Hướng dẫn thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội

Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục chịu sự quản lý của Sở giáo dục và đào tạo. Trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn để được cấp phép thành lập và thực hiện hoạt động giảng dạy. Mời các bạn tham khảo nội dung tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội. Sau khi được cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội cần phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo thế nào với Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội?

I. Căn cứ pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Nội dung tư vấn ở bài viết này được chúng tôi viện dẫn ở các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 quy định về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 4/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Bộ giáo dục và đào tạo;
 • Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội công bố về danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, quy chế thi, tuyển sinh, hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 • Các văn bản pháp ký có liên quan khác.

Nội dung tư vấn được sử dụng cho địa bàn thành phố Hà Nội. Các địa phương khác có thể có khác biệt tùy thuộc vào quy định riêng của mỗi địa phương.

II. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

1. Điều kiện về cơ sở vật chất khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Cơ sở vật chất khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Địa điểm trung tâm cụ thể, rõ ràng;
 • Địa điểm trung tâm sử dụng hợp pháp, lâu dài (địa điểm giảng dạy thuộc sở hữu của trung tâm hoặc thuê dài hạn);
 • Đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy;
 • Có đầy đủ thiết bị, chương trình tài liệu dạy học;
 • Có nguồn kinh phí phù hợp để duy trì hoạt động cho trung tâm;
 • Có đủ phòng học. Tiêu chuẩn phòng học được quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này đã được bãi bỏ theo Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Bạn có thể tham khảo điều kiện về phòng học được quy định trong Nghị định 46/2017/NĐ-CP như sau
  • Có đủ ánh sáng;
  • Có diện tích tối thiểu 1,5 m2/học viên/ca học;
  • Không quá 25 học viên/giáo viên/ca học.

2. Điều kiện về Giám đốc trung tâm khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội là người quản lý, điều hành và tổ chức bộ máy hoạt động của trung tâm. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người chịu trách nhiệm về các hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có nhiệm kỳ 05 năm và phải được Sở giáo dục và đào tạo công nhận.

Do đó, Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có tiêu chuẩn sau:

 • Có lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt;
 • Có năng lực điều hành, quản lý;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
 • Có sức khỏe đảm nhiệm công việc;
 • Bằng cấp của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ:
  • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc;
  • Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ của VN hoặc tương đương;
  • Trường hợp Giám đốc trung tâm ngoại ngữ tham gia giảng dạy phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo viên giảng dạy.

3. Điều kiện giáo viên giảng dạy khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội là người làm công việc giảng dạy, hướng dẫn học viên tại trung tâm. Trung tâm ngoại ngữ có thể sử dụng giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng là người Việt Nam, người bản ngữ hoặc người nước ngoài. Tiêu chuẩn của giáo viên tại trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

Điều kiện của giáo viên người VN được giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội:

 • Có lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt;
 • Có sức khỏe đảm nhiệm công việc;
 • Bằng cấp của giáo viên trung tâm ngoại ngữ đáp ứng 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:
  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có chúng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Điều kiện của giáo viên người bản ngữ được giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội:

 • Có lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt;
 • Có sức khỏe đảm nhiệm công việc;
 • Có bng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ;

Điều kiện của giáo viên người nước ngoài được giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội:

 • Có lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt;
 • Có sức khỏe đảm nhiệm công việc;
 • Bằng cấp của giáo viên nước ngoài khi đáp ứng 1 trong các điều kiện:
  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Ngoài ra, trước khi được phép giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ, giáo viên là người bản ngữ và giáo viên là người nước ngoài phải có giấy phép lao động do Sở lao động Thương binh và Xã hội cấp. Trình tự, thủ tục xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài xem thêm tại đây.

4. Điều kiện về giáo trình, tài liệu khi thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Theo quy định, trung tâm ngoại ngữ có thể sử dụng giáo trình, tài liệu như sau:

 • Sử dụng giáo trình, tài liệu, chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Sử dụng giáo trình, tài liệu, chương trình của cơ sở đại học, cao đẳng, các tổ chức giáo dục khác;
 • Tự biên soạn giáo trình, tài liệu, chương trình và được thẩm định, cấp phép của cơ quan có thẩm quyền;

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm báo cáo về nội dung của giáo trình, tài liệu, chương trình sử dụng tại trung tâm với cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về nội dung giảng dạy của trung tâm.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ liên hệ 0969.324.395

III. Thủ tục xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

1. Hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội gồm đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Đề án có các thông tin:
  • Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm;
  • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập trung tâm;
  • Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giảng dạy của trung tâm;
  • Quy mô đào tạo, cơ sở vật chất trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm;
 • Thông tin người dự kiến làm giám đốc trung tâm: Sơ yếu lý lịch; Giấy khám sức khỏe; Bằng cấp; Xác nhận kinh nghiệm,…;
 • Đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư/ Giấy phép thành lập của đơn vị chủ quản của trung tâm;
 • Giấy tờ chứng minh sử dụng địa điểm hợp pháp của trung tâm: Hợp đồng thuê trụ sở / Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm.
 • Giấy xác nhận/ biên bản nghiệm thu, kiểm tra phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thủ tục xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Hình thức nộp:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện;
 • Nộp qua mạng qua cổng thông tin hành chính công quốc gia

Thời hạn giải quyết:

 • Thẩm định, kiểm tra hồ sơ và cơ sở: 10 ngày làm việc;
 • Ra quyết định thành lập, chp phép thành lập: 05 ngày làm việc;

IV. Thủ tục xin cấp phép hoạt động sau khi đã xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

1. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động sau khi đã xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Sau khi được cấp phép thành lập, để được giảng dạy, trung tâm ngoại ở ở Hà Nội phải thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục.

Hồ sơ xin cấp phép hoạt đông giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ gồm có các giấy tờ sau:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập đã được cấp phép;
 • Nội quy hoạt động giáo dục;
 • Báo cáo về trang thiết bị cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách nhân sự và giáo viên của trung tâm.
 • Quy định về học phí. lệ phí;
 • Chứng chỉ dự định cấp cho học viên.

2. Thủ tục xin cấp phép hoạt động sau khi đã xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Hình thức nộp:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện;
 • Nộp qua mạng qua cổng thông tin hành chính công quốc gia

Thời hạn giải quyết:

 • Thẩm định hồ sơ: 05 ngày làm việc;
 • Thẩm định, kiểm tra cơ sở thực tế: 10 ngày làm việc;
 • Ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục: 05 ngày làm việc;

V. Nghĩa vụ báo cáo sau khi xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Theo quy định của Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT thì trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm:

 • Công bố công khai, giải trình cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thu chi tài chính của trung tâm;
 • Lưu trữ hồ sơ theo quy định pháp luật;
 • Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo với Sở giáo dục đào tạo về kết quả hoạt động trung tâm.

VI. Dịch vụ xin cấp phép xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội và các địa bàn lân cận. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp giấy phép cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, quý khách hàng sẽ được tư vấn và hỗ trợ mọi vấn đề liên quan khi mở trung tâm ngoại ngữ.

Các công việc chúng tôi thực hiện khi làm dịch vụ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục các bước thành lập trung tâm;
 • Thẩm định và tư vấn trang thiết bị cơ sở vật chất đáp ứng quy định pháp luật;
 • Soạn thảo mọi giấy tờ, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động giảng dạy;
 • Thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngòa (nếu có);
 • Tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng thực hiện nghĩa vụ báo cáo trong thời gian 06 tháng;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về điều kiện, trình tự, thủ tục để xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969.324.395

2 thoughts on “Hướng dẫn thành lập trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội

 1. Pingback: Thủ tục mở trung tâm dạy năng khiếu tại Hà Nội đầy đủ nhất - Uy tín

 2. Pingback: Hướng dẫn điều kiện, thủ tục mở trung tâm tư vấn du học ở Hà Nội

Comments are closed.