Thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC

Thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC là hoạt động thành lập công ty tư vấn chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng công nghệ, thiết bị PCCC. Khác với hoạt động chuyển giao công nghệ thông thường, hoạt động chuyển giao công nghệ PCCC là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và phải được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Vậy thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC cần những giấy phép gì? Thủ tục mở công ty tư vấn chuyển giao công nghệ thế nào? Bạn có thể tham khảo nội dung bài viết sau:

I. Thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC cần giấy phép gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC cần có hai loại giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty chuyển giao công nghệ;
 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Ngoài ra, trường hợp công ty tư vấn chuyển giao công nghệ cung cấp hoạt động đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ thì cần có thêm một trong các giấy phép sau:

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá công nghệ;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi tư vấn trình tự, thủ tục thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Đối với hoạt động đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

II. Điều kiện thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC

1. Điều kiện nhân sự khi thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC

Tương tự như các công ty cung cấp dịch vụ PCCC khác, công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC yêu cầu giám đốc/người đại diện theo pháp luật có văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC.

Ngoài giám đốc/người đại diện theo pháp luật, công ty phải có thêm ít nhất 01 người có một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có trình độ đại học trở lên ngành PCCC;
 • Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực chuyển giao công nghệ và có chứng chỉ/văn bằng bồi dưỡng kiến thức PCCC.

Cá nhân đã sử dụng văn bằng/chứng chỉ để đảm bảo đủ điều kiện cho cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC thì không được tiếp tục sử dụng văn bằng/chứng chỉ của mình để đảm bảo đủ điều kiện cho cơ sở kinh doanh khác.

2. Điều kiện cơ sở vật chất khi thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể điều kiện cơ sở vật chất công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC gồm những gì. Do đó, tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu thực tế trong hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC, doanh nghiệp chuẩn bị trang thiết bị phù hợp để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải cung cấp giấy tờ chứng minh điều kiện sử dụng trụ sở công ty là hợp pháp. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê trụ sở văn phòng,…

III. Thủ tục thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC

1. Thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC tại Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC gồm có:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Điều lệ công ty tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Danh sách thành viên/cổ động công ty tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Bản sao căn cước công dân giám đốc/thành viên/cổ đông công ty;
 • Giấy ủy quyền và bản sao căn cước công dân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Lưu ý: Ngành nghề kinh doanh công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC:

 • 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. (Chi tiết: Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ)

Trình tự, thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh công ty tư cấn chuyển giao công nghệ PCCC:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & đầu tư cấp tỉnh bằng một trong các hình thức:
  • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa;
  • Nộp qua bưu chính;
  • Nộp qua cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp;
 • Sau 03 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch & đầu tư trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Xin giấy phép kinh doanh tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC tại cơ quan công an

Hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC;
 • Bản sao văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC của giám đốc/người đại diện công ty;
 • Danh sách cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ PCCC (Gồm có bản sao chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC, Hợp đồng lao động, căn cước công dân);
 • Văn bản chứng minh điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của công ty:
  • Giấy tờ chứng minh địa điểm công ty hợp pháp: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê trụ sở công ty;
  • Bảng kê danh sách trang thiết bị phục vụ hoạt động công;

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền bằng một trong các hình thức:
  • Nộp trực tiếp;
  • Nộp qua bưu chính công;
  • Nộp bằng cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.
 • Trong trường hợp hồ sơ thiếu sót, cơ quan nhà nước ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;
 • Sau 07 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ:

 • Đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
 • Đối với doanh nghiệp khác: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực.

IV. Giải đáp thắc mắc khi thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC

1. Thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Để thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Đối với giấy phép đăng ký kinh doanh công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC:

 • Căn cước công dân công chứng của thành viên/cổ đông góp vốn vào công ty;
 • Căn cước công dân chông chứng của giám đốc công ty.

Đối với đăng ký giấy phép đủ điều kiện tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC:

 • Văn bằng/chứng chỉ công chứng bồi dưỡng kiến thức PCCC của giám đốc/người đại diện;
 • Văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC và bằng cấp liên quan của nhân sự phụ trách hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm trụ sở công ty hợp pháp;
 • Bảng kê danh sách trang thiết bị phục vụ hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC.

2. Nhân sự của công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC có cần chứng chỉ hành nghề không?

Nghị định 136/2020/NĐ-CP không có quy định bắt buộc nhân sự của công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC phải có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, nhân sự phải có bằng cấp liên quan đến hoạt động của công ty và có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

Xem thêm: Thủ tục mở công ty tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật PCCC

3. Có được phép dùng bằng cấp của người hiện đang làm ở công ty PCCC khác không?

Theo quy định, cá nhân đã dùng bằng cấp để đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC thì không được tiếp tục sử dụng bằng cấp của mình để xin giấy phép cho công ty khác. Do đó, không thể sử dụng chung bằng cấp của một người cho nhiều công ty để xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

V. Dịch vụ thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC

Với đội ngũ luật sư am hiểu các quy định pháp luật và đội ngũ chuyên viên nhiệt tình, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC trọn gói. Ngoài tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, chúng tôi thay mặt, đại diện cho khách hàng trực tiếp thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC. Hiện nay, đã có trên 200 khách hàng trên toàn quốc tin tưởng sử dụng dịch vụ và đều phản hồi tốt về chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Trên đây là nội dung tư vấn về các quy định liên quan khi thành lập công ty tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC. Mọi thắc mắc khách hàng vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn giải đáp miễn phí.