Thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh

giải thể công ty

Giải thể công ty ở Quảng Ninh là thủ tục hành chính nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được phép giải thể khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với người lao động, cơ quan nhà nước, chủ nợ theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định hiện hành, thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh thực hiện như thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn và dịch vụ giải thể công ty ở bài viết dưới đây.

I. Điều kiện thực hiện thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh.

Công ty ở Quảng Ninh được giải thể trong các trường hợp sau:

 • Giải thể khi công ty hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ;
 • Theo quyết định của công ty;
 • Công ty không đủ số lượng thành viên/cổ đông tối thiểu theo quy định trong 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh

Công ty chỉ được giải thể khi thanh toán hết nghĩa vụ tài chính và không trong thời gian giải quyết tranh chấp tại Tòa án, Trọng tài.

II. Thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh gồm những gì?

Thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh gồm nhiều bước khác nhau như:

 • Thông qua quyết định giải thể công ty;
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công ty;
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty;

Ngoài ra, đối với công ty ở Quảng Ninh có vốn nước ngoài hoặc đang thực hiện dự án sẽ phải chấm dứt dự án khi giải thể. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi tư vấn thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh có vốn Việt Nam và không tham gia thực hiện dự án. Đối với thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài và đang thực hiện dự án vui lòng liên hệ 0969.324.395 để luật sư tư vấn trực tiếp.

III. Thông qua quyết định giải thể công ty ở Quảng Ninh.

Doanh nghiệp thông qua quyết định/nghị quyết về việc giải thể bao gồm các nội dung:

 • Thông tin doanh nghiệp giải thể;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, các khoản nợ (nếu có);
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng;
 • Chữ ký của chủ doanh nghiệp/chủ sở hữu/chủ tịch công ty.

Quyết định/nghị quyết giải về việc giải thể doanh nghiệp phải được gửi cho cơ quan đăng ký ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động. Đồng thời được đăng trên Cổng thông tin quốc gia, niêm yết công khai tại trụ sở công ty.

Hồ sơ gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh ngoài quyết định/nghị quyết về giải thể công ty ở Quảng Ninh phải có thêm các giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể công ty ở Quảng Ninh;
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông về giải thể doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

IV. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi giải thể công ty ở Quảng Ninh

Sau khi thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp tổ chức thanh lý tài sản công ty. Thanh toán các khoản nợ của công ty theo thứ tự sau:

 • Thanh toán khoản nợ đối với người lao động: lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm,…
 • Thanh toán nợ thuế;
 • Thanh toán khoản nợ khác (nếu có).

Ngoài ra, khi giải thể doanh nghiệp ở Quảng Ninh cần thực hiện các công việc khác như:

 • Đóng tài khoản ngân hàng;
 • Hủy hóa đơn thừa (nếu chưa chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC);
 • Trả dấu công an (nếu dấu công ty do cơ quan công an cấp);
 • Liên hệ với cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, số tiền còn lại được trả cho chủ sở hữu công ty hoặc cho các cổ đông/thành viên công ty theo tỷ lệ tương ứng.

V. Nộp hồ sơ giải thể công ty ở Quảng Ninh.

Theo quy định, sau hoàn thành chấm dứt hiệu lực mã số thuế, sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh sẽ chuyển tình trạng doanh nghiệp về trạng thái đã giải thể trong thời gian 180 ngày nếu không nhận được hồ sơ giải thể hoặc không có ý kiến phản đối của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên Sở kế hoạch và Đầu tư thì hồ sơ gồm có:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản;
 • Danh sách chủ nợ, số nợ đã thanh toán;
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục giải thể.

Trong thời gian 05 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh chuyển tình trạng doanh nghiệp về trạng thái đã giải thể.

VI. Giải đáp thắc mắc khi thực hiện thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh.

1. Giải thể công ty ở Quảng Ninh hết bao lâu?

Thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh thường hết 03 tuần. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp phát sinh nhiều doanh thu, chứng từ hóa đơn hoặc công ty có vi phạm hành chính, nợ thuế thì thời gian có thể kéo dài hơn.

Ngoài ra, thời gian giải thể công ty ở Quảng Ninh có thể kéo dài hơn trong trường hợp công ty có đơn vị trực thuộc, công ty phải thanh lý nhiều tài sản và chưa hoàn thành nghĩa vụ với người lao động, chủ nợ,…

2. Giải thể công ty ở Quảng Ninh hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay, có nhiều đơn vị tư vấn, công ty luật thực hiện thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh. Phí dịch vụ phụ thuộc vào tình trạng của doanh nghiệp như doanh thu, hóa đơn, tổ chức thanh lý tài sản công ty,… Do đó, phí dịch vụ giao động từ 5tr-20tr tùy trường hợp.

Xem thêm: Tạm ngừng kinh doanh công ty ở Quảng Ninh

3. Giải thể công ty ở Quảng Ninh có phải nộp hồ sơ lên cơ quan thuế không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, khi nộp thông báo quyết định giải thể lên Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh, phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo sang cơ quan thuế. Do đó, doanh nghiệp không phải nộp giấy đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thực hiện các công việc sau:

 • Nộp toàn bộ, đầy đủ các báo cáo thuế tính đến thời điểm ra quyết định/nghị quyết giải thể;
 • Thực hiện quyết toán thuế;
 • Nộp giấy cam kết chưa phát sinh doanh thu, không sử dụng hóa đơn, không mở tài khoản ngân hàng, đề nghị không hoàn thuế (nếu doanh nghiệp có nhu cầu) đến cơ quan thuế.

4. Giải thể công ty ở Quảng Ninh khi công ty có nợ thuế như thế nào?

Khi công ty có nợ thuế, doanh nghiệp không thể hoàn thành thủ tục giải thể công ty. Khi đó, trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp hiện tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể và trên cổng thông tin về thuế hiện tình trạng doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

Doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước trước khi hoàn thành thủ tục giải thể.

5. Giải thể công ty ở Quảng Ninh khi có chi nhánh như thế nào?

Khi làm thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh, các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện sẽ chấm dứt hoạt động theo nghị quyết/quyết định giải thể. Đồng thời, tài sản của các đơn vị trực thuộc sẽ chuyển về công ty mẹ ở Quảng Ninh. Khi đó, doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể như bình thường.

VII. Dịch vụ giải thể công ty ở Quảng Ninh

Là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ giải thể công ty ở Quảng Ninh với chi phí hợp lý, thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng. Dịch vụ giải thể công ty ở Quảng Ninh gồm có:

 • Tư vấn các quy định liên quan khi giải thể doanh nghiệp ở Quảng Ninh;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Tư vấn triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên;
 • Thay mặt doanh nghiệp soạn thảo, nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Sở kế hoạch, cơ quan thuế, cơ quan hải quan, cơ quan công an.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục giải thể công ty ở Quảng Ninh. Thủ tục giải thể công ty không giống như các thủ tục hành chính khác do phải làm việc với nhiều cơ quan khác nhau nên thủ tục thường kéo dài. Để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục giải thể doanh nghiệp, vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn giải đáp