Thủ tục mở công ty kinh doanh vận tải – Xin giấy phép kinh doanh vận tải

Hoạt động kinh doanh vận tải trong những năm gần đây rất phát triển. Từ ngày 1/4/2020, Nghị định 10/2020/NĐ-CP thay thế nghị định số 86/2014/NĐ-CP đã có nhiều quy định mới khi xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Để hỗ trợ thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp, chúng tôi hướng dẫn thủ tục mở công ty kinh doanh vận tải và trình tự xin giấy phép kinh doanh vận tải trong nội dung bài viết sau:

Căn cứ pháp lý mở công ty kinh doanh vận tải:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 01/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 10/2020/NĐ-CP;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;
 • Công văn 4171/BGTVT hướng dẫn triển khai Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020;
 • Các văn bản khác có liên quan.

I. Điều kiện mở công ty kinh doanh vận tải.

1. Điều kiện mở công ty kinh doanh vận tải hành khách.

Điều kiện xe ô tô của công ty kinh doanh vận tải hành khách:

 • Xe thuộc quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp của công ty vận tải;
 • Xe kinh doanh theo tuyến cố định có sức chứa từ 9 chỗ ngồi trở lên và có niên hạn sử dụng:
  • Không quá 15 năm với xe hoạt động trên tuyến cứ lý trên 300km;
  • Không quá 20 năm với xe hoạt động trên tuyến cứ lý từ 300km trở xuống;
 • Xe buýt niên hạn không quá 20 năm;
 • Xe taxi dưới 9 chỗ ngồi, niên hạn không quá 12 năm. Không sử dụng xe cải tạo từ 09 chỗ ngồi trở lên thành xe taxi hoặc xe có kiểu dáng tương tự xe 09 chỗ ngồi trở lên để làm xe taxi;
 • Xe vận tái hành khách du lịch:
  • Niên hạn không quá 15 năm;
  • Xe có hợp đồng vận tải có niên hạn không quá 15 năm với hành trình trên 300km và không quá 20 năm với hành trình từ 300km trở xuống.
 • Xe vận tải hành khách du lịch và vận tải khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 9 người có niên hạn sử dụng không quá 12 năm.

Điều kiện về camera hành trình của công ty kinh doanh vận tải:

Xe phải lắp camera hành trình và cung cấp dữ liệu cho cơ quan công an. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe:

 • Ít nhất 24h với xe có hành trình tối đa 500km;
 • Ít nhất 72h với xe có hành trình trên 500km.

Điều kiện về đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách:

 • Có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hợp tác xã;
 • Có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải hành khách.

Điều kiện người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải hành khách của doanh nghiệp:

 • Có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc;
 • Có bằng trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên;

2. Điều kiện mở công ty kinh doanh vận tải hàng hóa.

Điều kiện của xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa:

 • Thuộc quyền sở hữu/ sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh;
 • Trường hợp xe thuộc sở hữu thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ với thành viên hợp tác xã. Trong hợp đồng có đủ nội dung quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe.

Điều kiện về lắp camera hành trình của công ty kinh doanh vận tải hàng hóa:

Lắp camera với xe và gửi về cho cơ quan công an. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe:

 • Ít nhất 24h với xe có hành trình tối đa 500km;
 • Ít nhất 72h với xe có hành trình trên 500km.

Điều kiện của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa:

 • Có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hợp tác xã;
 • Có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa….

Điều kiện người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải hàng hóa của doanh nghiệp:

 • Có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc;
 • Có bằng trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên;

II. Thủ tục mở công ty kinh doanh vận tải.

1. Lựa chọn ngành nghề khi mở công ty kinh doanh vận tải.

Công ty kinh doanh dịch vụ vận tải đăng ký ngành nghề kinh doanh sau:

 • Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành: 4921;
 • Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh: 4922;
 • Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác: 4929;
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt): 4931;
 • Vận tải hành khách đường bộ khác: 4932;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: 4933;
 • Bốc xếp hàng hóa: 5224;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: 5225;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: 5229.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký thêm một số ngành nghề kinh doanh hỗ trợ khác phù hợp theo quy định pháp luật. Ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình tự, thủ tục mở công ty kinh doanh vận tải.

Chuẩn bị hồ sơ mở công ty kinh doanh vận tải gồm có:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty kinh doanh dịch vụ vận tải;
 • Điều lệ công ty kinh doanh vận tải;
 • Danh sách thành viên/ cổ đông góp vốn mở công ty;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người tham gia góp vốn vào công ty.

Thủ tục mở công ty kinh doanh vận tải theo trình tự sau:

 • Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi có trụ sở;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho công ty vận tải;
 • Đặt mua con dấu công ty, mở tài khoản ngân hàng công ty;
 • Nộp tờ khai môn bài, thuế môn bài;
 • Treo biển công ty ngoài trụ sở;
 • Mua hóa đơn, làm thông báo phát hành hóa đơn.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ.

III. Xin giấy phép kinh doanh vận tải sau khi mở công ty kinh doanh vận tải.

1. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải sau khi mở công ty kinh doanh vận tải.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải bao gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải;
 • Văn bằng, chứng chỉ người điều hành hoạt động vận tải;
 • Quyết định thành lập;
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh dịch vụ vận tải gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải sau khi mở kinh doanh công ty vận tải.

Xin giấy phép kinh doanh vận tải thực hiện theo trình tự sau:

 • Đơn vị kinh doanh vận tải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Thời gian giải quyết hồ sơ:
  • Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ: 03 ngày làm việc;
  • Thẩm định, cấp phép kinh doanh vận tải: 05 ngày làm việc;

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xem thêm: Nghĩa vụ báo cáo thuế của doanh nghiệp.

IV. Xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận vận tải sau khi mở công ty kinh doanh vận tải.

Xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải trong trường hợp đơn vị đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải sau khi mở công ty vận tải nhưng làm mất hoặc thay đổi thông tin trên giấy phép đã được cấp.

1. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận vận tải.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải gồm:

 • Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải;
 • Tài liệu chứng minh thay đổi thông tin trong Giấy phép kinh doanh vận tải (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép kinh doanh phải nộp hồ sơ như trường hợp cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải.

2. Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận vận tải.

Xin cấp lại giấy phép kinh doanh vận vận tải. thực hiện theo trình tự sau:

 • Đơn vị kinh doanh vận tải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Thời gian giải quyết hồ sơ:
  • Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ: 02 ngày làm việc;
  • Thẩm định, cấp phép kinh doanh vận tải: 03 ngày làm việc;

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Giao thông vận tải tỉnh.

V. Dịch vụ mở công ty kinh doanh vận tải tại công ty luật.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói thành lập công ty kinh doanh dịch vụ vận tải và xin giấy phép kinh doanh vận tải với phí phí hợp lý nhất. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ hài lòng về chất lượng dịch vụ và chính sách hậu mãi cho doanh nghiệp vận tải.

Nội dung công việc chúng tôi thực hiện gồm:

 • Tư vấn trình tự, thủ tục, điều kiện mở công ty kinh doanh vận tải;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục, điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải;
 • Tư vấn lắp đặt biển hiệu kinh doanh vận tải phù hợp mới mô hình hoạt động;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo, làm hồ sơ mở công ty kinh doanh vận tải;
 • Mua chữ ký số, nộp tờ khai môn bài, thuế môn bài;
 • Mua hóa đơn điện tử cho công ty kinh doanh dịch vụ vận tải;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo, làm hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải;
 • Tư vấn các vấn đề khác trong quản lý, hoạt động dịch vụ vận tải.

Hồ sơ, thông tin khách hàng cần cung cấp để mở công ty kinh doanh dịch vụ vận tải gồm:

 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thành lập công ty;
 • Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người quản lý hoạt động kinh doanh vận tải của công ty;
 • Bản sao bằng cấp liên quan của người người quản lý hoạt động kinh doanh vận tải của công ty;
 • Danh sách phương tiện vận tải của công ty;
 • Bản sao giấy tờ liên quan đến phương tiện vận tải: đăng ký xe, đăng kiểm, hợp đồng thuê xe,…
 • Bản sao các giấy tờ của lái xe: giấy tờ chứng thực cá nhân, bằng lái xe, hợp đồng lao động,..

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục mở công ty kinh doanh vận tải và thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải. Mọi thắc mắc vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi hỗ trợ.

2 thoughts on “Thủ tục mở công ty kinh doanh vận tải – Xin giấy phép kinh doanh vận tải

 1. Pingback: Thủ tục mở công ty thiết kế nội thất cần giấy tờ gì? Luật sư uy tín tư vấn

 2. Pingback: Hướng dẫn thủ tục đăng ký Website với Bộ công thương trong 7 ngày

Comments are closed.