Thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC là thủ tục thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép đủ điều kiện cung cấp dịch vụ liên quan đến PCCC. Hoạt động thi công, lắp đặt hệ thống PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được hoạt động sau khi đáp ứng các điều kiện của pháp luật. Bạn có thể tham khảo điều kiện, thủ tục thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định mới nhất dưới đây:

I. Thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC cần giấy phép gì?

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 136/2020/NĐ-CP công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC phải có giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Giấy phép đăng ký kinh doanh được thực hiện tại Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh. Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công, lắp đặt hệ thông PCCC do cơ quan cảnh sát PCCC cấp.

Xem thêm: Dịch vụ mở công ty tập huấn nghiệp vụ PCCC

II. Điều kiện thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

1. Điều kiện về cơ sở vật chất khi thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Luật không có quy định cụ thể công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC phải có những trang thiết bị gì. Tuy nhiên, theo quy định, doanh nghiệp phải có đủ các phương tiện, thiết bị, máy móc đảm bảo thi công, lắp đặt hệ thống PCCC. Ngoài ra, doanh nghiệp phải có trụ sở hoạt động hợp pháp

Giấy tờ chứng minh địa điểm hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp có thể là:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên công ty;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, văn phòng công ty.

2. Điều kiện nhân sự khi thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Người đại diện theo pháp luật công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC có điều kiện sau:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Không thuộc trường hợp cấm, hạn chế góp vốn, thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định. (VD: Không phải công chức, viên chức, lực lượng vũ trang còn đang công tác,…)
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC.

Văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC có thể đăng ký học tại cơ quan, tổ chức có hoạt động đào tạo kiến thức PCCC được cấp phép theo quy định.

Ngoài ra, công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC phải có ít nhất 01 người là chỉ huy trưởng thi công và có chứng chỉ hành nghề thi công PCCC theo quy định.

III. Trình tự, thủ tục thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

1. Thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC có thể lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiêp sau:

 • Công ty TNHH;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC gồm có các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị thành lập công ty;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông/thành viên góp vốn;
 • Bản sao công chứng chứng thực giấy tờ pháp lý của tổ chức/cá nhân góp vốn vào công ty;
 • Bản sao công chứng chứng thực người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trình tự, thủ tục xin giấy phép kinh doanh công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC:

 • Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh theo hình thức:
  • Nộp trực tiếp;
  • Nộp qua đường bưu điện;
  • Nộp qua cổng thông tin dịch vụ công;
 • Sau 03 ngày làm việc, Sở kế hoạch & đầu tư trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Công ty đi khắc con dấu, mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số, đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định.

Công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC phải đăng ký ngành nghề kinh doanh sau:

 • 3312: Sửa chữa máy móc, thiết bị;
 • 3313: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
 • 3314: Sửa chữa thiết bị điện;
 • 4312: Lắp đặt hệ thống điện;
 • 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 • 4330: Hoàn hiện công trình xây dựng;

2. Xin giấy phép đủ điều kiện công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cho công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC gồm có:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng/ chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC của Giám đốc;
 • Danh sách nhân sự có chứng chỉ hành nghề thi công PCCC;
 • Bản sao có chứng thực bằng cấp, hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng của người có chứng chỉ hành nghề;
 • Bảng kê danh sách trang thiết bị cơ sở vật chất;
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm hoạt động công ty hợp pháp.

Trình tự, thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công, lắp đặt PCCC:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền bằng hình thức:
  • Nộp trực tiếp;
  • Nộp qua bưu điện;
  • Nộp qua mạng;
 • Sau 07 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý hồ sơ:

 • Với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước cấp bộ trở lên: Cục CS PCCC & CHCN;
 • Với doanh nghiệp vốn VN, doanh nghiệp khác: Phòng CS PCCC & CHCN.

IV. Giải đáp thắc mắc thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thi công PCCC khi thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC?

Công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC phải có ít nhất 01 người là chỉ huy thi công, lắp đặt hệ thống PCCC. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công PCCC đáp ứng điều kiện sau:

 • Về bằng cấp đáp ứng 1 trong 2 điều kiện:
  • Có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành PCCC;
  • Có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực và có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC;
 • Tham gia thi công, lắp đặt hệ thống PCCC ít nhất 03 dự án, công trình được công an PCCC cấp văn bản nghiệm thu PCCC.

Chuyên ngành khác phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy PCCC gồm:

 • Kiến trúc & quy hoạch;
 • Xây dựng; Quản lý xây dựng (Trừ kinh tế xây dựng);
 • Công nghệ kỹ thuật kiến trúc & công trình xây dựng;
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí;
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông;
 • Công nghệ dầu khí & khai tác;
 • Kỹ thuật cơ khí & cơ kỹ thuật (trừ ngành kỹ thuật in);
 • Kỹ thuật điện, điện tử & viễn thông (trừ ngành kỹ thuật y sinh).

2. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công PCCC của chỉ huy trong công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công PCCC chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề PCCC;
 • Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn PCC;
 • Văn bằng/chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực hành nghề;
 • 02 ảnh 3x4cm;

Thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề chỉ huy lắp đặt hệ thống PCCC:

 • Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng CS PCCC, CNCH;
 • Sau 07 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công PCCC.

3. Thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC phải nộp thuế gì?

Tương tự như các doanh nghiệp khác, sau khi thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC sẽ nộp các loại phí, thuế sau:

 • Lệ phí môn bài;
 • Thuế GTGT;
 • Thuế TNDN;
 • Thuế TNCN.

4. Thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC hết bao lâu?

Thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hết 03 tuần. Trong đó:

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp: 3-7 ngày làm việc;
 • Thủ tục xin cấp phép hoạt động: 7-10 ngày làm việc;

V. Dịch vụ thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Là đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp toàn quốc, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC trọn gói với chi phí hợp lý.

Dịch vụ thành lập công ty PCCC trọn gói gồm có:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ PCCC;
 • Thẩm định hồ sơ, bằng cấp, chứng chỉ, văn bằng của giám đốc, nhân sự;
 • Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp: soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả, khắc dấu, mua token, mua hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng;
 • Thực hiện thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Tư vấn các vấn đề có liên quan khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty thi công, lắp đặt hệ thống PCCC. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn hỗ trợ miễn phí