Mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC

Hiện nay, có một số khách hàng liên hệ đến chúng tôi nhờ tư vấn mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC. Hiện nay, hoạt động huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài chịu sự quản lý của Sở kế hoạch & đầu tư, doanh nghiệp còn chịu sự quản lý của cơ quan cảnh sát PCCC. Vậy điều kiện, thủ tục mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC được quy định cụ thể như thế nào? Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:

I. Mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC cần giấy phép gì?

Hoạt động huấn luyện, hướng dẫn  PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC cần có hai loại giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Xem thêm: Mở công ty chuyển giao công nghệ PCCC

II. Điều kiện mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC.

1. Điều kiện nhân sự khi mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC.

Thành lập doanh nghiệp PCCC tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, điều kiện để mở công ty gồm có:

 • Người thành lập công ty từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm, hạn chế góp vốn, quản lý, thành lập doanh nghiệp. VD: Công chức, viên chức, sỹ quan,… không được phép thành lập doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định của nghị định 136/2020/NĐ-CP, công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Người đại diện theo pháp luật có văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC
 • Công ty có thêm ít nhất 1 người có trình độ đại học trở lên chuyên ngành PCCC hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng về PCCC.

2. Điều kiện cơ sở vật chất khi mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC.

Luật không quy định điều kiện cơ sở vật chất cụ thể của công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC phải gồm những trang thiết bị gì. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo cho hoạt động huấn luyện, hướng dẫn về PCCC. Cụ thể:

 • Có địa điểm hoạt động hợp pháp, phù hợp;
 • Có trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ hoạt động huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC.

III. Thủ tục mở công ty huấn luyện, hướng dẫn, về PCCC.

1. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh khi mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC.

Hồ sơ mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC gồm có:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông/thành viên góp vốn công ty;
 • Bản sao có công chứng chứng thực giấy tờ pháp lý của tổ chức/cá nhân góp vốn vào công ty.

Thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh công ty huấn luyện, hướng dẫn PCCC:

 • Nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp tỉnh bằng hình thức:
  • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa;
  • Nộp qua đường bưu chính;
  • Nộp qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Doanh nghiệp đặt khắc mẫu dấu công ty, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký hóa đơn theo quy định.

Lưu ý, mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC phải đăng ký ngành nghề kinh doanh sau:

 • 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Hoạt động huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ về PCCC

2. Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh khi mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC.

Hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện, hướng dẫn về PCCC:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Chứng chỉ/văn bằng bồi dướng kiến thức PCCC của giám đốc công ty;
 • Danh sách nhân sự có chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty;
 • Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động của nhân sự có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp liên quan đến hoạt động của công ty;
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất của công ty:
  • Hợp đồng thuê trụ sở văn phòng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Bảng kê danh sách các trang thiết bị của cơ sở và chứng chỉ chất lượng/kiểm định thiết bị (nếu có);

Thủ tục nộp hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC khi mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo hình thức sau:
  • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ;
  • Nộp qua đường bưu điện;
  • Nộp qua cổng thông tin dịch vụ công;
 • Sau 07 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC:

 • Với công ty có vốn nước ngoài hoặc được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước cấp bộ: Cục cảnh sát PCCC – CNCH;
 • Với công ty vốn VN và công ty khác: Phòng cảnh sát PCCC – CNCH;

IV. Giải đáp các thắc mắc khi mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC.

1. Mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC được dạy những ai?

Theo quy định, các cá nhân sau phải được huấn luyện, hướng dẫn về PCCC:

 • Người chỉ huy chữa cháy theo quy định của Khoản 2 Điều 37 luật PCCC. Cụ thể: Người đứng đầu cơ sở kinh doanh, đội trưởng đội PCCC hoặc người được ủy quyền; trưởng thôn; người chỉ huy/chủ phương tiện giao thông,….
 • Thành viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, đội PCCC chuyên ngành;
 • Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ hoặc tiếp xúc với hàng hóa có nguy hiểm cháy nổ;
 • Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới có trên 29 chỗ ngồi và phương tiện có nguy hiểm về cháy nổ;
 • Người làm nhiệm vụ PCCC tại cơ sở do UBND cấp xã quản lý;
 • Thành viên đội, đơn vị PCCC rừng;

2. Mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC được dạy gì?

Công ty huấn luyện, hướng dẫn PCCC được dạy các nội dung nghiệp vụ sau:

 • Kiến thức pháp luật, kiến thức PCCC phù hợp cho đối từng đối tượng;
 • Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phòng trào toàn dân tham gia PCCC;
 • Biện pháp PCCC; Biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật PCCC;
 • Phương pháp xây dựng, thực tập PCCC;
 • Phương pháp bảo quản, sử dụng phương tiện PCCC;
 • Phương pháp kiểm tra an toàn PCCC;

3. Giám đốc của công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC cần có điều kiện gì?

Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty huấn luyện, hướng dẫn PCCC phải có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC. Cụ thể như sau:

Văn bằng về PCCC của giám đốc công ty có thể là một trong các giấy tờ sau:

 • Bằng tiến sỹ về PCCC;
 • Bằng thạc sỹ hoặc văn bản trình độ tương đương về PCCC;
 • Bằng cử nhân hoặc tương đương về PCCC;
 • Bằng cao đẳng về PCCC;
 • Bằng trung cấp PCCC;

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC: Được cấp khi tham gia bồi dưỡng kiến thức PCCC tại cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo nghiệp vụ PCCC.

V. Dịch vụ mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC.

Công ty tư huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ về PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, nhiều khách hàng thường liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ để được tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC trọn gói với chi phí hợp lý, thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng.

Dịch vụ mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC gồm có:

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC;
 • Thẩm định bằng cấp, chứng chỉ của giám đốc, nhân sự công ty;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo, nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh công ty;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo, nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Thay mặt khách hàng giải trình, làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của công ty.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về mở công ty huấn luyện, hướng dẫn về PCCC. Vì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng các quy định của pháp luật và được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ luật sư theo số 0969.324.395.