Mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên

Bạn đang muốn mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên? Mở trung tâm ngoại ngữ là thủ tục do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cấp phép. Đối tượng mà trung tâm ngoại ngữ có thể giảng dạy là mầm non, học sinh, sinh viên, người đi làm. Để mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên cần có điều kiện gì? Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm những gì? Bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

I. Mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên căn cứ vào quy định gì:

Nội dung bài viết thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên được căn cứ vào các văn bản sau:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Luật giáo dục 2019;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHDT;
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDDT;

Ngoài ra, trong trường hợp mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên có sử dụng giáo viên nước ngoài cần tuân thủ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

II. Giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên gồm những gì?

Để mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên cần có các giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Giấy cấp phép cho phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên;
 • Giấy cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục của trung tâm.

III. Mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên cần điều kiện gì?

1. Điều kiện nhân sự khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên

Trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên cần có nhân sự phụ trách các vị trí công việc như như giám đốc trung tâm, giáo viên giảng dạy, kế toán. Ngoài ra tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức có thể thêm một số vị trí như phó giám đốc, lễ tân, bảo vệ,…. Bằng cấp, điều kiện một số nhân sự bắt buộc phải có ở trung tâm như sau:

Giám đốc đứng tên mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên cần có điều kiện sau:

 • Có nhân thân tốt, có năng lực quản lý;
 • Bằng cấp đáp ứng 1 trong 2 điều kiện:
  • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ;
  • Tốt nghiệp đại học khác và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3;
 • Có kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục;
 • Không thuộc các trường hợp là công chức,viên chức theo quy định.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người quản lý, chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của trung tâm. Vì vậy, giám đốc trung tâm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, quy định của pháp luật khi đứng tên.

Giáo viên giảng dạy của trung tâm ở Thái Nguyên có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Đối với giáo viên không phải quốc tịch Việt Nam thì để được phép giảng dạy cần có giấy phép lao động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cấp phép.

Điều kiện giáo viên Việt Nam cấp phép giảng dạy khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên:

 • Bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên hoặc
 • Bằng cao đẳng ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

Điều kiện giáo viên nước ngoài (không có quốc tịch cùng ngôn ngữ giảng dạy) được phép giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ sư phạm ngoại ngữ;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên và chứng chỉ sư phạm ngoại ngữ.

Ngoài ra, giáo viên nước ngoài phải có Giấy phép lao động do Sở Lao động tỉnh Thái Nguyên cấp phép.

Điều kiện của giáo viên bản ngữ (có quốc tịch cùng ngôn ngữ giảng dạy) được phép giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên:

 • Có bằng cao đẳng trở lên hoặc;
 • Có chứng chỉ đào tạo sư phạm ngoại ngữ;

Ngoài ra, giáo viên bản ngữ phải có Giấy phép lao động do Sở Lao động tỉnh Thái Nguyên cấp phép.

Điều kiện của kế toán: Có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến kế toán.

Đối với các vị trí khác như lễ tân, bảo vệ, hành chính nhân sự,… có thể không cần bằng cấp liên quan

2. Cơ sở vật chất để mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên cần điều kiện gì?

Theo nghị định 135/201/NĐ-CP đã bãi bỏ những điều kiện cụ thể cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên vẫn phải có đủ điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động giảng dạy. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì trung tâm cần đáp ứng:

 • Có đủ ánh sáng, bàn ghế phục vụ giảng dạy;
 • Địa điểm thuê trung tâm thuê ổn định, lâu dài,
 • Có đủ giáo trình, giáo cụ giảng dạy.

Ngoài ra, địa điểm thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định Nghị định 136/2020/NĐ-CP

3. Nội dung, chương trình giảng dạy khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên

Mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên có thể sử dụng chương trình có sẵn đã được cấp phép hoặc tự biên soạn nội dung chương trình giảng dạy. Trong trường hợp sử dụng chương trình sự biên soạn, thì phải được gửi Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên thẩm định cấp phép.

IV. Trình tự, thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên

1. Xin đăng ký kinh doanh mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên.

Hồ sơ xin đăng ký kinh doanh trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên gồm có:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông/Thành viên sáng lập;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc, các cổ đông/thành viên;

Trình tự thủ tục xin đăng ký kinh doanh trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho trung tâm ngoại ngữ.

Lưu ý: Xin giấy phép đăng ký kinh doanh phải đăng ký ngành nghề giáo dục ngoại ngữ theo quy định.

2. Xin giấy cho phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên.

Hồ sơ xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên gồm:

 • Tờ trình đề nghị mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;
 • Hồ sơ dự kiến người làm giám đốc trung tâm;
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm của trung tâm ngoại ngữ.

Trình tự, thủ tục xin cấp phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên;
 • Sau 10 ngày làm việc Sở  thẩm định hồ sơ;
 • Sau 05 ngày làm việc Sở Giáo dục & Đào tạo cấp phép cho phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên;

3. Xin cấp phép giảng dạy khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên.

Sau khi được cấp giấy phép thành lập, để được tiếp nhận học sinh và giảng dạy, Trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên phải thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục như sau:

Hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện để dạy học khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định cho phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên đã được Sở Giáo dục cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo về:
  • Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của trung tâm;
  • Chương trình, tài liệu dạy học;
  • Danh sách trích ngang nhân sự;
  • Văn bản chứng minh về quyền sử dụng/sở hữu hợp pháp trung tâm;
  • Giải trình nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động.

Trình tự, thủ tục cấp phép đủ điều kiện giáo dục khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên;
 • Sau 05 ngày làm việc Sở Giáo dục & Đào tạo thẩm định hồ sơ;
 • Sau 10 ngày làm việc Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra cơ sở thực tế và cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục.

V. Giải đáp thắc mắc khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên.

1. Giấy tờ để mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên

Mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Giấy tờ của nhân sự của trung tâm;
 • Giấy tờ chứng minh về cơ sở vật chất trung tâm;
 • Giấy tờ chứng minh cơ sở đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.
 • Giấy tờ về nội dung, chương trình giảng dạy;

2. Mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên hết bao lâu?

Thành lập trung tâm ngoại ngữ mất từ 1.5-2 tháng. Cụ thể:

 • Thời gian xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: 05 ngày;
 • Thời gian xin cấp phép được mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên: 15 ngày;
 • Thời gian xin cấp phép giảng dạy sau khi mở trung tâm ngoại ngữ: 15 ngày

3. Mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay, thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên không mất lệ phí nhà nước. Tuy nhiên, ở bước xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp là 100.000 VNĐ.

4. Thời gian của giấy phép khi mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên.

Giấy phép cho phép mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên không có thời hạn. Tuy nhiên, giấy phép cho phép hoạt động giáo dục chỉ có thời hạn từ 1-2 năm. Trước khi gần hết hạn khoảng 01 tháng, trung tâm làm hồ sơ xin gia hạn giấy phép hoạt động giáo dục tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

5. Mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên cần bao nhiêu vốn?

Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ không phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu về vốn pháp định. Do đó, tùy thuộc vào nhu cầu tài chính của người thành lập trung tâm để đăng ký vốn phù hợp. Vốn để mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên đảm bảo trung tâm có thể hoạt động ổn định trong một thời gian dài nhất định và đủ kinh phí để duy trì hoạt động.

VI. Dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên

Chúng tôi cung cấp dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên trọn gói với nhiều lựa chọn dịch vụ cho khách hàng. Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ được đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, thành lập cơ sở giáo dục ở nhiều địa phương trên cả nước thực hiện.

Dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên của chúng tôi gồm có:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục, thời gian, hồ sơ giấy tờ mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên;
 • Thẩm định bằng cấp, hồ sơ nhân sự trung tâm;
 • Thẩm định và tư vấn cơ sở vật chất trung tâm;
 • Soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục;
 • Làm việc, giải trình với lãnh đạo các cơ quan nhà nước trong quá trình làm thủ tục;
 • Tư vấn quy định về báo cáo hoạt động, thuế, hóa đơn của trung tâm;
 • Tư vấn giải đáp các thắc mắc khác của khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên. Hiện nay, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ liên quan liên quan đến hoạt động giáo dục như chính sách thuế, hỗ trợ cắt giảm về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Sở Giáo dục kiểm tra kỹ hơn về điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động giáo dục. Nếu bạn có thắc mắc về thủ tục hoặc muốn tham khảo thêm về dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ ở Thái Nguyên của chúng tôi, vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn giải đáp miễn phí