Quy trình 3 bước thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ

giải thể công ty

giải thể công tyHiện nay, dưới tác động của dịch bệnh, rất nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do không còn nguồn thu, các doanh nghiệp phải giải thể để tìm hướng đi mới. Ở Phú Thọ, có nhiều khách hàng liên hệ đến chúng tôi nhờ tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp. Thông qua bài viết này, Luật sư hướng dẫn các bạn quy trình 3 bước làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ. Nếu các bạn không muốn nhờ các đơn vị tư vấn luật thực hiện có thể làm theo hướng dẫn tại bài viết sau.

Quy trình làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ gồm 3 bước:

 • Công bố giải thể công ty ở Phú Thọ;
 • Hoàn thành nghĩa vụ công nợ và đóng mã số thuế công ty;
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty ở Phú Thọ.

I. Công bố giải thể công ty ở Phú Thọ.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, trước khi tiến hành giải thể, công ty phải công bố giải thể doanh nghiệp.

Công bố giải thể doanh nghiệp được gửi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau:

 • Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ;
 • Cơ quan thuế quản lý;
 • Người lao động;
 • Đối tác, bạn hàng, chủ nợ;
 • Niêm yết tại trụ sở công ty.

Hồ sơ công bố giải thể doanh nghiệp gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định của công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp. (Biên bản họp chỉ nộp thêm cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ và cơ quan thuế quản lý).

Công bố giải thể công ty ở Phú Thọ phải thực hiện trong vòng 7 ngày từ ngày ra quyết định giải thể. Trong thông báo giải thể phải ghi đầy đủ các nội dung về phương án giải thể, phương án giải quyết với người lao động, các nghĩa vụ tài chính, phương án xử lý tài sản công ty,….

II. Hoàn thành nghĩa vụ công nợ và đóng mã số thuế khi giải thể công ty ở Phú Thọ.

1. Báo giảm lao động, hoàn thành nghĩa vụ với người lao động khi giải thể công ty ở Phú Thọ.

Trong trường hợp công ty ở Phú Thọ có sử dụng lao động và có tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thì phải thực hiện các công việc sau:

 • Báo giảm lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội;
 • Thanh toán các khoản nợ lương, nợ bảo hiểm cho người lao động;
 • Thanh toán các khoản trợ cấp khác cho người lao động theo quy định.

2. Hoàn thành nghĩa vụ thuế xuất – nhập khẩu khi khi giải thể công ty ở Phú Thọ.

Đối với công ty ở Phú Thọ có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất – nhập khẩu và có hoạt động xuất – nhập khẩu thực tế thì cần phải hoàn thành nghĩa vụ thuế xuất – nhập khẩu. Cơ quan quản lý hoạt động xuất – nhập khẩu là Tổng cục Hải Quan. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế xuất – nhập khẩu cần xin xác nhận không nợ thuế của cơ quan Hải Quan.

Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu gồm:

 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu;
 • Quyết định về việc giải thể công ty ở Phú Thọ;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh công ty;

3. Đóng mã số thuế khi giải thể công ty ở Phú Thọ.

Sau khi đã có xác nhận không nợ thuế tại Hải quan, doanh nghiệp ở Phú Thọ nộp các báo cáo thuế sau:

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân;
 • Bộ báo cáo tài chính;
 • Báo cáo kết quả hủy hóa đơn.

Đồng thời doanh nghiệp nộp đầy đủ các loại thuế phải đóng theo quy định. Hồ sơ xin đóng mã số thuế khi giải thể công ty ở Phú Thọ gồm:

 • Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Thông báo về việc giải thể công ty ở Phú Thọ;
 • Quyết định giải thể công ty ở Phú Thọ;
 • Biên bản họp về việc giải thể công ty ở Phú Thọ;
 • Công văn cam kết không nợ thuế;
 • Bản sao xác nhận không nợ thuế xuất – nhập khẩu;

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế quản lý sẽ đối chứng hồ sơ, sổ sách. Trường hợp doanh nghiệp không nợ thuế, không có vi phạm, không nợ các nghĩa vụ tài sản khác sẽ được đóng mã số thuế.

4. Các công việc liên quan khác khi giải thể công ty ở Phú Thọ.

Khi làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ cần phải thực hiện các công việc có liên quan sau:

 • Lập hội đồng thanh lý tài sản công ty (nếu công ty có tài sản) và thanh lý tài sản công ty;
 • Đóng tài khoản ngân hàng công ty. (Nếu công ty có mở tài khoản ngân hàng).
 • Trả mẫu dấu công an. (Với công ty thành lập trước năm 2015 thì mẫu dấu do Cơ quan công an cấp. Trường hợp này phải trả mẫu dấu cho công an. Các trường hợp khác thì doanh nghiệp tự hủy mẫu dấu).
 • Thanh toán các khoản nợ khác (nếu có).

III. Nộp hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ.

1. Hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ.

Sau khi đóng mã số thuế, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể công ty ở Phú Thọ cho cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ giải thể công ty ở Phú Thọ gồm:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Danh sách người lao động;
 • Thông báo đã đóng mã số thuế (nếu được cơ quan thuế cấp);
 • Thông báo đã hoàn trả mẫu dấu công an (nếu dấu do công an cấp);

2. Thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ.

Theo quy định, sau khi đóng mã số thuế, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ chuyển trạng thái công ty giải thể trong thời gian 180 ngày. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian, bạn nộp đầy đủ bộ hồ sơ trên cho Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Hình thức nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về bộ phận tiếp nhận hồ sơ;
 • Nộp trực tuyến qua hệ thống hành chính công quốc gia.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

IV. Các thắc mắc khi làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ.

1. Làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ hết bao lâu?

Thời gian làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ thông thường kéo dài từ 3 – 6 tuần. Thời gian làm thủ tục giải thể phụ thuộc nhiều vào tình hình hoạt động của công ty trước đó. Thời gian đóng mã số thuế khi giải thể công ty ở Phú Thọ thường mất nhiều thời gian nhất. Thông thường, thời gian đóng mã số thuế kéo dài khi:

 • Công ty ở Phú Thọ có doanh thu cao, có nhiều hóa đơn, chứng từ, sổ sách cần đối chiếu;
 • Công ty vẫn nợ thuế mà chưa hoàn thành nghĩa vụ theo yêu cầu;
 • Công ty có vi phạm trong lĩnh vực hành chính mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt;
 • Công ty còn nợ các nghĩa vụ tài sản khác với cơ quan nhà nước.

Nếu công ty ít doanh thu và không có vi phạm thì thời gian làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ thường chỉ 3 tuần.

2. Làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ hết bao nhiêu tiền.

Làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ không bị mất phí hành chính nhà nước. Nếu bạn thuê dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ thì phí dịch vụ thường giao động từ 4.5tr-7tr. Tuy nhiên, tại công ty chúng tôi, phí dịch vụ hiện nay chỉ dao động từ 3tr đến tối đa 4.5tr cho toàn bộ các thủ tục trên.

3. Có mở được công ty khác sau khi làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ không?

Bạn hoàn toàn có thể mở công ty khác sau khi đã giải thể công ty ở Phú Thọ. Hiện nay, pháp luật chỉ cấm mở công ty mới trong trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc không được mở công ty trong thời gian nhất định (thông thường là công ty giải thể do quyết định của cơ quan có thẩm quyền) hoặc liên quan đến luật công chức, viên chức.

Nếu bạn giải thể công ty hoàn toàn tự nguyện (không liên quan đến cơ quan nhà nước) thì hoàn toàn có thể mở công ty mới mà không bị hạn chế vấn đề gì?

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ trong 3 ngày.

4. Có phải giải thể các đơn vị trực thuộc khi giải thể công ty ở Phú Thọ không?

Để giải thể công ty ở Phú Thọ, bắt buộc phải chấm dứt hoạt động của các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện. Bên cạnh đó cũng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính của các đơn vị này.

V. Dịch vụ giải thể công ty ở Phú Thọ giá rẻ, uy tín

Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ với chi phí tối ưu cho doanh nghiệp trong thời gian hợp lý nhất. Hiểu được khó khăn khi doanh nghiệp phải giải thể, chúng tôi đã xây dựng quy trình chuẩn để giải thể công ty, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho khách hàng. Phí dịch vụ làm thủ tục giải thể doanh nghiệp tại công ty chúng tôi chỉ từ 3.5tr đến tối đa 4.5tr. Khách hàng không cần đi lại, không phát sinh chi phí khác và kết quả được gửi về tận nhà khách hàng.

Dịch vụ giải thể công ty ở Phú Thọ gồm các nội dung công việc sau:

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý, dự trù các tình huống pháp lý có thể xảy ra khi giải thể công ty;
 • Tư vấn quy trình triệu tập đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên về việc giải thể;
 • Tư vấn thành lập hội đồng thanh lý tài sản. Quy trình thanh lý tài sản công ty;
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề với người lao động;
 • Thực hiện thủ tục thông báo giải thể với các bên liên quan;
 • Thực hiện thủ tục tại cơ quan hải quan;
 • Thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế;
 • Thực hiện thủ tục tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về quy trình 3 bước thủ tục giải thể công ty ở Phú Thọ. Với các bước như vậy, bạn có thể hoàn toàn tự thực hiện thủ tục mà không cần thuê các đơn vị tư vấn bên ngoài. Nếu có thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn miễn phí.