6 bước nhanh nhất đăng ký sáng chế mọi sản phẩm

Sáng chế theo quy định của Việt Nam là giải pháp kỹ thuật được thể hiện dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một một vấn đề xác định thông qua ứng dụng các quy luật tự nhiên. Đăng ký sáng chế sẽ được cấp giấy chứng nhận dưới dạng bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Điều kiện được cấp bằng độc quyền sáng chế phải đáp ứng được các tiêu chí:

 • Có tính mới (chưa được công bố công khai trước đó dưới mọi hình thức),
 • Có tính sáng tạo (là việc nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã bộc lộ công khai trước đó thì người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực không thể tạo ra một cách dễ dàng)
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp ( có thể chế tạo, sản xuất hàng loạt các sản phẩm giống nhau)

Điều kiện được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích phải đáp ứng được các tiêu chí:

 • Có tính mới (chưa được công bố công khai trước đó dưới mọi hình thức),
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp ( có thể chế tạo, sản xuất hàng loạt các sản phẩm giống nhau)

Đăng ký sáng chế độc quyền theo các bước nào?

Sau đây là các bước đăng ký sáng chế sẽ thực hiện tại Intermex Law, bạn có thể tham khảo.

Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký sáng chế độc quyền

Tra cứu sáng chế nhằm mục đích kiểm tra sáng chế đã được đăng ký hay chưa, có xung đốt với sản phẩm/ quy trình người khác hay không. Qua đó đánh giá được khả năng đăng ký bảo hộ của sáng chế.

Bạn có thể tra cứu sáng chế tại thư viện điện tử quốc gia về sáng chế tại địa chỉ: http://iplib.noip.gov.vn/

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký độc quyền sáng chế

 • Tờ khai đăng ký sáng chế (theo mẫu)
 • Bản mô tả sáng chế và bảng tóm tắt sáng chế (phải có đủ các nội dung theo yêu cầu pháp luật)
 • Yêu cầu bảo hộ sáng chế
 • Hình vẽ hoặc sơ đồ (nếu có)
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí
 • Giấy ủy quyền cho Intermex Law thực hiện công việc.
 • Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật

Bằng độc quyền sáng chế – Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế

Bạn có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký sáng chế trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ, gửi qua đường bưu điện hoặc ủy quyền cho Intermex Law thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả

Bước 4: Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

Hồ sơ đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định hình thức, đăng công báo sở hữu công nghiệp, thẩm định nội dung để có cơ sở cấp bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích cho sản phẩm/ quy trình

Bước 5: Nhận bằng sáng chế độc quyền

Trường hợp sau khi đã thẩm định nội dung sáng chế đáp ứng các yêu cầu và đã nộp phí cấp văn bằng bảo hộ, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký giải pháp hữu ích của Cục sở hữu trí tuệ cấp.

Bước 6: Duy trì hiệu lực của văn bảng bảo hộ đăng ký sáng chế

Để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ, bạn phải nộp phí cho Cục sở hữu trí tuệ. Nếu quá thời hạn pháp luật quy định mà bạn chưa nộp phí nếu không có lý do chính đáng thì văn bằng bảo hộ sẽ chấm dứt hiệu lực.

Thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký bản quyền sáng chế

– Quá trình thẩm định hình thức: 01 tháng tính từ ngày nhận đơn

Trong giai đoạn này, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn. Sau đó xác nhận tính hợp lệ hoặc không hợp lệ của đơn đăng ký.

– Công bố đơn: 01 – 02 tháng (tùy từng trường hợp cụ thể)

Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Quá trình thẩm định nội dung: 12 tháng

+) Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;

+) Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

– Xác nhận việc cấp hay không bằng sáng chế

Thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế?

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thời gian bảo hộ của sáng chế là 20 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký và không được gia hạn thời gian bảo hộ. Bạn phải nộp phí duy trì trong thời gian văn bằng bảo hộ còn hiệu lực

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Intermex Law

Dịch vụ đăng ký độc quyền sáng chế tại Intermex Law sẽ được thực hiện từ khi tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng đến khi có kết quả về việc cấp văn bằng bảo hộ. Cụ thể như sau

– Tư vấn khả năng bảo hộ của sáng chế/giải pháp hữu ích

– Tư vấn phương án viết, sửa đổi bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích

– Tư vấn phương án thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi cho phù hợp

– Tư vấn tra cứu sáng chế

– Tư vấn các đối tượng được và không được bảo hộ dưới dạng sáng chế theo pháp luật hiện hành của Việt Nam

– Nộp hồ sơ, theo dõi kết quả hồ sơ sơ đăng ký sáng chế

– Phản hồi, báo cáo, giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

– Tư vấn các phương án giải quyết, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

– Các yêu cầu khác của khách hàng liên quan đến sáng chế

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Intermex Law về việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam. Để được hỗ trợ trực tiếp, bạn vui lòng liên hệ 0969.324.395