Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội

Doanh nghiệp được tự do hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực pháp luật không cấm. Tuy nhiên, khi thành lập, doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình hoạt động, nếu công ty có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định trước khí đăng ký bổ sung ngành nghề. Ở trong bài viết này, chúng tôi tư vấn về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội.

I. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội gồm gì?

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty gồm các bước sau:

 • Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh;
 • Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty ở Hà Nội;
 • Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội.

Hiện nay, thủ tục đăng ký kinh doanh tại Hà Nội bắt buộc thực hiện thông qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng và không phải nộp hồ sơ bản cứng đến Sở kế hoạch và đầu tư.

II. Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội.

1. Tra cứu ngành nghề kinh doanh khi bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh của công ty được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ngành nghề kinh tế tại Việt Nam. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ sau khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh:

 • Doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành nghề mà pháp luật không cấm;
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện theo quy định;
 • Đối với ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành nghề ghi theo ngành nghề quy định tại các văn bản pháp luật đó.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty ở Hà Nội được ghi theo mã ngành cấp 4. Trường hợp cần ghi cụ thể thì doanh nghiệp ghi chi tiết dưới mỗi ngành nghề đăng ký bổ sung.

Xem thêm: Mở nhà trẻ ở Hà Nội

2. Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội.

Hồ sơ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội của Công ty TNHH gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội của Công ty cổ phần gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư, nếu doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung mục tiêu đầu tư thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư theo quy định. Hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư gồm có:

 • Đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư;
 • Báo cáo thực hiện tình hình dự án;
 • Biên bản họp và nghị quyết của công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty;
 • Báo cáo tài chính công ty.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư

3. Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ. doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội thông qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau thời gian 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty.

Đối với trường hợp phải điều chỉnh mục tiêu đầu tư, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ.

III. Giải đáp thắc mắc khi bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội.

1. Không thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội có bị phạt không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến Sở kế hoạch và đầu tư trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp doanh nghiệp không thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có thể bị phạt từ 1 triệu đến 5 triệu đồng (Theo quy định Nghị định 155/2013/NĐ-CP)

Biện pháp khắc phục hậu quả: Doanh nghiệp bắt buộc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

2. Thời gian thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội trong bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty ở Hà Nội là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian thực hiện thủ tục không tính ngày lễ, ngày tết, ngày cuối tuần theo quy định.

3. Không hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký có bị phạt không?

Doanh nghiệp được tự do đăng ký ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm. Doanh nghiệp có thể không hoạt động kinh doanh đối với ngành nghề đã đăng ký.

Sau khi đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp có thể không hoạt động hết tất cả các ngành nghề đã đăng ký mà không bị phạt. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu có giấy phép con hoặc chứng chỉ hành nghề, nếu không hoạt động trong một thời gian nhất định có thể bị thu hồi giấy phép/chứng chỉ đã được cấp.

IV. Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội

Hiện nay, chúng tôi cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty ở Hà Nội và các địa phương với chi phí hợp lý và thời gian nhanh nhất.

Dịch vụ tư vấn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty ở Hà Nội gồm có:

 • Tư vấn điều kiện đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Mã hóa ngành nghề kinh doanh theo đúng mã ngành;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty ở Hà Nội và thay mặt khách hàng nhận kết quả;
 • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện xin giấy phép con đối với các ngành nghề có điều kiện. (Ví dụ: Giấy phép kinh doanh vận tải, giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép trung tâm đào tạo,…)

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh ở Hà Nội, Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty ở Hà Nội và các địa phương khác vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn miễn phí.