm đều phải được cấp phép mới được hoạt động giảng dạy. Trong trường hợp cần tư vấn thêm về thủ tục mở trung tâm tiếng anh ở Hà Nam, bạn có thể liên hệ 096324395.