Hướng dẫn giải thể chi nhánh ở Hải Dương theo Luật doanh nghiệp 2020

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, được thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Vậy khi doanh nghiệp quyết định giải thể chi nhánh cần thực hiện các nghĩa vụ gì? Thủ tục giải thể chi nhánh ở Hải Dương tại cơ quan thuế, cơ quan hải quan, sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương theo quy định mới nhất gồm những gì? Thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần và công ty TNHH được quy định như thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi tư vấn quy định pháp luật khi thực hiện giải thể chi nhánh công ty cổ phần và thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH ở Hải Dương:

I. Trường hợp nào phải giải thể chi nhánh ở Hải Dương

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Chi nhánh công ty tại Hải Dương được chấm dứt hoạt động trong 2 trường hợp sau:

 • Chi nhánh chấm dứt hoạt động theo Quyết định của doanh nghiệp
 • Chi nhánh chấm dứt hoạt động theo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan có thẩm quyền. (Trường hợp chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không giải trình với cơ quan quản lý).

II. Thủ tục giải thể chi nhánh ở Hải Dương.

1. Xin xác nhận không nợ thuế hải quan trước khi giải thể chi nhánh ở Hải Dương.

Trường hợp chi nhánh có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu thì trước khi thực hiên thủ tục giải thể cần xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại Hải quan.

Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế ở cơ quan Hải quan gồm:

 • Đơn xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan.
 • Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 • Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Thời hạn giải quyết 14 ngày

2. Thủ tục giải thể chi nhánh ở Hải Dương tại cơ quan thuế

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán độc lập thì phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế và thực hiện các nghĩa vụ thuế, tài chính nộp vào ngân sách nhà nước. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện thủ tục kê khai, báo cáo về công ty chủ quản.

Chi nhánh hạch toán độc lập nộp các báo cáo thuế tại cơ quan thuế quản lý gồm có:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có)
 • Thông báo hủy hóa đơn (Nếu có)
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp các báo cáo thuế trên với cơ quan thuế.

Hồ sơ giải thể chi nhánh ở Hải Dương tại cơ quan thuế gồm có:

 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Cam kết không nợ thuế.
 • Cam kết chưa đặt in hóa đơn (Nếu chi nhánh không in hóa đơn)
 • Quyết định về việc giải thể chi nhánh của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh của doanh nghiệp
 • Bản sao xác nhận không nợ thuế Hải Quan.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Thời hạn giải quyết: 5-10 ngày làm việc.

Giải thể chi nhánh theo quy định Luật doanh nghiệp 2020

4. Đóng tài khoản ngân hàng, trả dấu công an khi giải thể chi nhánh ở Hải Dương.

Trường hợp chi nhánh có mở tài khoản ngân hàng riêng cần thực hiện thủ tục đóng tài khoản ngân hàng

Trường hợp chi nhánh có sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp cần thực hiện thủ tục hủy mẫu con dấu.

Hồ sơ trả dấu công an trước khi làm thủ tục giải thể chi nhánh ở Hải Dương gồm:

 • Thông báo về giải thể chi nhánh tại Hải Dương.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký con dấu của chi nhánh ở Hải Dương.
 • Bản sao Quyết định giải thể chi nhánh tại Hải Dương
 • Bản sao Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh tại Hải Dương
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hải Dương.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

3. Thủ tục giải thể chi nhánh ở Hải Dương tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương

Sau khi thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan thuế (thủ tục đóng mã số thuế), chi nhánh nộp hồ sơ giải thể cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương. Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải thể chi nhánh ở Hải Dương là Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương, địa chỉ tại Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương đường, Tôn Đức Thắng, P. Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương.

Hồ sơ giải thể chi nhánh ở Hải Dương tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương gồm có:

 • Thông báo về chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hải Dương
 • Quyết định giải thể chi nhánh.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
 • Xác nhận đã trả dấu Công an hoặc Thông báo hủy mẫu con dấu của chi nhánh (nếu có).
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

Sau thời hạn 05 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương trả xác nhận về việc đã chấm dứt hoạt động chi nhánh

III. Dịch vụ giải thể chi nhánh ở Hải Dương.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, chúng tôi thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh ở Hải Dương trọn gói bao gồm:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục, nghĩa vụ khi thực hiện giải thể chi nhánh tại Hải Dương.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể chi nhánh tại Hải Quan, cơ quan thuế, cơ quan Công an, Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Thông báo giải thể trước khi giải thể chi nhánh tại Hải Dương
 • Nộp hồ sơ và xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan.
 • Nộp hồ sơ, nhận kết quả thực hiện thủ tục đóng mã số thuế.
 • Nộp hồ sơ, nhận xác nhận về việc trả dấu công an, đóng tài khoản ngân hàng
 • Thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả xác nhận chấm dứt hoạt động chi nhánh tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.

Trên đây là trình tự, thủ tục giải thể chi nhánh ở Hải Dương. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn hỗ trợ

2 thoughts on “Hướng dẫn giải thể chi nhánh ở Hải Dương theo Luật doanh nghiệp 2020

 1. Pingback: Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty tại Hà Nội trong 3 tuần - Dịch vụ uy tín

 2. Pingback: Dịch vụ giải thể công ty ở Hà Nam 2 tuần - Nhanh chóng, Uy tín, Giá rẻ

Comments are closed.