Điều kiện, quy trình mở công ty giới thiệu việc làm

Ở Việt Nam, nhu cầu tìm việc làm của người lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động là rất lớn. Các trung tâm giới thiệu việc làm, công ty dịch vụ việc làm có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vậy mở công ty giới thiệu việc làm cần đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn gì? Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp dịch vụ việc làm quy định thế nào? Mời bạn tham khảo nội dung tư vấn sau:

I. Những công việc được phép làm sau khi mở công ty giới thiệu việc làm?

Theo quy định tại Nghị định 52/2014/NĐ-CP thì công ty giới thiệu việc làm được hoạt động trong các nội dung công việc sau:

 • Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm:
  • Tư vấn nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
  • Tư vấn việc làm cho người lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước;
  • Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát triển việc làm.
 • Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:
  • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
  • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
  • Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
 • Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

II. Điều kiện mở công ty giới thiệu việc làm theo quy định hiện hành là gì?

Theo quy định pháp luật hiện hành, công ty giới thiệu việc làm phải đáp ứng các điều kiện về trụ sở làm việc, tổ chức bộ máy nhân sự và đăng ký ký quỹ tại ngân hàng. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện về trụ sở khi mở công ty giới thiệu việc làm.

Trụ sở công ty hoặc nơi đặt trụ sở để tư vấn giới thiệu việc làm phải ổn định như sau:

 • Nếu nhà thuộc sở hữu của người đứng tên doanh nghiệp thì phải cung cấp giấy tờ chứng mình hợp pháp (GIấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy xác nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất,…).
 • Nếu trụ sở là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà dài hạn tối thiểu từ 03 năm (36 tháng).

2. Điều kiện tổ chức bộ máy nhân sự khi mở công ty giới thiệu việc làm.

Công ty giới thiệu việc làm có tối thiểu 03 nhân sự với các tiêu chuẩn sau:

 •  Có trình độ cao đẳng trở lên;
 • Không bị hạn chế về năng lực hành vi nhân sự;
 • Có lý lịch đầy đủ, rõ ràng

3. Đăng ký ký quỹ sau khi mở công ty giới thiệu việc làm.

Hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Mặc dù luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu nhưng lại có quy định công ty giới thiệu việc làm phải thực hiện ký quỹ tại ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản. Theo quy định của Nghị định 52/2014/NĐ-CP thì khi mở công ty giới thiệu việc làm, doanh nghiệp phải ký quỹ 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng) và doanh nghiệp được hưởng lãi suất theo quy định của Ngân hàng.

Vậy trường hợp nào sau khi mở công ty giới thiệu việc làm, doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ?

Doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận về việc rút tiền ký quỹ để giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

Trường hợp nào sau khi mở công ty giới thiệu việc làm, doanh nghiệp được hoàn trả lại tiền ký quỹ?

Các trường hợp được hoàn trả lại tiền ký quỹ gồm có:

 • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;
 • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

Xin giấy phép môi giới việc làm liên hệ 0969.324.395

III. Trình tự, thủ tục mở công ty giới thiệu việc làm.

Mở công ty giới thiệu việc làm gồm có 03 bước sau:

 • Xin giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;
 • Thông báo hoạt động dịch vụ việc làm.

1. Xin giấy phép đăng ký kinh doanh khi mở công ty giới thiệu việc làm.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh cho hoạt động môi giới/giới thiệu việc làm gồm có:

 • 7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm;
 • 7820: Cung ứng lao động tạm thời;
 • 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động;

Hồ sơ mở công ty giới thiệu việc làm gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm;
 • Điều lệ doanh nghiệp đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm;
 • Danh sách thành viên/ cổ đông tham gia góp vốn thành lập công ty.
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công của cá nhân góp vốn vào công ty; Đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư và văn bản chứng minh được phép góp vốn, thành lập công ty giới thiệu việc làm của tổ chức (nếu có).
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Trình tự, thủ tục mở công ty môi giới việc làm:

 • B1: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • B2: Sau thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • B3: Doanh nghiệp đặt mua con dấu pháp nhân và đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
 • B4: Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp: Nộp tờ khai môn bài; Nộp phí môn bài; Mua hóa đơn và đăng ký phát hành hóa đơn.

2. Xin giấy phép dịch vụ việc làm sau khi mở công ty giới thiệu việc làm.

Hồ sơ xin cấp phép dịch vụ việc làm sau khi mở công ty giới thiệu việc làm gồm có các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị cấp phép hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm;
 • Bản sao Giấy xác nhận ký quỹ 300.000.000 VNĐ của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ chứng minh sử dụng địa điểm hợp pháp của công ty;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu cho cá nhân thực hiện thủ tục xin cấp phép.

Trình tự, thủ tục xin cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm như sau:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại 1 trong hai địa chỉ sau:
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền.
 • Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.

3. Thông báo về hoạt động sau khi mở công ty giới thiệu việc làm.

Công ty giới thiệu việc làm sau khi được cấp phép hoạt động có nghĩa vụ sau:

 • Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản ngân hàng, người đại diện, số điện thoại trong thời hạn 30 ngày;
 • Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước ngày bắt đầu hoạt động của công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm.

IV. Dịch vụ mở công ty giới thiệu việc làm tại công ty luật.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục trọn gói cho khách hàng trong thời hạn 03 tuần với các nội dung công việc sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty và xin giấy phép dịch vụ giới thiệu việc làm.
 • Soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng làm việc với Sở kế hoạch đầu tư để xin Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Đặt mua con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp.
 • Đặt mua chữ ký số, hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.
 • Nộp tờ khai môn bài và phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp tại cơ quan thuế.
 • Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp.
 • Thông báo với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của công ty giới thiệu việc làm.
 • Tư vấn các quy định pháp lý có liên quan khác khi khách hàng có nhu cầu.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về điều kiện, trình tự, thủ tục mở công ty giới thiệu việc làm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn.